Yrittäjän ammattitutkintokoulutus on TAKKissa suunnattu jo toimiville yrittäjille.

Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka toimii pää- tai sivutoimisena yrittäjänä. Tutkinto soveltuu myös maatalousyrittäjille ja franchising-yrittäjille.

Yrittäjän ammattitutkinnon voi suorittaa TAKKissa Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalla.

Yrittäjän ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalalla suoritetaan 1 pakollinen tutkinnon osa

  • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

  • Tuotteistaminen
  • Taloushallinto
  • Myynti ja markkinointi
  • Henkilöstöhallinto
  • Sähköinen liiketoiminta
  • Ulkomaankauppa
  • Tuotannon hallinta
  • Franchising-yrittäminen
  • Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.