Levyseppähitsaajan täydennyskoulutus on tarkoitettu hitsaus- ja levyalan työtehtäviin aikoville, joilla on aikaisempaa alan työkokemusta tai koulutusta ja jotka haluavat täydentää tai päivittää osaamistaan.

Levy- ja hitsausalan osaamista tarvitaan konepajatuotantoon liittyvien tuotteiden ja niiden osien sekä muototeräsrakenteiden valmistuksessa. Ammattitaidon perustana ovat manuaaliset valmistusmenetelmät, mutta niiden rinnalle on tullut enenevässä määrin eriasteisia automatisoituja työmenetelmiä.

Täydennyskoulutuksessa on mahdollisuus suorittaa hitsauskokeita sekä tulityö- ja työturvallisuuskortit. Hitsauskokeet valitaan opiskelijan aikaisemman osaamisen ja tulevaisuuden tavoitteiden mukaan. Levyseppähitsaajan täydennyskoulutuksessa on mahdollisuus prepata myös särmäystä, polttoleikkausta, levyn pyöristämistä, CNC-levyleikkausta yms. levyseppähitsaajan perustaitoja.

Levyseppähitsaajan täydennyskoulutuksen sisältö

Koulutuksen kesto ja opiskeltavat osiot valitaan opiskelijakohtaisesti osaamistason mukaan:

  • Asennuksen ja automaation perustyöt
  • Koneistuksen perustyöt
  • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt
  • Levy- ja hitsaustyöt
  • Hitsaus
  • IW-hitsaus
  • Levy- ja teräsrakennetyöt
  • Levy- ja hitsausalan CNC-valmistus
  • NC-tarkkuussärmäys

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.