Tehoa tuotekehitykseen

  • Tehoa tuotekehitykseen -kehittämisohjelman eteneminen
  • Pk-yritys voi saada kehittämistyöhön ulkopuolista rahoitusta. Tarvittaessa TAKK avustaa hakemisessa.

Tehokas ja kannattava tuotekehitysprosessi

Tehostetaan yrityksen tuotekehitysprosessia, luodaan kestävät mallit tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle sekä kannattavuuden varmistamiselle.

Markkinatalouden nopeat vaihtelut vaativat, että asiakkaan ”pulssi” pitää tuntea läheltä ja todellisessa liiketoimintaympäristössä. Tuotekehityksen ja muun toiminnan strategioiden tulee pystyä mukautumaan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. Strategian mukaiset toimenpiteet pitää toteuttaa tehokkaasti hyödyntäen koko yrityksen resursseja. Tehokkaalla strategian ja tuotekehityksen vuoropuhelulla saavutetaan parhaat tulokset.

Hyödyt yritykselle

  • Kehittynyt tuotekehitysprosessi ideasta valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi
  • Valmiit toimintamallit tuotteiden ja palvelun ylläpidolle sekä kannattavuuden tarkasteluun ja kehittämistoimenpiteille
  • Strategian sitominen kehitystoimintaan
  • Kehitysprojektien tehokas tiedotus ja palaverikäytännöt
  • Yrityksen resurssien tehokas käyttö kehitysprojekteissa.

Toimintatapa

Ohjelman aikana varmistetaan yrityksen tehokas tuotekehitysprosessi. Käytössä olevan prosessin kehityskohteet valitaan käytännönläheisesti ja näin varmistetaan projektin tehokas eteneminen ideasta valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi.

  • Hienosäädetään tuotekehitysprojektin vaiheet.
  • Luodaan projektin tehokasta etenemistä tukevat mallipohjat.
  • Tarkennetaan vastuuhenkilöiden roolit sekä palaverikäytännöt; varmistetaan resurssien sujuva käyttö.

Hinta

Pyydä kehittämishankkeesta tarjous. Kehittämistyöhön voi saada ulkopuolista rahoitusta, jonka hakemisessa TAKK avustaa.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo, puh 044 7906 434
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi