Liiketoiminnan perustutkinto (ent. liiketalouden perustutkinto), merkonomi on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Perustutkinto antaa laaja-alaisen ja vankan liiketaloudellisen perusosaamisen.

Merkonomi voi työskennellä esim. asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden tai toimistotehtävissä. Tutkinnon suorittaminen antaa myös jatko-opintokelpoisuuden. Opiskelu edellyttää alan työ- tai harjoittelupaikkaa. 

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaminen

Liiketoiminnan perustutkinto opiskellaan työssäoppimispainotteisesti, opintojen edellytyksenä on alan työ- tai harjoittelupaikka. Opiskeluun kuuluu lähiopiskelupäiviä, verkko-opintoja ja omaan työhön liittyviä etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä käytännön työtehtävissä työpaikalla. 

Liiketoiminnan perustutkinnon sisältö

Liiketoiminnan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista eli kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Asiakaspalvelu
 • Tuloksellinen toiminta
 • Työyhteisössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaisuus mahdollistaa opiskelijan suuntautumisen tiettyyn aihealueeseen ammatillisen kiinnostuksen ja työtehtävien mukaan. Opiskelija voi hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

 • Asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
 • Kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
 • Projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • Henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
 • Yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin liiketoiminnan perustutkinnon ePerusteissa.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Kaupan ala, Liiketoiminnan perustutkinnon osa Tutkintokoulutus
10.01.2023—25.08.2023

Haluatko työskennellä kaupassa? Tule opiskelemaan kaupan alaa ja hankkimaan osaamista myynnistä ja myymälätoiminnoista.
Suorita osatutkinto liiketoiminnan perustutkinnosta (merkonomi), kaupan työtehtävissä. Koulutuksen päätyttyä voit halutessasi hakeutua suorittamaan tutkinnon loppuun.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kolme tutkinnon osaa liiketoiminnan perustutkinnosta ja työllistyä kaupan alalle. Aikaisemmin suorittamasi tutkinnon osat huomioidaan osana opintojasi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaupan alasta kiinnostuneille aloittelijoille sekä jo kaupan alalla toimineille. Voit hakea myös mukaan, mikäli olet jo aikaisemmin suorittanut liiketoiminnan perustutkinnon osan tai osia.

Kesto

Koulutus kestää noin seitsemän kuukautta, josta noin viisi kuukautta on työssäoppimista.

Ajankohta

10.01.2023—25.08.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

 • Kaupan työ, päivittäis- ja erikoistavarakauppaan tutustuminen
 • Myyntityö kaupassa
 • Myymälätoiminnot
 • Myymälämarkkinointi
 • Logistisen prosessin työtehtävät
 • Myyntityö kaupassa
 • Myynnin kehittäminen
 • MS Office; tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikan perusteet

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä monimuoto-opiskelua. Alussa on lähiopiskelupainotteinen aloitusjakso, jonka aikana hankitaan työssäoppimispaikka. Työssäoppimisen ajalle tehdään koulutussopimus.
Koulutussopimusopiskelu on tavoitteellista, työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, josta ei makseta palkkaa. Työssäoppimispaikkaa valittaessa kannattaa huomioida mm. omat kiinnostuksen kohteet, osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, työnkuvan monipuolisuus sekä työllistymismahdollisuudet. Vastuukouluttaja ohjaa työssäoppimispaikan hakua koulutuksen aikana. Voit halutessasi jo ennakkoon kartoittaa tarpeisiisi ja tavoitteisiisi soveltuvia työssäoppimispaikkoja kaupan alan toimijoilta.
Työssäoppimisjaksolla opiskellaan työpaikalla sovitun ajan mukaisesti noin 25 h/vko. Kaupan alan myymälöillä on laajat aukioloajat ja alalla tehdään paljon vuorotyötä, joten koulutuksen aikana kokeillaan myös erilaisia työvuoroja. Työssäoppiminen ja opiskelupäivät voivat jakson aikana vuorotella. Koulutus sisältää opiskelupäiviä koululla ja etäopiskeluna (Teams) sekä verkko- ja etätehtäviä.

Koulutuksen aikana suoritettavat tutkinnon osat ovat Myynti, Myymälässä toimiminen ja Logistiikkapalvelut. Tutkinnon osien mukainen osaaminen suoritetaan näyttöinä työpaikalla käytännön työtehtävissä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 26.08.2022—12.12.2022

 

Koulutukseen haetaan TAKKin nettisivujen kautta täyttämällä alla oleva hakulomake. Täytäthän hakulomakkeen huolella, sillä esivalinta tehdään hakemuksen perusteella hakuaikana ja osa hakijoista valitaan haastatteluihin. Päätökset lopullisista opiskelijavalinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille opiskelijavalintojen päätyttyä.

Mikäli olet työssäkäyvä ja aiot hakea nykyisestä työstäsi opintovapaata opintoja varten, kannattaa hakemus tehdä hyvissä ajoin ja mainita opintovapaasta myös hakulomakkeella. Opintovapaamahdollisuus tulee tarkistaa työnantajalta ja opintovapaata haetaan pääsääntöisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen aloittamista.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Kouluttaja Anni Vihersaari, anni.vihersaari@takk.fi, puh. 044 7906 452
Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo, tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi, puh. 044 7906 434

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi  ja puh. 044 7906 400

Liiketoiminnan perustutkinto oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
25.01.2023—28.06.2024

Kesto

1-1,5 vuotta; henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti

Ajankohta

25.01.2023—28.06.2024

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere.
Osa opetuspäivistä on myös Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Lähiopiskelupäiviä noin 15 - 20 henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi on verkko-opintoja ja työssäoppimista sekä etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: Oppisopimus

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.09.2022—11.12.2022

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella, täytäthän siis hakemuksen huolellisesti.

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Kouluttaja Kati Vaateri, puh. 044 7906 436
Kouluttaja Minna Kuusinen, puh. 044 7906 437

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Taloushallinto, Liiketoiminnan perustutkinnon osa Tutkintokoulutus
20.03.2023—13.10.2023

Koulutus antaa hyvät mahdollisuudet hakeutua taloushallinnon työtehtäviin, joissa edellytetään tarkkuutta ja täsmällisyyttä sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa yksi tai useampi tutkinnon osa liiketoiminnan perustutkinnon taloushallinnon osista ja työllistyä talous- ja toimistotehtäviin. Suoritettavat tutkinnonosat voivat olla Laskutus ja reskontra, Kirjanpito ja/tai Palkanlaskenta. Tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä taloushallinnon työtehtävissä.

Voit tutustua tutkinnon perusteisiin tarkemmin osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tiedot

Kohderyhmä

Koulutus sopii alalle aikovalle, jolla on soveltuva toimisto-, myynti- tai asiakaspalvelun koulutustausta tai vastaavaa työkokemusta. Tämä osatutkintokoulutus soveltuu lisäkoulutukseksi esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaneille merkonomeille. Koulutus sopii myös muille alanvaihtajille, joilla on riittävää kokemusta toimistotyöstä.

Kesto

Koulutuksen kesto on seitsemän kuukautta, josta työssäoppimista on neljä kuukautta. 

Ajankohta

20.03.2023—13.10.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

 • Taloushallinnon prosessit
 • Yhtiölainsäädännön ja työlainsäädännön perusteet
 • Arvonlisäverotus
 • Kirjanpidon perusteet
 • Laskutus ja myyntireskontra
 • Maksatus ja ostoreskontra
 • Palkanlaskennan perusteet
 • MS Office ja Office 365 talouden apuvälineenä
 • Taloushallinnon sovellusohjelmat

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua sisältäen lähi- ja etäopintoja sekä työssäoppimista. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma huomioiden työssäoppimispaikan työtehtävät ja tutkinnon perusteet.

Hakeutuminen

Hakuaika: 07.11.2022—24.02.2023

Koulutukseen haetaan TAKKin nettisivujen kautta. Täytäthän hakulomakkeen huolella, sillä esivalinta tehdään hakemuksen perusteella hakuaikana ja osa hakijoista valitaan haastatteluihin. Mainitsethan hakemuksessa myös, mikäli sinulla on jo alustavasti sovittuna mahdollinen työharjoittelupaikka. Päätökset lopullisista opiskelijavalinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille opiskelijavalintojen päätyttyä.

Mikäli olet työssäkäyvä ja aiot hakea nykyisestä työstäsi opintovapaata opintoja varten, kannattaa hakemus tehdä hyvissä ajoin ja mainita opintovapaasta myös hakulomakkeella. Opintovapaamahdollisuus tulee tarkistaa työnantajalta ja opintovapaata haetaan pääsääntöisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen aloittamista.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

kouluttaja Minna Kuusinen, puh 044 7906 437, minna.kuusinen@takk.fi   
kouluttaja Minna Kulmala puh 044 7906 388, minna.kulmala@takk.fi

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi  ja puh. 044 7906 400

Taloushallinnon perusteet, Liiketoiminnan perustutkinnon osa Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
20.03.2023—13.10.2023

Koulutus antaa hyvät mahdollisuudet hakeutua taloushallinnon työtehtäviin, joissa edellytetään tarkkuutta ja täsmällisyyttä sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa yksi tai useampi tutkinnon osa liiketoiminnan perustutkinnon taloushallinnon osista ja työllistyä talous- ja toimistotehtäviin.

Suoritettavat tutkinnonosat voivat olla:
- Laskutus ja reskontra
- Kirjanpito ja/tai
- Palkanlaskenta. 

Tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä taloushallinnon työtehtävissä. Voit tutustua tutkinnon perusteisiin tarkemmin osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7846211/tiedot

Kohderyhmä

Koulutus sopii alalle aikovalle, jolla on soveltuva toimisto-, myynti- tai asiakaspalvelun koulutustausta tai vastaavaa työkokemusta. Tämä osatutkintokoulutus soveltuu lisäkoulutukseksi esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaneille merkonomeille. Koulutus sopii myös muille alanvaihtajille, joilla on riittävää kokemusta toimistotyöstä.

Kesto

Koulutuksen kesto on seitsemän kuukautta, josta työssäoppimista on neljä kuukautta. 

Ajankohta

20.03.2023—13.10.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta Haku ja valinta työvoimakoulutukseen - TE-Palvelut Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Sisältö

 • Taloushallinnon prosessit
 • Yhtiölainsäädännön ja työlainsäädännön perusteet
 • Arvonlisäverotus
 • Kirjanpidon perusteet
 • Laskutus ja myyntireskontra
 • Maksatus ja ostoreskontra
 • Palkanlaskennan perusteet
 • MS Office ja Office 365 talouden apuvälineenä
 • Taloushallinnon sovellusohjelmat

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua sisältäen lähi- ja etäopintoja sekä työssäoppimista. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma huomioiden työssäoppimispaikan työtehtävät ja tutkinnon perusteet.

Lomaa 5 pv ajalla 24.- 28.7.2023

Hakeutuminen

Hakuaika: 07.11.2022—24.02.2023

Täytä hakemus TE-toimiston sivuilla. Hakemukseen pääset tästä, koulutusnro 710120.
Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ –painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. 
Kerro kiinnostuksesi koulutukseen ja aikaisempi kokemuksesi alasta hakemuksen tarkemmissa perusteluissa. Perustele hakemuksessasi koulutuksen tarpeellisuus työnhakusi kannalta ja kerro myös millaisia työtehtäviä olet hakemassa.

Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Haastattelut järjestetään 7.-8.3.2023

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta:  https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/toimeentulo-opintojen-aikana

Lisätiedot

kouluttaja Minna Kuusinen, puh 044 7906 437, minna.kuusinen@takk.fi   
kouluttaja Minna Kulmala puh 044 7906 388, minna.kulmala@takk.fi

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi  ja puh. 044 7906 400

Myyjän tehtävät maahanmuuttajille, liiketoiminnan perustutkinnon osatutkinto Tutkintokoulutus
21.03.2023—28.11.2023

Haluatko tehdä myyjän työtä kaupassa? Osallistu koulutukseen, jossa voit harjoitella myyjän työtä ja suorittaa osatutkinnon liiketoiminnan perustutkinnosta. 

Tavoite

Koulutuksessa opit asiakaspalvelussa tarvittavaa suomen kieltä, kaupan alan sanoja ja harjoittelet myyjän työtä kaupassa. Koulutuksen aikana suoritat 2-3 tutkinnon osaa liiketoiminnan perustutkinnosta. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille. Voit hakea mukaan, jos: 

 • Pystyt osallistumaan opiskeluun kokopäiväisesti n. 37,5 h viikossa.
 • Suomen kielen taitosi on vähintään tasolla B1.1 (ammatillinen aloitustaso/YKI3).
 • Olet käyttänyt tietokonetta töissä ja/tai harjoitellut tietokoneen käyttöä koulutuksessa.
 • Haluat saada työpaikan kaupan alalta.
 • Haluat suorittaa osatutkinnon liiketoiminnan perustutkinnosta, merkonomi.

Kesto

Koulutus kestää noin seitsemän kuukautta, josta noin viisi kuukautta on työssäoppimista. Koulutusaika on 21.3. - 28.11.2023. Koulutuksessa on kesäloma 20.7. - 8.8.2023 ja syysloma 16.-22.10.2023. 

Ajankohta

21.03.2023—28.11.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

 • Kaupan työ, päivittäis- ja erikoistavarakauppaan tutustuminen
 • Suomen kieli ja kaupan työhön liittyvät oppimistehtävät (lukeminen, kirjoittaminen ja tietotekniikan käyttö)
 • Myyntityö kaupassa
 • Myymälätoiminnot
 • Myymälämarkkinointi
 • Logistisen prosessin työtehtävät
 • Myyntityö kaupassa
 • Myynnin kehittäminen
 • MS Office; tekstinkäsittely Word, taulukkolaskenta Excel, esitysgrafiikan perusteet PowerPoint
 • Hygieniaosaamisen testi
 • Työssäoppimisjakson työtehtävät

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua ja opintoja on oppilaitoksessa ja työpaikalla. Työssäoppiminen ja opiskelupäivät voivat jakson aikana vuorotella. Oppilaitoksessa opiskellaan klo 9-15.30. Opiskelupäiviä on TAKKin Nirvan ja Tampereen valtatien kampuksilla ja etänä (Teams). Työssäoppimisjaksolla opiskellaan työpaikalla sovitun ajan mukaisesti keskimäärin 24 h viikossa. Työssäoppimisesta ei makseta palkkaa. 

Koulutuksen aikana tutustutaan kaupan työhön ja harjoitellaan myyjän työssä tarvittavia taitoja. Koulutuksessa harjoitellaan keskustelua asiakaspalvelutilanteissa, opetellaan kaupan sanastoa ja työn rutiineja. Koulutuksessa tehdään tutkintoon liittyviä tehtäviä kirjallisesti oppilaitoksessa ja kotona sekä oikeissa työtehtävissä työpaikalla.

Koulutuksen aikana suoritettavat tutkinnon osat liiketoiminnan perustutkinnosta ovat Työyhteisössä toimiminen, Myymälässä toimiminen ja Asiakaspalvelu. Jos haluat suorittaa koko tutkinnon, saat TAKKista ohjeita myös jatkokoulutuksista.

Hakeutuminen

Hakuaika: 16.09.2022—10.02.2023

 

Koulutukseen haetaan TAKKin nettisivujen kautta täyttämällä alla oleva hakulomake. Täytä hakulomake huolellisesti. Kirjoita hakemukseen, mikäli sinulla on jo työkokemusta asiakaspalvelusta tai kaupasta.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastatteluja järjestetään hakuaikana sekä hakuajan päättymisen (10.2.2023) jälkeen. Päätös opiskelijavalinnoista ilmoitetaan helmikuun 2023 loppuun mennessä.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Kouluttaja Hanna Jouppila, hanna.jouppila@takk.fi, puh. 044 7906 149
Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo, tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi, puh. 044 7906 434

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi  ja puh. 044 7906 400

Kaupan ala, Liiketoiminnan perustutkinnon osa (koulutussopimus) Tutkintokoulutus
12.04.2023—03.11.2023

Haluatko työskennellä kaupassa? Tule opiskelemaan kaupan alaa ja hankkimaan osaamista myynnistä ja myymälätoiminnoista.
Suorita osatutkinto liiketoiminnan perustutkinnosta (merkonomi), kaupan työtehtävissä. Koulutuksen päätyttyä voit halutessasi hakeutua suorittamaan tutkinnon loppuun.

Tavoite

Koulutus lisää ammattitaitoasi ja avaa väyliä kaupan alalle työllistymiseen. Kehität koulutuksen aikana asiakaspalvelu- ja myyntitaitojasi sekä liiketaloudellista osaamista. Tavoitteena on hallita tuloksellinen myynti, suunnitella ja toteuttaa markkinointitapahtumia sekä kehittää myymälän asiakaskohtaamisia.
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kolme tutkinnon osaa liiketoiminnan perustutkinnosta (merkonomi) ja työllistyä kaupan alalle. 

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaupan alasta kiinnostuneille aloittelijoille sekä jo kaupan alalla toimineille. Voit hakea myös mukaan, mikäli olet jo aikaisemmin suorittanut liiketoiminnan perustutkinnon osan tai osia.

Kesto

Koulutus kestää noin seitsemän kuukautta, josta noin 4,5 kuukautta on työssäoppimista.

Ajankohta

12.04.2023—03.11.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

 • Kaupan työ, päivittäis- ja erikoistavarakauppaan tutustuminen
 • Myyntityö kaupassa
 • Myymälätoiminnot
 • Myymälämarkkinointi
 • Myynnin kehittäminen
 • Logistisen prosessin työtehtävät
 • MS Office; tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikan perusteet

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä monimuoto-opiskelua. Alussa on lähiopiskelupainotteinen aloitusjakso, jonka aikana hankitaan työssäoppimispaikka. Työssäoppimisen ajalle tehdään koulutussopimus.
Koulutussopimusopiskelu on tavoitteellista, työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, josta ei makseta palkkaa. Työssäoppimispaikkaa valittaessa kannattaa huomioida mm. omat kiinnostuksen kohteet, osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, työnkuvan monipuolisuus sekä työllistymismahdollisuudet. Vastuukouluttaja ohjaa työssäoppimispaikan hakua koulutuksen aikana. Voit halutessasi jo ennakkoon kartoittaa tarpeisiisi ja tavoitteisiisi soveltuvia työssäoppimispaikkoja kaupan alan toimijoilta.
Työssäoppimisjaksolla opiskellaan työpaikalla sovitun ajan mukaisesti noin 30 h/vko. Kaupan alan myymälöillä on laajat aukioloajat ja alalla tehdään paljon vuorotyötä, joten koulutuksen aikana kokeillaan myös erilaisia työvuoroja. Myös työssäoppimisen aikana on joitakin lähiopiskelupäiviä oppilaitoksessa tai etäopiskeluna (Teams) sekä verkko- ja etätehtäviä.

Koulutuksen aikana suoritettavat tutkinnon osat ovat Myynti, Myymälässä toimiminen (paikallinen tutkinnon osa)  ja Logistiikkapalvelut. Tutkinnon osien mukainen osaaminen suoritetaan näyttöinä työpaikalla käytännön työtehtävissä. Tutustu tutkinnon perusteisiin tässä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3855077/tutkinnonosat . Työllistymisen jälkeen on mahdollisuus jatkaa opintoja oppisopimuksella koko liiketoiminnan perus- tai ammattitutkintoon.

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 24.11.2022—26.03.2023

 

Koulutukseen haetaan TAKKin nettisivujen kautta täyttämällä alla oleva hakulomake. Täytäthän hakulomakkeen huolella, sillä esivalinta tehdään hakemuksen perusteella hakuaikana ja osa hakijoista valitaan haastatteluihin. Päätökset lopullisista opiskelijavalinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille opiskelijavalintojen päätyttyä.

Mikäli olet työssäkäyvä ja aiot hakea nykyisestä työstäsi opintovapaata opintoja varten, kannattaa hakemus tehdä hyvissä ajoin ja mainita opintovapaasta myös hakulomakkeella. Opintovapaamahdollisuus tulee tarkistaa työnantajalta ja opintovapaata haetaan pääsääntöisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen aloittamista.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Kouluttaja Henri Halmela, henri.halmela@takk.fi, puh. 044 7906 183
Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo, tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi, puh. 044 7906 434

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi  ja puh. 044 7906 400

Kaupan ala, Liiketoiminnan perustutkinnon osa Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
12.04.2023—03.11.2023

Kehitä asiakaspalvelu- ja myyntitaitojasi yksilöllisin askelin kohti työelämää! Tule opiskelemaan kaupan alaa ja hankkimaan osaamista myynnistä ja myymälätoiminnoista.
Suorita osatutkinto liiketoiminnan perustutkinnosta (merkonomi), kaupan työtehtävissä. 

Tavoite

Koulutus lisää ammattitaitoasi ja avaa väyliä kaupan alalle työllistymiseen. Kehität koulutuksen aikana asiakaspalvelu- ja myyntitaitojasi sekä liiketaloudellista osaamista. Tavoitteena on hallita tuloksellinen myynti, suunnitella ja toteuttaa markkinointitapahtumia sekä kehittää myymälän asiakaskohtaamisia.
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kolme tutkinnon osaa liiketoiminnan perustutkinnosta ja työllistyä kaupan alalle. 

Kohderyhmä

Koulutus sopii sekä kaupan alalla toimineelle että alasta kiinnostuneelle. Voit myös hakea mukaan, mikäli olet jo aikaisemmin suorittanut liiketoiminnan perustutkinnon osan tai osia.
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Kesto

Koulutus kestää noin seitsemän kuukautta, josta noin viisi kuukautta on työssäoppimista.

Ajankohta

12.04.2023—03.11.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/toimeentulo-opintojen-aikana.

Sisältö

 • Kaupan työ, päivittäis- ja erikoistavarakauppaan tutustuminen
 • Myyntityö kaupassa
 • Myymälätoiminnot
 • Myymälämarkkinointi
 • Myynnin kehittäminen
 • Logistisen prosessin työtehtävät
 • MS Office; tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikan perusteet
 • Työnhakuvalmennus ja urasuunnittelu
 • Ohjattu työssäoppiminen

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä monimuoto-opiskelua (lähi-, etä- ja verkko-opetus). Koulutus kestää noin seitsemän kuukautta, josta noin 4,5 kuukautta on työssäoppimista. Koulutuksessa on loma 24.-28.7.2023.

Koulutus alkaa lähiopiskeluun painottuvalla jaksolla, jonka aikana hankitaan työssäoppimispaikka. Myös työssäoppimisen aikana on joitakin lähiopiskelupäiviä oppilaitoksessa. Työssäoppimisjaksolla opiskellaan työpaikalla sovitun ajan mukaisesti noin 30 h/vko.  Kaupan alan myymälöillä on laajat aukioloajat ja alalla tehdään paljon vuorotyötä, joten työssäoppimisen aikana kokeillaan myös erilaisia työvuoroja.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kolme tutkinnon osaa liiketoiminnan perustutkinnosta ja työllistyä kaupan alalle. Koulutuksen aikana suoritetaan seuraavat tutkinnon osat: Myynti, Myymälässä toimiminen (Liiketoiminnan perustutkinnon paikallinen tutkinnon osa) ja Logistiikkapalvelut. Tutkinnon osien mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä työpaikalla käytännön työtehtävissä.

Tutustu tutkinnon perusteisiin tässä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3855077/tutkinnonosat . 

Työllistymisen jälkeen on mahdollisuus jatkaa opintoja oppisopimuksella koko liiketoiminnan perus- tai ammattitutkintoon.

Hakeutuminen

Hakuaika: 29.11.2022—12.03.2023

Täytä hakemus TE-toimiston sivuilla. Hakemukseen pääset tästä, koulutusnro 710587.

Täytä hakemus 'Hae tähän koulutukseen' –painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista, sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi koulutukseen ja sen tarpeellisuudesta työnhakusi kannalta. Kerro myös millaisia työtehtäviä olet hakemassa. Valintahaastattelut järjestetään 29.-30.3.2023.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi – palvelussa osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi 
Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/toimeentulo-opintojen-aikana 

 

Lisätiedot

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.15 numerosta 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

 

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä:

Kouluttaja Henri Halmela
henri.halmela@takk.fi, puh. 044 7906 183

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi, puh. 044 7906 434