Työnopastajavalmennus

Työnopastajavalmennuksesta valmistuu työnopastamisen huippuosaajia, joiden käsissä uudet työntekijät pääsevät nopeasti sinuiksi työnsä kanssa. Työnopastaja suunnittelee ja toteuttaa työpaikalla tapahtuvaa perehdytystä, tuntee työnsuojeluun liittyvät määräykset ja oman alansa työtehtävät. 

Valmennuksen aikana työnopastajakoulutettavat laativat työpaikalleen uuden perehdyttämismallin tai päivittävät olemassa olevaa mallia ja työohjeita yhdessä työtiimin sekä esihenkilöiden kanssa. 

Kenelle?

Työnopastajavalmennus sopii kaikille, jotka opastavat uusia tekijöitä työhön, toimialasta riippumatta. Työnopastajiksi soveltuvat henkilöt, joilla on innostunut asenne ja todennettu osaaminen työtehtävistä.

Yritysryhmät työnopastajavalmennuksessa

Työnopastajapassivalmennukset toteutetaan usein yritysryhmille räätälöityinä. Tällöin koulutuksen painotuksia voidaan muokata yrityksen tarpeisiin ja esimerkiksi lähipäivät voidaan järjestää yrityksen tiloissa. 
Kysy työnopastajavalmennusta yrityksellesi! Selvitämme yhdessä myös parhaan rahoitusmallin.

Valmennuksen sisältö

TAKKin tarjoama työnopastajavalmennus kestää noin neljä kuukautta ja sisältää neljä lähiopetuspäivää sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Valmennuksessa työnopastajat laativat yritykselle perehdyttämismallin sekä työohjeita.
Valmennuksessa käydään läpi muun muassa seuraavia teemoja:

  • työpaikan työprosessi ja keskeiset työvaiheet
  • työprosessin kehittäminen ja työnopastaminen sekä työohjeen määrittely
  • työturvallisuus, riskien tunnistaminen, työnopastajana toimiminen ja siinä kehittyminen

 

Lue uutinen: Hyvin hoidettu työnopastus saa uuden työntekijän viihtymään

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.