Pk-yrityksen kannattava ja laadukas liiketoiminta

  • Kehittämisohjelman eteneminen
  • Pk-yritys voi saada kehittämistyöhön ulkopuolista rahoitusta. Tarvittaessa TAKK avustaa hakemisessa.

Kannattava ja laadukas liiketoiminta -ohjelma parantaa pk-yritysten kannattavuutta kestävällä tavalla. Kestävyys ja pitkäjänteisyys syntyvät järjestelmällisestä kehittämisestä yhdessä henkilöstön kanssa.

Ohjelma alkaa yrityksen kannattavuuden, tavoitteiden ja henkilöstön osallistumistapojen selvittämisellä jatkuen aina tuettuihin kehittämis- ja koulutusprojekteihin. Tuloksena yrityksen tavoitteet konkretisoituvat toiminnaksi, johon henkilöstö on sitoutunut.

Hyödyt yritykselle

  • parantaa kannattavuutta ja tehokkuutta
  • löytää uusia näkökulmia liiketoiminnan kasvattamiseen
  • henkilöstö sitoutuu kehittämistyöhön
  • parantaa asiakastyytyväisyyttä
  • helpottaa yrittäjien työtaakkaa

Toimintatapa

Ohjelman aikana tehdään yrityksen kehittämis- ja johtamistoimintaan toimivat rakenteet ja käytännöt. Toimintatapa on käytännönläheinen ja yritys saa valmiita työkaluja kehittämistyölleen. Ohjelma toteutetaan johdon ja henkilöstön aktiivisena yhteistyönä.

Hinta

Pyydä kehittämishankkeesta tarjous. Kehittämistyöhön voi saada ulkopuolista rahoitusta, jonka hakemisessa TAKK avustaa.

Lisätiedot

Yrityspalvelupäällikkö Kari Kaikkonen, puh. 044 7906 417
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi