Kehitä omaa ja työpaikkasi palveluosaamista Palveluosaajapassivalmennuksella

Valmennus innostaa osallistujat hiomaan omaa asiakaspalveluaan ja työpaikan palvelukohtaamisia. Yhdessä ideoimalla ja kehittämällä saadaan aikaan oivalluksia ja tekoja, jotka näkyvät asiakkaille laadukkaina ja onnistuneina palvelukokemuksina.

Valmennuksen toteutus

Asiakaspalveluvalmennuksessa on 2-3 lähipäivää 3-6 kuukauden aikana. Lähipäivien määrä, valmennuksen pituus ja tarkemmat sisällöt sekä tavoitteet räätälöidään organisaation kehittämistarpeiden mukaisiksi. Opiskelupäivät ovat toiminnallisia ja lähestymistapa on ratkaisukeskeinen. Ihanteellinen ryhmäkoko on 10-20 osallistujaa.

Palveluosaajavalmennukseen kuuluu olennaisena osana kehittämistehtävä, jonka kautta kehitetään sekä osallistujien omaa että organisaation palvelukulttuuria. Esimies ohjaa ja arvioi kehittämisprojektin. Kehittämistehtävä voidaan tehdä yksin tai ryhmissä. Valmennuksesta myönnettävä Palveluosaajapassi® on osoitus aktiivisesta palvelun kehittämisestä.

Palveluosaajavalmennuksen sisältö

Palveluosaajavalmennuksen sisältö suunnitellaan yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa. Teemoina voivat olla mm.

  • Asiakaspalvelun laatu ja sen kehittäminen
  • Onnistunut palvelukokemus
  • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot, asenne
  • Haastavat palvelutilanteet
  • Asiakaspalvelijana kehittyminen
  • Oma rooli työyhteisössä

Palveluosaajapassivalmennusta järjestetään vain tilauksesta yrityksille ja organisaatioille.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.