Vuodenvaihde toi muutoksia ammatilliseen koulutukseen

23.01.2018

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018. Se tuo muutoksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen. Koulutusta viedään yhä enemmän työelämään ja työpaikoille, hakuajat ovat joustavia ja tutkinnoista tulee laaja-alaisempia.

Muutokset opiskelijalle

Koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden, koulutusvalintojen ja -aloitusten aikataulut vaihtelevat koulutuksittain ja kerrotaan kunkin koulutuksen sivulla. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen. Koulutuksessa painopiste on puuttuvan osaamisen hankkimisessa.   

Oppimista viedään työpaikoille ja osaaminen osoitetaan näytöillä aidoissa työtilanteissa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen perustuu tutkintokoulutuksissa koulutussopimukseen tai oppisopimukseen. Lisätietoa koulutussopimuksesta ja oppisopimuksesta: www.takk.fi/opiskelijalle/oppiminen_työpaikalla 

Tiedote opiskelijoille reformin vaikutuksista
Mikä muuttuu opiskelijalle?

Muutokset työelämälle – oppiminen työpaikalla

Ammatillinen tutkintokoulutus siirtyy yhä enemmän työpaikoille ja työpaikan rooli kouluttajana korostuu. Työpaikan edustaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja koulutus perustuvat uuden lain mukaan joko oppisopimukseen tai koulutussopimukseen.

Koulutussopimus tehdään opiskelijalle yksilöllisesti yleensä tutkinnonosittain. Koulutussopimus ei ole työsuhde eikä sen ajalta voi maksaa opiskelijalle palkkaa eikä muuta vastiketta. Myöskään työnantajalle ei makseta korvausta koulutussopimuksen perusteella.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen, palkalliseen työsuhteeseen, jossa pätevät normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet. Oppisopimus voidaan tehdä koko tutkintokoulutuksen ajalle tai esim. tutkinnonosittain. Oppisopimuksessa työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Työelämällä on tärkeä rooli myös opiskelijan osaamisen arvioinnissa. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöillä, jotka toteutetaan pääosin työelämässä aidoissa työtehtävissä. Opiskelijan ammatillista osaamista arvioivat kouluttaja ja työelämän edustaja yhdessä.

TAKKin tiedote työelämälle reformin vaikutuksista
Mikä muuttuu työelämälle?

Lisätietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

Uudet tutkinnot

Ammatilliset tutkinnot uudistetaan vaiheittain. Ensimmäiset uudet tutkinnot tulivat voimaan 1.1.2018. Kaikki uudet ammatilliset perustutkinnot tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen, ja viimeisenä suurin osa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista 1.1.2019. Uudet tutkinnot ovat aiempaa laaja-alaisempia ja joustavampia ja valinnaisuutta lisätään.

Lisätiedot ensisijassa omalta kouluttajalta/yhteyshenkilöltä TAKKissa.
Reformi opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla
Lisätiedot: kehitysjohtaja Satu Neuvonen, TAKK, etunimi.sukunimi@takk.fi, p. 044 7906 331

Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen.

<- takaisin uutislistalle