Asbestipurkutyö

Asbestipurkutyön koulutus on tarkoitettu kaikille asbestipurkutöitä tekeville henkilöille ja alalle aikoville.

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain työntekijät, joilla on hyväksytty asbestipurkukoulutus. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen asbestipurkutyökoulutukseen sisältyy nykyisten määräysten (1.1.2016) edellyttämä tutkintosuoritus (Asbestityöt-tutkinnonosa Talonrakennusalan ammattitutkinnosta).

Koulutukseen kuuluu teoriaopetusta, käytännön harjoittelua sekä näyttötehtäviä.

Asbestipurkukurssin aiheita

 • Haitta- ja riskitekijät asbestityössä
 • Asbestipitoiset rakennusmateriaalit
 • Asbestipurkutyön suunnittelu ja vaiheistaminen
 • Purkumenetelmät, asbestipurkutyö osastossa ja purkupussimenetelmä
 • Työmaa-alueen erottaminen ympäröivistä tiloista ja alueista
 • Asbestipitoisten ja muiden rakennusjätteiden käsittely
 • Puhdastilamittaus
 • Asbestipurkutöissä käytettävät suojavarusteet, koneet ja laitteet
 • Asbestityöhön liittyvät lait ja asetukset
 • Työnjohto asbestityössä
 • Asbestipurkutyön luovutusasiakirjat
 • Asbestikartoitus

Muutokset mahdollisia.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Asbestipurkutyö/pätevöitymiskoulutus Rakentaminen Testit, kortit, sertifikaatit 02.03.2020—05.03.2020

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, joilla on hyväksytty asbestipurkutyökoulutus. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus järjestää asbestipurkutyökoulutuksen, mihin sisältyy uusien määräysten (1.1.2016) edellyttämä tutkintosuoritus (tutkinnon osa Asbestityöt Talonrakennusalan ammattitutkinnosta).

laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu asbestipurkutöitä tekeville henkilöille ja alalle aikoville.

Kesto

4 pv

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

1078euroa/hlö (sis alv 24 %). Hintaan sisältyy materiaali sekä lähipäivien kahvit ja linjastolounas ravintola Nastassa.
Laskutus opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen. Yrityslaskutuksessa ilmoitetaan yrityksen virallinen nimi ja laskutusosoite (ensisijaisesti sähköinen) sekä Y-tunnus. Maksajatiedot kirjataan/täydennetään aloituspäivänä tuloilmoitukseen, mikäli ne verkkolomakkeelta puuttuvat tai maksajatiedot ovat muuttuneet.

Hakeutuminen
Hakuaika: 09.12.2019—26.02.2020

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella.

 

Kutsu koulutukseen lähetetään erikseen. Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, joten tarkistathan, että se on oikein kirjoitettu. Mikäli kutsua ei näy sähköpostin saapuneissa, tarkista myös roskapostikansio.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Toteutetaan päiväkoulutuksena (klo 8-16). Sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua ryhmätyönä sekä näytön.
Tarkista mahdollisuus myös oppisopimukseen.
Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 10 osallistujaa.

Sisältö

Haitta- ja riskitekijät asbestityössä
Asbestin historiakatsaus
Mitä asbesti on
Asbestin ominaisuudet           
Asbesti rakennusmateriaaleissa
Vastuut ja altistumisvaarat
Paine-eromittaus ja Raja-arvot asbestille
Tiedottaminen ja varoittaminen
Työmenetelmät
Työssä käytettävät koneet ja laitteet
Henkilökohtaiset suojaimet
Työsuunnitelma
Asbesti ja terveys
Lainsäädäntö asbestille/puhdastilamittaus
Asbestianalytiikka ja Asbestikartoitus
Kirjallinen tentti, näyttötyö

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Luennoitsija
Jan Stensblom
puh. 0400 443665
janstensblom@gmail.com
Koulutuspäällikkö
Marko Uusitalo
marko.uusitalo@takk.fi 

Hakeutuminen:
sihteeri Anne Mäkinen, puh. 044 7906 321
anne.makinen@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova.
Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen jakson alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, laskutamme hinnan täysimääräisenä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä.

Osallistumisen peruutukset sähköpostiin anne.makinen@takk.fi

Asbestipurkutyö/pätevöitymiskoulutus Rakentaminen Testit, kortit, sertifikaatit 11.05.2020—14.05.2020

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, joilla on hyväksytty asbestipurkutyökoulutus. Asbestipurkutyöntekijän ja asbestipurkutyönjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus järjestää asbestipurkutyökoulutuksen, mihin sisältyy uusien määräysten (1.1.2016) edellyttämä tutkintosuoritus (tutkinnon osa Asbestityöt Talonrakennusalan ammattitutkinnosta).

laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu asbestipurkutöitä tekeville henkilöille ja alalle aikoville.

Kesto

4 pv

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

1078 euroa/hlö (sis alv 24 %). Hintaan sisältyy materiaali sekä lähipäivien kahvit ja linjastolounas ravintola Nastassa.
Laskutus opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen. Yrityslaskutuksessa ilmoitetaan yrityksen virallinen nimi ja laskutusosoite (ensisijaisesti sähköinen) sekä Y-tunnus. Maksajatiedot kirjataan/täydennetään aloituspäivänä tuloilmoitukseen, mikäli ne verkkolomakkeelta puuttuvat tai maksajatiedot ovat muuttuneet.

Hakeutuminen
Hakuaika: 09.12.2019—05.05.2020

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella.

 

Kutsu koulutukseen lähetetään erikseen. Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, joten tarkistathan, että se on oikein kirjoitettu. Mikäli kutsua ei näy sähköpostin saapuneissa, tarkista myös roskapostikansio.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Toteutetaan päiväkoulutuksena (klo 8-16). Sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua ryhmätyönä sekä näytön.
Tarkista mahdollisuus myös oppisopimukseen.
Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 10 osallistujaa.

Sisältö

Haitta- ja riskitekijät asbestityössä
Asbestin historiakatsaus
Mitä asbesti on
Asbestin ominaisuudet           
Asbesti rakennusmateriaaleissa
Vastuut ja altistumisvaarat
Paine-eromittaus ja Raja-arvot asbestille
Tiedottaminen ja varoittaminen
Työmenetelmät
Työssä käytettävät koneet ja laitteet
Henkilökohtaiset suojaimet
Työsuunnitelma
Asbesti ja terveys
Lainsäädäntö asbestille/puhdastilamittaus
Asbestianalytiikka ja Asbestikartoitus
Kirjallinen tentti, näyttötyö

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Luennoitsija
Jan Stensblom
puh. 0400 443665
janstensblom@gmail.com
Koulutuspäällikkö
Marko Uusitalo
marko.uusitalo@takk.fi 

Hakeutuminen:
sihteeri Anne Mäkinen, puh. 044 7906 321
anne.makinen@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova.
Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen jakson alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, laskutamme hinnan täysimääräisenä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä.

Osallistumisen peruutukset sähköpostiin anne.makinen@takk.fi