Työntekijöillä, joiden toiminnalla voi olla vaikutusta veden laatuun, on oltava voimassa oleva vesityökortti (entinen vesihygieniapassi). Vesityökortin saa suorittamalla Valviran ylläpitämän talous- tai allasvesihygieenisen osaamistestin. Testin hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin (ent. vesihygieniapassi). Mikään ammatillinen tutkinto ei vapauta testauksesta.

Testitodistus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Koulutuspäivästä osallistuja saa halutessaan myös yhden ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivän (7 h).

Vesityökortin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan 1.5.2006.

TAKKissa voi suorittaa Vesilaitosten ja Vesijohtoverkostojen testit ja kortit. Allasvesikorttia meillä ei voi suorittaa. Päivästä on mahdollista saada yksi ammattipätevyysmerkintä kuljetusalan ammattipätevyysdirektiivin mukaisesti.

Kohderyhmä

Vesityökorttikoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät veden käsittelyyn ja vesijohtoverkostoon liittyvissä tehtävissä (mm. maarakentaja, vesilaitoksen työntekijä, LVI-asentaja sekä kiinteistönhoitaja).

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.