Jalkojenhoidon ammattitutkinto on poistunut tutkintovalikoimasta 31.12.2018. Sen korvaa terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitotyön osaamisala, josta valmistuu jalkojenhoitajia. Tutustu terveysalan perustutkintoon


Jalkojenhoidon ammattitutkinto, jalkahoitaja, sopii asiakaspalvelusta ja toisten auttamisesta pitävälle. Jalkahoito on ihmisläheistä työtä, jossa työnsä tulokset näkee heti. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut jalkahoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti, asiakaslähtöisesti ja ihmisläheisesti ja huomioi asiakkaansa kokonaisvaltaisesti.

Suunnitelmallinen jalkojen perushoito on jalkahoitajan arkityötä. Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa edellyttää jalkojenhoitajalta tietoa eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilasryhmien erityispiirteistä sekä ymmärtämystä niiden vaikutuksista jalkojenhoitotyöhön. Jalkojenhoidolla ennaltaehkäistään asiakkaan jalkaongelmien syntymistä ja tuetaan hänen toimintakykyään ja hyvinvointiaan.

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut ammattilainen työskentelee esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tai kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai jalkojenhoidon yrittäjänä ja myydä palveluitaan eri organisaatioille ja yksittäisille kuluttajille.

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon sisältö

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja työssäoppimisesta Lumovan opiskelijahoitolassa. Jalkahoitajantutkinto muodostuu kolmesta osasta.

Tutkinnon pakolliset osat

 • Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito
 • Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa.

Tutkinnon valinnainen osa

 • Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä.

Tutustu tutkintoon tarkemmin jalkojenhoidon ammattitutkinnon ePerusteissa.

Jalkojenhoitajan koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin osaamisalueisiin:

 • Jalkojenhoidon merkitys ihmisen kokonaishoidossa
 • Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta
 • Asiakaspalvelu ja vuorovaikutus
 • Hoitoympäristön suunnittelu
 • Jalkahoidon hoitosuunnitelman laatiminen asiakasanalyysin pohjalta ja jalkahoitojen toteutus
 • Tavallisimpien iho- ja kynsiongelmien hoitaminen
 • Vanhusten jalkojenhoito
 • Diabetespotilaan jalkojenhoito
 • Poran käyttö jalkahoidossa
 • Kevennysten käyttö
 • Yrittäjyys.

Lisätietoja Lumovan sivuilla: www.lumova.fi/koulutusohjelma

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta Lisätiedot
Ei alkavia koulutuksia.