Hitsauksen lisäkoulutus sopii metallialalle tulevalle ammatin perustaitojen hankkimiseen tai alan koulutusta tai työkokemusta omaavalle täydennyskoulutukseksi.

Hitsaajan lisäkoulutuksessa perehdytään tyypillisimpiin levy-, putki- ja metallirakennealan koneiden ja hitsauslaitteiden käyttöön sekä päivittäisiin huoltotoimenpiteisiin. Myös käytettävät lisäainetyypit ja hitsauskaasut tulevat tutuiksi.

Hitsauksen lisäkoulutuksen käynyt henkilö osaa toimia itsenäisesti erilaisissa konepajateollisuuden hitsaustöissä suullisten ja kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Hänellä on perustiedot ja -taidot yleisimmistä hitsaustöissä käytettävistä mekanisointilaitteista ja hän tuntee hitsausoperaattorin pätevyyskoestandardin SFS-EN 14732 sisällön.

Koulutuksen aikana voi suorittaa SFS-EN ISO 9606-1 standardin mukaisia hitsauskokeita puikko-, MIG/MAG- ja TIG-menetelmillä.

Hitsaajan peruskoulutuksen sisältö

 • Koneenpiirustuksen perusteet
 • Levytöiden perusteet
 • Hitsauksen perusteet
 • Hitsausprosessit (puikko, MIG/MAG ja TIG)
 • Mittaustekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Tulityökoulutus
 • Nostovälinekoulutus
 • Trukkikoulutus
 • Ensiapukoulutus
 • Työturvallisuuskoulutus
 • Soveltava ammattityö
 • Pätevyyskoe.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Hitsauksen lisäkoulutus Kone- ja metallitekniikka Muu koulutus Joustava aloitus

Koulutus on tarkoitettu levyseppähitsaajan koulutuksen suorittaneille tai aikaisempaa hitsauskokemusta omaaville henkilöille.

Kohderyhmä

Levyseppähitsaajan koulutuksen suorittaneet tai aikaisempaa hitsauskokemusta omaavat henkilöt.

Ajankohta

Nonstop koulutusta

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 27.12.2018—31.12.2019

Koulutukseen haetaan oheisella verkkolomakkeella

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Opetus tapahtuu TAKKin tiloissa lähiopetuksena osoitteessa Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere.

Sisältö

Hitsaajan pätevöittämisjakso

 • Hitsausharjoitukset
 • Hitsaustekniikka
 • Hitsauskokeet
Lisätiedot

Kouluttaja Vesa Mäenpää, puh. 044 7906111
Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 7906233
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi