Koneistajan täydennyskoulutus on tarkoitettu syventämään/täydentämään olemassaolevaa koneistusosaamista. Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koneistuksen perustaitoja tarvitaan metallialan tuotteiden osavalmistuksessa. Keskeisimmät työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Ammattitaidon perustana on manuulityöstö, mutta automaatiosovelluksest ja tietotekniikka valtaavat alaa yhä voimakkaimmin (CNC).

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu metallialan koneistustehtäviin aikoville, joilla ei fyysisiä esteitä metallityön tekemiseen ja joilla on mahdollisuus työskennellä vähintään 2-vuorotyössä. Opiskelijalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Koulutukseen voivat hakea myös koneistajaksi valmistuneet, jotka haluavat syventää ammattitaitoaan työllistymisen edistämiseksi.

Toteutus

Koulutuksen alussa tehdään opiskelijan taustat huomioiden henkilökohtainen oppimissuunnitelma sekä varmistetaan opiskelijan soveltuvuus koneistusalan ammatteihin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen tapahtuu väliharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja/taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Koneistajan täydennyskoulutuksen sisältö

  • Asennuksen ja automaation perustyöt
  • Koneistuksen perustyöt
  • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt
  • Koneistus
  • Manuaalikoneistus
  • CNC-sorvaus
  • CNC-jyrsintä
  • CAD/CAM -2d-työstöratojen valmistus
  • CAD/CAM -3d-työstöratojen valmistus
  • Konepajamittaus.

Alkavat koulutukset

Koneistajan täydennyskoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
8.5.2023—31.12.2023
Hakuaika:
9.2.2023—23.4.2023

Ajankohta

8.5.2023—31.12.2023

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Sisältö

Koneistajan täydennyskoulutuksen pääpaino on tehdasmaisessa tekemisessä, jossa käytännön osuus on hallitseva. Tavoitteena on itsenäinen, ongelmanratkaisukykyinen ja laadukas työskentely ajanmukaisella CNC-koneella (sorvi/jyrsin). Koulutukseen sisältyvän työssäoppimisen kesto on kuusi viikkoa ja sen tarkoituksena on työllistyminen yrityksen tehtäviin.

Hakeutuminen

Hakuaika: 9.2.2023—23.4.2023

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston te-palvelut.fi -sivustolta, hakemaan pääset tästä.

Lisätiedot

Pirkanmaan TE-toimisto, koulutuspalvelut.pirkanmaa@te-toimisto.fi
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, kouluttaja Jarkko Kortehisto, puh. 044 7906 258, etunimi.sukunimi@takk.fi