Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutuksessa perehdytään voimassa olevaan sähkötyöturvallisuusstandardiin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Sähkötyöturvallisuusstandardi asettaa vaatimukset turvalliseen työskentelyyn ja käyttötoimenpiteisiin sähkölaitteistoissa ja niiden läheisyydessä.

Sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta hyötyvät

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002:n suorittamisesta hyötyvät sähköalan asennus-, työnjohto- ja käyttötehtävissä toimivat henkilöt, jotka liikkuvat tiloissa, joissa on sähköiskun tai valokaaren vaaraa sekä sähköalan opiskelijat.

Myös muut kohderyhmät ovat mahdollisia. Koulutusta voidaan painottaa kohderyhmästä riippuen.

Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutus on räätälöity erityisesti sähkö- ja hybridiajoneuvojen parissa työskenteleville.
 

Sähkötyöturvallisuuskurssin sisältö

  • Sähkön vaarallisuus ja tapaturmat
  • Sähkötyöturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet
  • Turvalliset työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet
  • Työskentely jännitteettömänä
  • Lähityöt ja jännitetyöt
  • Käyttötyöt ja opastaminen
  • Koe sähkötyöturvallisuudesta
  • Loppukeskustelu ja koulutuksen päättäminen.

Kokeen hyväksytysti suorittaneille annetaan sähkötyöturvallisuuskortti.

 

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.