Liiketoiminnan perustutkinto (ent. liiketalouden perustutkinto), merkonomi on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Perustutkinto antaa laaja-alaisen ja vankan liiketaloudellisen perusosaamisen.

Merkonomi voi työskennellä esim. asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden tai toimistotehtävissä. Tutkinnon suorittaminen antaa myös jatko-opintokelpoisuuden. Opiskelu edellyttää alan työ- tai harjoittelupaikkaa. 

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaminen

Liiketoiminnan perustutkinto opiskellaan työssäoppimispainotteisesti, opintojen edellytyksenä on alan työ- tai harjoittelupaikka. Opiskeluun kuuluu lähiopiskelupäiviä, verkko-opintoja ja omaan työhön liittyviä etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä käytännön työtehtävissä työpaikalla. 

Liiketoiminnan perustutkinnon sisältö

Liiketoiminnan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista eli kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Asiakaspalvelu
 • Tuloksellinen toiminta
 • Työyhteisössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaisuus mahdollistaa opiskelijan suuntautumisen tiettyyn aihealueeseen ammatillisen kiinnostuksen ja työtehtävien mukaan. Opiskelija voi hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

 • Asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
 • Kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
 • Projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • Henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
 • Yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin liiketoiminnan perustutkinnon ePerusteissa.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Liiketoiminnan perustutkinto oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
25.01.2022—30.06.2023

Kesto

1-1,5 vuotta; henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti

Ajankohta

25.01.2022—30.06.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere.
Osa opetuspäivistä on myös Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen

Hakuaika: 23.08.2021—10.12.2021

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella, täytäthän siis hakemuksen huolellisesti.

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Lähiopiskelupäiviä noin 15 - 20 henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi on verkko-opintoja ja työssäoppimista sekä etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: Oppisopimus

Lisätiedot

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Kouluttaja Kati Vaateri, puh. 044 7906 436
Kouluttaja Minna Kuusinen, puh. 044 7906 437

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Liiketoiminnan perustutkinto (koulutussopimus) Tutkintokoulutus
28.03.2022—30.06.2023

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Lisäksi perehdytään erilaisiin toimintaympäristöihin ja verkostoihin.

Kesto

Noin 1 vuosi; henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti

Ajankohta

28.03.2022—30.06.2023

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opiskelu on omaehtoista ja päätoimista. Opiskeluajalle voi hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai tukea omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella omasta TE-toimistosta.

Lisätietoja opintoetuuksista:

www.kela.fi/opiskelijat 
https://www.tyollisyysrahasto.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html 


Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin Opiskelijapalveluista: 

sähköpostilla: opintoneuvonta@takk.fi
puhelin: 044 7906 400 

Hakeutuminen

Hakuaika: 23.11.2021—28.02.2022

Koulutuksen valinnat aloitetaan hakuajan päättymisen jälkeen viikolla 9, jolloin osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään viikolla 10.

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan koulutussopimuksella työssäoppimispainotteisesti. Koulutuksen alussa on noin seitsemän viikon kestoinen aloitusjakso, jonka aikana hankitaan työssäoppimispaikka. Koulutuksessa on lähi- ja verkko-opiskelua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Koulutussopimus on tavoitteellista, työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, josta ei makseta palkkaa.

Sisältö

 • Yrityksen muuttuva toimintaympäristö
 • Office 365 ja työvälineohjelmat (Word, Excel, Powerpoint)
 • Työyhteisössä toimiminen
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • Ammattienglanti ja ammattiruotsi
 • Talouden hallinta
 • Myynti ja markkinointi

Lisätiedot

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Kouluttaja Minna Kuusinen, puh. 044 7906 437

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi