Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä, vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa tai päiväkodeissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii tuleville sote-alan ammattilaisille, esim. ammatinvaihtajille, sekä alalla jo työskenteleville. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Katso lisätiedot lähihoitajan tutkinnosta, osaamisaloista sekä pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (oppisopimus) Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
07.09.2021—16.06.2023

Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna lähihoitajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Jo valmistunut lähihoitaja voi tässä koulutuksessa suorittaa osaamisalan eriytyneet opinnot ("toisen osaamisalan").

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Kesto

n. 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Ajankohta

07.09.2021—16.06.2023

Paikka

Koulutus toteutetaan pääosin TAKKin Tampereen valtatien kampuksella.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 06.04.2021—24.08.2021

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Ammatillisia lähiopiskelupäiviä noin 50, lisäksi yhteisten tutkinnon osien lähipäiviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Hyväksytty soveltuvuustesti on oppisopimuksen solmimisen ehtona.

Ensimmäiset lähiopetuspäivät ovat 7.-8.9. ja 20.9.2021.
Huomioithan, että pystyt aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Huom! Seuraava oppisopimuskoulutus syyskuun jälkeen alkaa marraskuussa 2021.

Sisältö

Koulutus sisältää yhteisiä ja ammatillisista tutkinnon osia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Valinnaisena tutkinnon osana voit suorittaa (valitaan yksi):

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen. Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Jani Nieminen, puh. 044 7906 412
(lomalla 21.-25.6., 12.7.-6.8.)

Koulutus
Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
(lomalla 21.6.-3.8.)

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
(lomalla 18.6.-5.8.)

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Saattohoidossa toimiminen, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osa Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
07.09.2021—12.05.2022

Inhimillinen saattohoito ja arvokas kuolema – kehitä ammattitaitoasi kuolevan ihmisen kokonaishoidossa.

Tavoite

Koulutus antaa valmiuksia toimia saattohoidossa inhimillisesti ja kuolevan ihmisen kokonaishoitoa toteuttaen. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon
Saattohoidossa toimiminen - tutkinnon osan suorittaminen (15 osp). Hyväksytystä suorituksesta osallistuja saa virallisen osatutkintotodistuksen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu valmiille lähihoitajille, jotka toteuttavat saattohoitoa työssään. Koulutukseen voivat hakeutua työntekijät, joiden keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Mukaan lähteville tehdään oppisopimus koulutuksen ajalle.

Kesto

Kesto n. 8 kuukautta.

Ajankohta

07.09.2021—12.05.2022

Hinta

Koulutuksesta ei aiheudu opiskelijalle kuluja.

Hakeutuminen

Hakuaika: 23.03.2021—31.08.2021

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

Hakulomakkeeseen

Sisältö

Koulutus sisältää kahdeksan ilapäivää 12.30 - 15.30.

 • Saattohoitoa ohjaavat säädökset, suositukset ja ohjeistukset
 • Hoitotahto, saattohoitopäätös ja saattohoitosuunnitelma
 • Kuolevan ihmisen ja läheisten ohjaaminen
 • Kuolevan ihmisen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja oireenmukainen hoito
 • Kipu ja kivun lievitys saattohoidossa
 • Lähestyvän kuoleman merkit
 • Toiminta kuoleman tapahtuessa
 • Arvostava vuorovaikutus ja surussa tukeminen
 • Hoitajan voimavarat ja jaksaminen, vertaistuen hyödyntäminen
 • Saattohoidon kehittäminen omassa työyhteisössä

 

Lisätiedot

Oppisopimusasiat Koulutustarkastaja Jani Nieminen 
puh. 044 7906 412

Kouluttaja Anu Matilainen
puh. 044 7906 381

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi KoskiHoiva Oy:lle (rekrytoiva koulutus) Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
27.09.2021—20.12.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön KoskiHoiva Oy:lle. Koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen tapahtuu KoskiHoivan kotipalveluissa.

KoskiHoiva Oy
KoskiHoiva on vuonna 2015 perustettu terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuottaja, jonka menestystarina perustuu osaavaan henkilökuntaan. Vuonna 2022 palveluvalikoima laajenee tehostetun palveluasumisen puolelle.

Tutustu tarkemmin KoskiHoivaan: Tervetuloa hoivaamme! - KoskiHoiva Oy

Työyksiköiden ja -tehtävien kuvaus
Kotipalveluiden itsenäiset ja vaihtelevat työtehtävät monipuolisessa työssä asiakkaiden kodeissa ja keväästä 2022 alkaen uudessa tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen. Koulutus alkaa tutustumisjaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen TAI Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Ajokortti.

Työnantajan edellytykset valinnalle
Sujuva suomenkielen taito. Työ edellyttää liikkumista Tampereella ja lähikunnissa, joten oman auton käyttömahdollisuus on eduksi. Koulutukseen haetaan positiivisia, ystävällisiä ja ehdottomasti vastuuntuntoisia henkilöitä, jotka tietävät kokemuksesta, miten laadukasta hoivapalvelua tehdään. Sopeudut helposti muuttuviin tilanteisiin, pystyt työskentelemään yksin ja työparin kanssa sekä otat vastuuta työstäsi. Työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Ajankohta

27.09.2021—20.12.2022

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 22.06.2021—02.09.2021

Soveltuvuustesti 8.9. tai 9.9.2021 TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelut viikolla 37/2021 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams- etäyhteydellä (kutsu tekstiviestinä)

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi kautta. Koulutusnumero 700854. Hakulomakkeelle pääset tästä.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

LISÄTIEDOT
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Toteutus

Koulutus koostuu yrityskohtaisesti suunnitellusta perustutkintokoulutuksesta, johon sisältyy tutustumisjakson jälkeen ammatillinen osuus.

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 27.9. - 11.10.2021, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Tutustumisjaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 1.6.2021 – 20.9.2022. Tutustumisjakso ei ole karsiva eli kaikilla soveltuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 27.12. – 31.12.21 ja 4.7. – 29.7.2022.
 • Työssäoppiminen tapahtuu KoskiHoivan kotipalveluissa ja keväällä 2022 aukeavassa tehostetun palveluasumisen yksikkö, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen. 

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

KoskiHoiva Oy
Palvelupäällikkö Merja Turunen, merja.turunen@koskihoiva.fi 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401

sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Riitta Viljakainen, puh. 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Viola-kotiyhdistys ry:lle (rekrytoiva koulutus) Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
27.09.2021—20.12.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen hoitotyöhön Viola-kotiyhdistys ry:lle.
Viola-kotiyhdistys ry on Tampellan kaupunginosassa moderneissa kiinteistöissä toimiva ikäihmisten palveluiden laadukas toimija. Viola-kodeissa vietetään turvallista ja eloisaa, elämänmakuista elämää; arjessa ja juhlassa, elämän loppuun asti. Viola-kotien henkilökunta on sitä varten, että autamme täällä asuvia ja asioivia ihmisiä elämään mahdollisimman kokonaisvaltaista, aktiivista, toimeliasta ja osallistuvaa elämää sekä yksin ja yhdessä muiden kanssa. Hienotunteinen asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden ymmärtäminen ovat meille yhtä merkityksellisiä kuin palvelun korkea laatu.

Lähihoitajan tehtävät, vanhustyö
Työnkuvaan on sisältyy asukkaiden perushoitotyö, lääkehoito, saattohoito, viriketoiminta, kodinhoito- ja keittiötyö.
Palvelukorttelissamme on kolme tehostetun asumisen ryhmäkotia Viola-koti, Willa Viola ja Pellavakoti, päiväkeskus, palvelukeskus, palvelutalo sekä tuotamme kotihoitoa alueen yksityisiin koteihin. Lähihoitajat tekevät yksikön toiminnan luonteesta johtuen arkivuoroa, kaksivuoro- tai kolmivuorotyötä.
Asiakkaiden avuntarve vaihtelee paljon, palveluiden piirissä on monenkuntoisia ikäihmisiä. Tehostetun palveluasumisen ryhmäkodeissa lähes kaikilla asukkailla on muistisairaus. Palvelutalossa asuvilla asukkaiden avun tarve on hyvin yksilöllinen.

Viola-koti sijaitsee keskeisellä paikalla, johon pääsee kätevästi myös julkisilla kulkuneuvoilla. Lisätietoa löydät: https://www.viola-koti.fi/

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen. Koulutus alkaa tutustumisjaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen TAI Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Työnantajan edellytykset valinnalle
Meillä kaikilla työhömme kuuluu oman työtehtävän lisäksi myös oman työn kehittäminen yhdessä tiimin jäsenten kanssa.
Toivomme sinulta halua kehittyä hoivatyön ammattilaisena ja kehittää samalla omaa työtäsi. Ikäihmisten parissa tehtävä hoivatyö vaatii halua työskennellä ikääntyvän asiakasryhmän ja heidän omaistensa kanssa. Omahoitajana toimiminen vaatii kykyä vastuulliseen ja omatoimiseen työskentelyyn. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat välttämättömät hoivatyössä.

Ajankohta

27.09.2021—20.12.2022

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 26.04.2021—02.09.2021

Soveltuvuustesti 8. tai 9.9.2021 TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelut viikolla 37/2021 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams- etäyhteydellä (kutsu tekstiviestinä)

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi. Koulutusnumero 699425. Hakulomakkeelle pääset tästä.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

LISÄTIEDOT
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Toteutus

Koulutus koostuu yrityskohtaisesti suunnitellusta perustutkintokoulutuksesta, johon sisältyy tutustumisjakson jälkeen ammatillinen osuus.

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 27.9. - 11.10.2021, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Tutustumisjaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 12.10.2021 – 20.12.2022. Tutustumisjakso ei ole karsiva eli kaikilla soveltuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 27.12. – 31.12.21 ja 4.7. – 29.7.2022.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Viola-kotiyhdistys ry:n toimipisteissä Tampereella (Viola-koti, Willa Viola ja Pellavakoti).

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Viola-kotiyhdistys ry
Henkilöstöpäällikkö Elina Konsala, elina.konsala@viola-koti.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401

sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Riitta Viljakainen, puh. 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Tampereen kaupungille Orivedelle (rekrytoiva koulutus) Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
27.09.2021—20.12.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Orivedelle. Koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen tapahtuu alla mainituissa Oriveden ikäihmisten palveluissa.

Tampereen kaupunki / Oriveden kaupunki

Oriveden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella tuottaa Tampereen kaupunki. Orivedellä ikäihmisten palveluihin kuuluvat mm. kotihoito, tehostettu palveluasuminen, vanhainkoti, palveluasuminen ja päiväkeskus. Asumispalveluissa asukkaita on kokonaisuudessaan 119 ja kotihoidossa asiakkaita on noin 170.

Henkilöstörakenne koostuu lähihoitajista, sairaanhoitajista, vastaavista sairaanhoitajista, fysioterapeuteista, virikeohjaajista ja kotipalvelutyöntekijöistä. Lääkäripalveluiden tuottajana toimii Pihlajalinna. Yksiköiden toimintaa johtavat esimiehet ja palveluista vastaa palvelupäällikkö.

Tampereen kaupunki työnantajana on iso ja vakaa. Tampereen kaupungilla on tarjolla henkilöstölle paljon monipuolisia etuja. Näitä ovat muun muassa:

 • osaamisen kehittäminen ja erilaiset valmennusohjelmat ja henkilöstökoulutukset
 • kannustinraha, jonka avulla henkilöä kannustetaan omaehtoiseen opiskeluun
 • 80 euron arvoinen liikunta- ja kulttuurietuus
 • henkilöstöruokailu; kaupunki maksaa osan henkilöstön aterioista henkilöstöravintoloissa
 • kattava työterveyshuolto ja oma vakuutuskassa, jonka kautta työntekijät saavat tiettyjä lisäetuuksia, esim. korvauksia hammaslääkäri-, hieronta-, jalkahoito- psykologi- ja silmälasikuluista
 • tuki työmatkoihin, jolla maksetaan osa kodin ja työn välisestä joukkoliikenteen (TKL) työsuhdematkalipusta
 • työtehtävien monipuolistamista tuetaan tehtäväkierrolla ja mahdollisuuksilla vaihtaa työtehtäviä talon sisällä esim. sisäisten rekrytointien kautta
 • henkilöstö kehittäjänä -palkinto, jonka avulla kannustetaan miettimään, millaisilla työkäytännöillä ja menetelmillä voidaan löytää uusia keinoja parantaa työn tuloksellisuutta sekä työssä jaksamista
 • tuloksellisuudesta palkitseminen
 • henkilöstön huomioiminen merkkipäivinä ja palveluksessa olosta erilaisin vapain ja ansiomerkein

Työyksiköiden ja -tehtävien kuvaus

Oriveden asumispalveluihin kuuluu tehostettua palveluasumista (Onninkoti 13 + 1 asukasta, Toivonkoti 14 asukasta ja Särkänkoti 42 + 4 asukasta kahdessa ryhmäkodissa), vanhainkotihoitoa (Muistonkoti 15 asukasta ja Arvonkoti 13 asukasta), palveluasumista (Einonkoti 17 asukasta) ja kotihoito noin 170 asiakasta. Asumispalveluissa, lukuunottamatta Einonkotia, hoito on ympärivuorokautista. Kotihoidossa on oma yöpartio, joka vastaa yöaikaan tarvittavista palveluista.

Tehostetussa palveluasumisessa asukkaalla on käytössään oma esteetön huone ja wc-pesutila. Palveluun kuuluvat palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määriteltyjen henkilökohtaisten tarpeiden mukainen hoito, apu, ohjaus ja tuki palvelukodin henkilöstöltä. Asukasta tuetaan toimintakyvyn mukaan arjen elämään ja askareisiin sekä harrastuksiin ja ulkoiluun.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja, joka toimii hoidon koordinoijana ja yhteyshenkilönä läheisiin ja muuhun asukkaan hoidon kannalta olennaisiin tahoihin. Tehostetussa palveluasumisessa on järjestetty tarvittavat sairaanhoitopalvelut ja lääkärin käynnit.

Ryhmäkoteihin tulee ateriat valmiina Oriveden ateriapalveluista ja tämän lisäksi tuotteita tilataan paikallisesta marketista. Aterioihin sisältyvät aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Asukkailla on käytössä omat vaatteet, joiden pesu tapahtuu ryhmäkodissa. Liinavaatteiden osuus hoituu vuokratekstiilein. Puhdistuspalveluista huolehtii Oriveden kaupunki.

Tähtiniemen yksikössä on tarjolla myös vanhainkotihoitoa kahdella osastolla (Arvon- ja Muistonkoti). Muistonkodissa asukkaat ovat pääasiassa muistihäiriöisiä. Vanhainkotihoidossa noudatetaan pääpiirteittäin samaa toiminta-ajatusta, kuin tehostetussa palveluasumisessa, mutta maksurakenne on asukkaalle erilainen. Vanhainkotihoito määritellään laitoshoidoksi, kun taas tehostettu palveluasuminen kotona asumiseksi.

Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan kotona selviytymisen kannalta riittäviä ja oikea-aikaisia kotiin järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja henkilökohtaisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kotihoidon palvelut voivat olla säännöllisiä tai tilapäisiä ja tarvittaessa ympärivuorokautisia. Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kaikkeen kotihoitoon sisältyy kuntoutus. Kotihoidon palvelut sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan asiakkaan kulloistakin palveluntarvetta. Kotihoidon palvelujen lisäksi asiakas voi saada myös kotihoidon tukipalveluja (ateria-, kauppa- siivous-, turva-, hygienia- ja kuljetuspalvelut), osallistua päiväkeskustoimintaan tai saada vammaispalvelulain mukaisia palveluja tai olla omaishoidettava. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakasta elämään oman näköistään elämää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Säännöllisen kotihoidon palveluun ja asiakasmaksuun sisältyy kotihoidon palvelujen lisäksi kotihoidon lääkäripalvelu ja tarvittaessa laboratorion kotinäytteenotto.

Oriveden kotihoidossa asiakkaita hoidetaan neljässä tiimissä. Kotihoidon henkilöstöön kuuluvat esimies, vastaava sairaanhoitaja, sairaanhoitajat, lähihoitajat sekä fysioterapeutti. Kotihoidon alue Orivedellä on maantieteellisesti hyvin laaja ja siksi käyntien toteuttamiseksi on välttämätöntä, että työntekijällä on ajokortti. Käyntejä voi toteuttaa keskustassa myös kävellen tai pyörällä, mutta pidempiin matkoihin käytetään autoa. Kotihoidossa on neljä leasing -autoa, mutta mahdollisuus on myös käyttää omaa autoa, missä tapauksessa kaupunki maksaa kulukorvaukset.

Kotihoidossa toteutetaan myös etähoivaa erilaisin teknologisin ratkaisuin.

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen. Koulutus alkaa tutustumisjaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen TAI Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Kotihoidossa edellytetään opiskelijalta ajokorttia.

Työnantajan edellytykset opiskelijalle

Tarvitaan motivaatiota ja aitoa kiinnostusta ikäihmisten parissa toimimiseen. Työ on aika ajoin fyysisesti ja psyykkisesti raskasta, joten opiskelijalla tulee olla sellaiset fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet, että pystyy tekemään tämän kaltaista työtä. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot ovat tarpeen, mutta etenkin kotihoidossa tarvitaan myös itsenäistä päätöksentekokykyä ja teknologiamyönteisyyttä. Kehittymis- ja kehittämiskykyisyys on positiivista, kuten myös kaikki luovuus ja harrastusten kautta tulleet erityisosaamiset. Asumispalveluissa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n rokotesuojaa ja kotihoidossa siihen on vahva suositus.

Ajankohta

27.09.2021—20.12.2022

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—02.09.2021

Soveltuvuustesti 8.9. tai 9.9.2021 TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelut viikolla 37/2021 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams- etäyhteydellä (kutsu tekstiviestinä)

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi kautta. Koulutusnumero 699429. Hakemukselle pääset tästä

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

LISÄTIEDOT
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Toteutus

Koulutus koostuu yrityskohtaisesti suunnitellusta perustutkintokoulutuksesta, johon sisältyy tutustumisjakson jälkeen ammatillinen osuus.

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 27.9. - 11.10.2021, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Tutustumisjaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 12.10.2021 – 20.12.2022. Tutustumisjakso ei ole karsiva eli kaikilla soveltuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 27.12. – 31.12.21 ja 4.7. – 29.7.2022.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Oriveden ikäihmisten asumisyksiköissä ja kotihoidossa, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tampereen kaupunki/Orivesi
Palvelupäällikkö Anne Paavilainen
puh. 050 4012 257, anne.paavilainen@tampere.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401

sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

Pirkanmaan TE-toimisto
Asiantuntija Riitta Viljakainen, puh. 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Nokian kaupungille (rekrytoiva koulutus) Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
27.09.2021—20.12.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Nokialle. Koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen tapahtuu alla mainituissa Nokian ikäihmisten palveluissa.

Nokian kaupunki
Nokia on kasvava, lähes 35 000 asukkaan kaupunki Pirkanmaalla, vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Kaunis luonto, hyvät palvelut ja keskeinen sijainti tarjoavat erinomaiset edellytykset asumiselle ja työskentelylle. Nokialla toimii yli 1700 yritystä ja kaupungilla on monipuolinen elinkeinorakenne sekä vahva teollisuus. Kaupunki investoi tällä hetkellä voimakkaasti, ja käynnistymässä on mm. uuden hyvinvointikeskuksen rakennuttaminen. www.nokiankaupunki.fi

Työyksiköiden ja -tehtävien kuvaus
Ikäihmisten palvelut kuuluvat perusturvapalveluiden palvelualueeseen ja ikäihmisten palveluissa työskentelee noin 270 hoito- ja hoivatyön ammattilaista. Heistä 2/3 on työssä ympärivuorokautisen hoivan eri yksiköissä. Ympärivuorokautista pitkäaikaista hoivaa järjestetään kuudessa yksikössä ja lyhytaikaista kuntouttavaa asumispalvelua kahdessa yksikössä (Vihnuskoti , Nokian Hoivakoti). Lisäksi on erillinen arviointi- ja kuntoutusyksikkö Komeetta. Suurin osa asukkaista ovat muistisairaita, joilla on myös somaattisia sairauksia. Joidenkin asukkaiden toimintakyky on huomattavasti alentunut. Kaikki asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa.
http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva ja terveys/vanhuspalvelut/

Nokian kotihoito
Kiinnostaako sinua monipuolinen ja liikkuva työ, jossa saat käyttää osaamistasi laaja-alaisesti ja kehittyä ammatillisesti? Tykkäätkö työskennellä erilaisten asiakkaiden parissa? Nautitko itsenäisestä työskentelystä? Pidätkö vaihtelusta ja siitä etteivät työpäivät ole samanlaisia? Haluaisitko osaksi rentoa ja ammattitaitoista työyhteisöä? Jos vastasit useampaan kysymykseen kyllä, tule meille opiskelemaan lähihoitajaksi!
Lähihoitajana kotihoidossa tulet avustamaan asiakkaita päivittäisessä hoidossa ja hoivassa, kuten pukemisessa, peseytymisessä, lääkehuollossa sekä suoritat sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuten haavanhoitoa. Työtä tehdään itsenäisesti asiakkaiden kodeissa, mutta yhteistyössä kotihoidon tiimin, sairaanhoitajien, fysioterapeutin ja asiakasohjauksen kanssa. Kotihoitoa järjestetään seitsemänä päivänä viikossa, kahdessa vuorossa. Kotihoidon asiakkaat ovat ikääntyneitä, kotona itsenäisesti kotihoidon ja omaisten avustamana asuvia asiakkaita.
Lähihoitajan palkka: 2235,91 €, määrävuosikorotukset työkokemuksen mukaan, vuorotyölisät (KVTES). Työajat suunnitellaan autonomisesti yhdessä tiimin kanssa, jossa työskennellään. Työtaitoja ylläpidetään jatkuvilla koulutuksilla. Työhyvinvointia tuetaan mm. ePassilla ja yhteisillä työntekijöiden liikuntaryhmillä.

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen. Koulutus alkaa tutustumisjaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen TAI Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Työnantajan edellytykset valinnalle
Odotamme kykyä ja halukkuutta itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta ja positiivista asennetta. Vihnuskoti on savuton työpaikka.
Kotihoito: Hoitoalalle haluavia tai hoiva-alan opintoja jo suorittaneita henkilöitä, joilla on ajokortti, auton saat käyttöösi sitä tarvitessasi työnantajalta.

Ajankohta

27.09.2021—20.12.2022

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 26.04.2021—02.09.2021

Soveltuvuustesti 8. tai 9.9.2021 TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelut viikolla 37/2021 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams- etäyhteydellä (kutsu tekstiviestinä)

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi. Koulutusnumero 699817. Hakulomakkeelle pääset tästä.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

LISÄTIEDOT
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Toteutus

Koulutus koostuu yrityskohtaisesti suunnitellusta perustutkintokoulutuksesta, johon sisältyy tutustumisjakson jälkeen ammatillinen osuus.

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 27.9. - 11.10.2021, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Tutustumisjaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 12.10.2021 – 20.12.2022. Tutustumisjakso ei ole karsiva eli kaikilla soveltuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 27.12. – 31.12.21 ja 4.7. – 29.7.2022.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Nokian kaupungin ikäihmisten asumisyksiköissä (Vihnuskoti, Nokian Hoivakoti, arviointi- ja kuntoutusyksikkö Komeetta) ja kotihoidossa, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Vihnuskoti
Hoivatyön esimies Leila Heinonen, puh. 050 3956288
Kotihoito
Kotihoidon esimies Minna Riekkola, puh. 040 1334702
26.7. alkaen Kotihoidon esimies Christina Stenberg-Oksala, puh. 040 1334704
s-posti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Riitta Viljakainen, puh. 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Attendolle (rekrytoiva koulutus) Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
27.09.2021—20.12.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Attendolle Pirkkalaan, Nokialle, Kangasalle tai Tampereelle.

Attendo
Attendo on Suomen johtava yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden tuottaja. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Olemme joustava ja kannustava työnantaja, jonka yrityskulttuurin määrittävät arvomme osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen.
Attendon hoiva- ja palvelukodeissa toteutetaan ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa. Asukkaat ovat muistisairaita ikäihmisiä, joilla on myös muita sairauksia.
Meillä voi opiskelujen ohella tehdä keikkatyötä hoiva-apulaisena, jolloin opiskelijalla on oikeus e-passi etuuteen.

Tutustu meihin tarkemmin: https://www.attendo.fi/

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen. Koulutus alkaa tutustumisjaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen TAI Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Työnantajan edellytykset valinnalle
Odotamme kykyä ja halukkuutta itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta ja positiivista asennetta. Vihnuskoti on savuton työpaikka.
Kotihoito: Hoitoalalle haluavia tai hoiva-alan opintoja jo suorittaneita henkilöitä, joilla on ajokortti, auton saat käyttöösi sitä tarvitessasi työnantajalta.

Ajankohta

27.09.2021—20.12.2022

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—02.09.2021

HUOM. HAKU TÄHÄN KOULUTUKSEEN AUKEAA KESÄKUUSSA. (teknisistä syistä näyttää virheellisesti haun jo alkaneen)
Soveltuvuustesti 8. tai 9.9.2021 TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelut viikolla 37/2021 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams- etäyhteydellä (kutsu tekstiviestinä)

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi. Koulutusnumero 700473.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

LISÄTIEDOT
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Toteutus

Koulutus koostuu yrityskohtaisesti suunnitellusta perustutkintokoulutuksesta, johon sisältyy tutustumisjakson jälkeen ammatillinen osuus.

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 27.9. - 11.10.2021, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Tutustumisjaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 12.10.2021 – 20.12.2022. Tutustumisjakso ei ole karsiva eli kaikilla soveltuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 27.12. – 31.12.21 ja 4.7. – 29.7.2022.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Attendon alla olevissa yksiköissä, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen:
  - Pirkkalassa Attendo Toivionrinne
  - Pirkkalassa Attendo Vaahtera
  - Nokialla Attendo Fredrik
  - Kangasalla Attendo Hildantupa
  - Tampereella Attendo Johannes

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Attendo
Rekrytointikoordinaattori Pirkanmaa Kirsi Seitovaara, puh. 041 730 9280, kirsi.seitovaara@attendo.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Riitta Viljakainen, puh. 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Ylöjärven kaupungille (rekrytoiva koulutus) Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
27.09.2021—20.12.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Ylöjärven kaupungille. Koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen tapahtuu alla mainituissa Ylöjärven kaupungin ikäihmisten palveluissa.

Ylöjärven kaupunki / Perusturvaosasto
Ylöjärven kaupungin perusturvaosastolla on noin 600 ammattilaista sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköissä. Toiminta-alueena on kantakaupungin alue, Viljakkala ja Kuru. Ikäihmisille on tarjolla erilaisia asumispalveluja, kotihoitoa ja omaishoitoa kotona pärjäämisen tukena. Asiakasohjaus auttaa ikäihmisiä ja läheisiä palvelujen oikeassa kohdentamisessa.
Ylöjärven kaupungilta on tässä rekrytoivassa koulutuksessa mukana Tiuravuoren palvelukeskuksen asumisyksiköt (Tiurala, Tarupirtti, Perttelintupa, lyhytaikaisyksikkö ml. Pehtoori) ja kotihoito.

Työyksiköiden ja -tehtävien kuvaus
Tutustu tarkemmin koulutushaussa mukana oleviin Ylöjärven yksiköihin:
Tiurala - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi)
Tarupirtti - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi)
Perttelintupa - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi)
Pehtoori - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi)
Lyhytaikainen asumispalvelu - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi)
Kotihoito - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi)

Asiakkaat ja asukkaat ovat ylöjärveläisiä ikäihmisiä. Asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tavoitteena on ikääntyneiden asiakkaiden oman elämänhallinnan, vastuun ja osallisuuden tukeminen.

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen. Koulutus alkaa tutustumisjaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen TAI Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Työnantajan edellytykset valinnalle
Odotamme kykyä ja halukkuutta itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta ja positiivista asennetta. Vihnuskoti on savuton työpaikka.
Kotihoito: Hoitoalalle haluavia tai hoiva-alan opintoja jo suorittaneita henkilöitä, joilla on ajokortti, auton saat käyttöösi sitä tarvitessasi työnantajalta.

Ajankohta

27.09.2021—20.12.2022

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—02.09.2021

Soveltuvuustesti 8. tai 9.9.2021 TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelut viikolla 37/2021 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams- etäyhteydellä (kutsu tekstiviestinä)

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi. Koulutusnumero 700472. Hakulomakkeelle pääset tästä.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

LISÄTIEDOT
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Toteutus

Koulutus koostuu yrityskohtaisesti suunnitellusta perustutkintokoulutuksesta, johon sisältyy tutustumisjakson jälkeen ammatillinen osuus.

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 27.9. - 11.10.2021, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Tutustumisjaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 12.10.2021 – 20.12.2022. Tutustumisjakso ei ole karsiva eli kaikilla soveltuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 27.12. – 31.12.21 ja 4.7. – 29.7.2022.
 • • Työssäoppiminen tapahtuu Ylöjärven kaupungin ikäihmisten asumisyksiköissä ja kotihoidossa, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen. Mukana olevat yksiköt Ylöjärvellä:
  - Tiuravuoren palvelukeskuksen asumisyksiköt (Tiurala, Tarupirtti, Perttelintupa, lyhytaikaisyksikkö ml. Pehtoori)
  - kotihoito

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Ylöjärven kaupunki
Kotihoidon ja asumispalvelujen päällikkö Marita Pitkänen, puh. 044 4860738, marita.pitkanen@ylojarvi.fi
Ylihoitaja Johanna Sirkka, puh. 044 486 3785, johanna.sirkka@ylojarvi.fi 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Riitta Viljakainen, puh. 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi 

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi TampereMissio Palvelut Oy:llä (rekrytoiva koulutus) Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
27.09.2021—20.12.2022

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten tai kehitysvammaisten hoitotyöhön TampereMissio Palvelut Oy:lle. Koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen tapahtuu alla mainituissa TampereMission ikäihmisten ja kehitysvammaisten palveluissa.

TampereMissio Palvelut Oy
Onko sinullakin arvot kohdallaan? Tule mukaan huipputekijöiden joukkoon!
TampereMissio on merkittävä sosiaalialan palveluntuottaja, joka toimii ikäihmisten, kehitysvammaisten, lapsiperheiden ja nuorten parissa. Yhdistyksen omistama TampereMissio Palvelut Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka toiminnan tavoitteena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen vastuullisesti ja kestävästi. TampereMissio Palvelut oy tuottaa monipuolisesti palveluja sekä ikäihmisille että kehitysvammaisille.
Yhdistyksen palveluksessa on yli 250 ammattilaista ja mukana toiminnassa on runsas joukko vapaaehtoisia.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi organisaatiomme kulmakivistä. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisia työmahdollisuuksia, työsuhde-etuja ja täydennyskoulutuksia. Työyhteisömme on kannustava ja reilu, ja olemme siitä ylpeitä.

Työyksiköiden ja -tehtävien
Rongankodin yksiköt Tapio ja Mirkku: Kehitysvammaisten palveluiden autetun asumisen yksiköitä (tehostettua palveluasumista kehitysvammaisille. Rongankodin asiakkaat ovat kehitysvammaisia asiakkaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja ohjausta. Ohjaajan (lähihoitajan koulutus) työtehtävät (asiakkaan kokonaisvaltainen hoito ja hoiva, mielekkään ja turvallisen elämän tarjoaminen, lääkehoito)

Koskikoti ja Petäjäkoti: Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Koskikodin ja Petäjäkodin asiakkaat ovat ikäihmisiä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista huolenpitoa. Varsin usein asiakkailla on muistisairaus tai muita toimintakyvyn rajoitteita. Työtehtävät lähihoitajan tehtäviä ryhmäkodeissa (asiakkaan kokonaisvaltainen hoito ja hoiva, lääkehoito, asiakkaan tarpeisiin vastaaminen, omaisyhteistyö, asiakkaalle mielekkään ja turvallisen arjen tarjoaminen)

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen. Koulutus alkaa tutustumisjaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen TAI Vammaistyö (valitaan toinen)
4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen TAI Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet

 

Ajankohta

27.09.2021—20.12.2022

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—02.09.2021

Soveltuvuustesti 8. tai 9.9.2021 TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelut viikolla 37/2021 työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams- etäyhteydellä (kutsu tekstiviestinä)

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi. Koulutusnumero 700474. Hakulomakkeelle pääset tästä.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

LISÄTIEDOT
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Toteutus

Koulutus koostuu yrityskohtaisesti suunnitellusta perustutkintokoulutuksesta, johon sisältyy tutustumisjakson jälkeen ammatillinen osuus.

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 27.9. - 11.10.2021, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Tutustumisjaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 12.10.2021 – 20.12.2022. Tutustumisjakso ei ole karsiva eli kaikilla soveltuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 (Tampereen valtatie 15).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 27.12. – 31.12.21 ja 4.7. – 29.7.2022.
 • Koskikodissa Tampereen keskustassa, Petäjäkodissa Härmälässä ja Rongankodin yksiköissä (kehitysvammaisten palvelut) Koivistonkylässä, Onkiniemessä, Amurissa ja keskustassa. 

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

TampereMissio Palvelut Oy
Yleisinfo: Merja Lahtinen, puh. 040 1289088, merja.lahtinen@tamperemissio.fi
Koskikoti: Terja Yliranta-Keränen, puh. 040 551 6704, terja.yliranta-keranen@tamperemissio.fi
Petäjäkoti: Inkeri Viskari, puh. 040 755 2989, inkeri.viskari@tamperemissio.fi
Rongankoti: Minna Toivola, puh. 040 192 1909, minna.toivola@tamperemissio.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Riitta Viljakainen, puh. 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Mäntänvuoren Terveydelle (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Verkko-opinnot
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen hoitotyöhön Mäntänvuoren Terveys Oy:lle. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Mäntänvuoren Terveys Oy:n toimipisteissä Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella (ensisijaisesti tehostettu palveluasuminen ja kotihoito).

Mäntänvuoren Terveys Oy
Mäntänvuoren Terveys on Pihlajalinnan ja Mänttä-Vilppulan kaupungin yhteisyritys. Tuotamme kaikki Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta viranomaistehtävät. Keskeistä Mäntänvuoren Terveydelle on asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottaminen hyödyntämällä hyviksi havaittuja toimintatapoja sekä soveltamalla täysin uusia innovaatioita. Arvomme ovat eettisyys, ennakkoluulottomuus sekä energisyys.

Omakustanteinen lounasruokailumahdollisuus työpaikkaruokalassa Mäntässä, Vilppulassa ja Juupajoella.
Olemme savuton työpaikka.

Työtehtävien kuvaus
Lähihoitajan työtehtävät tehostetussa palveluasumisessa, kotihoidossa, varahenkilöstössä, tuetussa palveluasumisessa, tk-sairaalassa sekä kehitysvammapuolella. Tehostetussa palveluasumisessa sekä tk-sairaalassa työtä tehdään kolmessa vuorossa, kotihoidossa ja tuetussa palveluasumisessa sekä varahenkilöstössä ja kehitysvammapalveluissa kahdessa vuorossa.

Punatulkun palvelukeskus sijaitsee Vilppulassa ja se tarjoaa ikäihmisille tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista (36 paikkaa) ja Harjupeipon kuntoutusyksikön (15 paikkaa) kuntoutuspalvelua ja intervallihoitojaksoja.

Mäntässä sijaitseva Sarapihan palvelukeskus koostuu kolmesta ryhmäkodista (yhteensä 39 paikkaa) ja palvelu on ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista ikäihmisille.

Juupajoella sijaitseva pieni ja kodikas 21-paikkainen tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö sijaitsee rauhallisessa maalaismiljöössä. Juupakoti tarjoaa ikäihmisille tehostettua palveluasumista sekä intervallihoitojaksoja.

Varahenkilöstössä työskennellään ennalta laaditun työvuorosuunnitelman mukaisesti ja paikataan eri yksiköiden akuutti-poissaoloja.

Kotihoito jakaantuu Mänttään, Vilppulaan ja Juupajoelle. Kotihoidossa työtä tehdään asiakkaiden kotona. Kotihoitoa tukevia palveluita voivat turvapuhelinasiakkuus ja asiointipalvelu. Kotihoidossa on käytössä älypuhelimella käytettävä mobiilisovellus Medimobi. Sovelluksen kautta työntekijä näkee päivän asiakaskäyntinsä ja voi myös kirjata tehdyn käynnin tiedot asiakkaan luona. Medimobista työntekijä näkee kattavasti asiakkaan tiedot ja muiden tekemät kirjaukset. Kotihoidossa työskentelyyn tulee olla ajokortti ja käytössä oma auto. Kotihoidossa työvuorot ovat klo 6.30-21.30 välisenä aikana.

Mäntässä sijaitseva tuetun palveluasumisen yksikkö Luhtavilla (17 paikkaa) kuuluu osaksi kotihoitoa. Luhtavilla tarjoaa ikäihmisille tuettua palveluasumista ja asiakkaat ovat runsaasti kotihoidon palveluja tarvitsevia. Työntekijät ovat yksikössä klo 6:30-22.

Lähihoitajan työtehtävät koostuvat asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Keskeistä on kuntouttava ja asiakasta osallistava työskentelytapa tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa tehden. Lähihoitajan tehtävänä on huolehtia asiakkaan hygieniasta, ruokailusta, toimintakyvyn ylläpidosta sekä sosiaalisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Lähihoitaja toteuttaa erilaisia kliinisiä toimenpiteitä ja lääkehoitoa lääkelupansa mukaisesti.

Kotihoidon asiakkaat ovat pääosin iäkkäitä henkilöitä, jotka tarvitsevat kotona-asumisen tukemiseksi kotihoidon palveluita.
Tuetussa palveluasumisessa ikäihminen tarvitsee runsaasti kotihoidon palveluja, mutta yöaikaan asiakas pärjää hoitajakutsu-hälytyksen avulla. Tehostetun palveluasumisen asiakkaat eivät enää pärjää omassa kodissa kotihoidonkaan palvelujen turvin, vaan tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti.

Tk-sairaalassa hoidetaan akuutisti sairaita asiakkaita moniammatillisen tiimin voimin.
Kehitysvammayksiköissä hoidetaan kehitysvammaisia palveluasumisessa sekä tuetaan toimintakykyä erilaisin toimin, kuten työtoiminnalla.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Kotihoidon opiskelijalla tulee olla ajokortti ja käytössä oma auto.

   

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 700549. Hakulomakkeelle pääset tästä

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli jaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Mäntänvuoren Terveys Oy:n toimipisteissä Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella (ensisijaisesti tehostettu palveluasuminen ja kotihoito), joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen. 

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala TAI Vammaistyön osaamisala (valitaan toinen)
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Mäntänvuoren Terveys Oy
HR-asiantuntija Taru Kalela, puh. 044 4663304, taru.kalela@pihlajalinna.fi
Palveluvastaava Marika Hetekorpi, puh. 040 183 6415, marika.hetekorpi@pihlajalinna.fi 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 029 504 5852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Jämsän kaupungille Kuhmoisiin (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Verkko-opinnot
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Kuhmoisiin. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Kuhmoisten Päijännekodissa ja kotihoidossa.

Kuhmoisten kunta
Jämsän kaupungin vanhuspalvelut järjestää Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella monipuolisia vanhusten avo- ja laitoshoidon palveluita. Kuhmoisten Päijännekoti tarjoaa vanhuksille tehostettua ympärivuorokautista asumispalvelua hoito- ja hoivapalveluineen osoitteessa Kokonniementie 9, Kuhmoinen. Kuhmoisten terveysaseman vuodeosaston yhteydessä toimii tehostetun palveluasumisen yksikkö. Lisäksi Kuhmoisissa on laadukkaat kotihoidon palvelut.

Työtehtävien kuvaus
Päijännekoti tarjoaa sekä ympärivuorokautista asumispalvelua että palveluasumista. Tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman kodinomainen asumisympäristö, jossa asiakas voi elää omannäköistään ja itselleen mielekästä elämää. Tavoitteena on, että asiakkaille voitaisiin tarjota mahdollisimman yksilöllistä hoivaa, jossa he tulisivat kohdatuiksi omana persoonanaan ja voisivat mahdollisimman pitkälle tehdä valintoja ja päättää itseään koskevista asioista.

Tehostetussa palveluasumisessa on 21 asiakaspaikkaa. Lisäksi Päijännekodilla on 12 paikkainen palveluasumisyksikkö ja viereisessä rakennuksessa Veljeskoti, jossa myös on palveluasumista ja siellä asukkaita on 10.
Asukkaat ovat vanhuksia. Työ Päijännekodilla on hyvin monipuolista. Siihen kuuluu mm. asukkaiden avustaminen päivittäin arjen askareissa, pesuissa pukeutumisessa, ruokailuissa jne. Lisäksi lähihoitajat toimivat omahoitajina ja vastaavat omien asiakkaidensa hoivan ja hoidon suunnittelusta, arvioinnista sekä monien käytännön asioiden hoitamisesta. Työhön kuuluu yhteistyötä esimerkiksi omaisten ja erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Koska asukkaat ovat usein monisairaita työhön kuuluu myös hoitotyötä ja esimerkiksi lääkehoitoa.

ARVOT
Turvallisuus: tavoitteena on tuottaa palveluita, jossa asiakas kokee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvaa.
Osallisuus ja toimijuus: Pyrimme vahvistamaan asiakkaan osallisuutta sekä tähän yhteisöön ja omaan sosiaaliseen verkostoonsa, että elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Pyrimme myös vahvistamaan asiakkaan toimijuutta ja mahdollisuutta määritellä itse itsensä.
Yksilöllisyys: Jokainen henkilö on oma ainutkertainen persoonansa. Pyrimme tukemaan jokaisen asiakkaan yksilöllisyyttä ja lisäämään asiakkaiden mahdollisuuksia tehdä itselleen mieluisia valintoja arjessa.
Itsemääräämisoikeus: Jokaisella henkilöllä on oikeus tehdä itseään koskevia päätöksiä, kaiken toiminnan lähtökohtana on itsemääräämisoikeus.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet

Arvostamme aitoa kiinnostusta hoitotyöhön ja erityisesti vanhustenhoitoon.

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.06.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 700678. Hakulomakkeelle pääset tästä

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli jaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Kuhmoisten Päijännekodissa ja kotihoidossa, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen. 

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kuhmoisten kunta
Kotihoidon esimies Taru Rajala, puh. 040 035 7714, taru.rajala@jamsa.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 029 504 5852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Attendolle (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Verkko-opinnot
Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Attendolle Akaaseen, Kuruun tai Sastamalaan. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Attendon hoivakodeissa Akaassa, Kurussa tai Sastamalassa.

Attendo
Attendo on Suomen johtava yksityinen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden tuottaja. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Olemme joustava ja kannustava työnantaja, jonka yrityskulttuurin määrittävät arvomme osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen.

Attendon hoiva- ja palvelukodeissa toteutetaan ikäihmisten ympärivuorokautista hoivaa. Asukkaat ovat muistisairaita ikäihmisiä, joilla on myös muita sairauksia.

Meillä voi opiskelujen ohella tehdä keikkatyötä hoiva-apulaisena, jolloin opiskelijalla on oikeus e-passi etuuteen.

Tutustu meihin tarkemmin: https://www.attendo.fi/

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Kotihoidon opiskelijalla tulee olla ajokortti ja käytössä oma auto.

   

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 700561. Hakulomakkeelle pääset tästä

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli jaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Attendon alla olevissa yksiköissä, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen:
  - Akaassa Attendo Peltola
  - Kurussa Attendo Graniitti
  - Sastamalassa Attendo Amanda

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Attendo
Rekrytointikoordinaattori Pirkanmaa Kirsi Seitovaara, puh. 041 730 9280, kirsi.seitovaara@attendo.fi 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 029 504 5852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Esperi Care Oy:lle (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Verkko-opinnot
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen hoitotyöhön Esperi Care Oy:lle. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään alla mainituissa Esperi Care Oy:n yksiköissä.

Esperi Care Oy
Yrityksenä olemme nopeasti kehittyvä ja uudistuva. Tarjoamme asumispalveluita eri asiakasryhmille ja panostamme siihen, että joka päivä yksiköissämme tehtävä hoito ja hoiva olisi laadukasta ja asiakaslähtöistä. Haluamme olla parhaita siinä mitä teemme, ja olemme valmiita näkemään sen eteen paljon vaivaa. Tule osaksi työyhteisöämme!

Lisätietoa meistä löydät osoitteista ura.esperi.fihttps://ura.esperi.fi/pages/koulutus-pirkanmaa sekä www.esperi.fi.

Työtehtävien kuvaus
Asukasryhmästä riippuen lähihoitajan tehtävät yksiköissämme sisältävät asukkaiden perushoitoa, lääkehoitoa, erilaisten toimintojen suunnittelua ja toteuttamista sekä elämänmakuisen arjen luomista asukkaillemme. Kaiken lähtökohtana on asukkaiden voimavarojen ja omien toiveiden kuuleminen ja ymmärtäminen. Yksiköissämme tarjotaan niin tehostettua palveluasumista kuin kevyempiä asumismuotoja asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Asukkainamme on ikäihmisiä, mielenterveyskuntoutujia sekä kehitysvammaisia henkilöitä.

Tässä koulutuksena mukana ovat Esperin Care Oy:n yksiköt:
- Villa Niemi, Nokia (ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat)
- Liekolakoti, Sastamala (kehitysvammaiset)
- Luhalahti, Ikaalinen (ikäihmiset)
- Hyrkin Puisto, Sastamala (mielenterveyskuntoutujat)
- Elokaari, Ylöjärvi (ikäihmiset)
- Pikonlinna/Tammilinna, Kangasala (ikäihmiset)
- Reikonlinna, Urjala (ikäihmiset)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Kotihoidon opiskelijalla tulee olla ajokortti ja käytössä oma auto.

   

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 700554. Hakulomakkeelle pääset tästä

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli jaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Esperin Care Oy:n toimipisteissä, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen:
  - Villa Niemi, Nokia (ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat)
  - Liekolakoti, Sastamala (kehitysvammaiset)
  - Luhalahti, Ikaalinen (ikäihmiset)
  - Hyrkin Puisto, Sastamala (mielenterveyskuntoutujat)
  - Elokaari, Ylöjärvi (ikäihmiset)
  - Pikonlinna/Tammilinna, Kangasala (ikäihmiset)
  - Reikonlinna, Urjala (ikäihmiset)

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Osaamisala (valitaan yksi): Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen TAI Vammaistyö TAI Mielenterveys- ja päihdetyö (tämä osaamisala oppisopimuskoulutuksena)
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Esperi Care Oy
Rekrytointipäällikkö Johanna Nykänen, johanna.nykanen@esperi.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 029 504 5852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Kolmostien Terveydelle (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Verkko-opinnot
Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen hoitotyöhön Kolmostien Terveys Oy:lle. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Kolmostien Terveys Oy:n toimipisteissä Parkanossa ja Kihniössä (ensisijaisesti tehostettu palveluasuminen ja kotihoito).

Kolmostien Terveys Oy
Kolmostien Terveys on Pihlajalinnan ja Parkanon kaupungin yhteisyritys. Tuotamme kaikki Parkanon ja Kihniön asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta viranomaistehtävät. Keskeistä Kolmostien Terveydelle on asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottaminen hyödyntämällä hyviksi havaittuja toimintatapoja sekä soveltamalla täysin uusia innovaatioita. Arvomme ovat eettisyys, ennakkoluulottomuus sekä energisyys.

Omakustanteinen lounasruokailumahdollisuus työpaikkaruokalassa Parkanossa ja Kihniöllä.
Olemme savuton työpaikka.

Työtehtävien kuvaus
Lähihoitajan työtehtävät tehostetussa palveluasumisessa, kotihoidossa, varahenkilöstössä, tuetussa palveluasumisessa, tk-sairaalassa sekä kehitysvammapuolella. Tehostetussa palveluasumisessa, kehitysvammapalveluissa sekä tk-sairaalassa työtä tehdään kolmessa vuorossa, kotihoidossa ja tuetussa palveluasumisessa sekä varahenkilöstössä (sissit) kahdessa vuorossa.

Tehostetussa palveluasumisessa tarjotaan ympärivuorokautista palveluasumista ja intervallihoitojaksoja.

Sissityöryhmä työskentelee ennalta laaditun työvuorosuunnitelman mukaisesti ja paikkaa eri yksiköiden akuutti-poissaoloja.

Kotihoito jakaantuu Parkanoon ja Kihniölle. Kotihoidossa työtä tehdään asiakkaiden kotona. Kotihoitoa tukevia palveluita voivat turvapuhelinasiakkuus ja asiointipalvelu. Kotihoidossa työskentelyyn tulee olla ajokortti ja käytössä oma auto.

Lähihoitajan työtehtävät koostuvat asiakkaan kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Keskeistä on kuntouttava ja asiakasta osallistava työskentelytapa tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa tehden. Lähihoitajan tehtävänä on huolehtia asiakkaan hygieniasta, ruokailusta, toimintakyvyn ylläpidosta sekä sosiaalisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Lähihoitaja toteuttaa erilaisia kliinisiä toimenpiteitä ja lääkehoitoa lääkelupansa mukaisesti.

Kotihoidon asiakkaat ovat pääosin iäkkäitä henkilöitä, jotka tarvitsevat kotona-asumisen tukemiseksi kotihoidon palveluita.
Tuetussa palveluasumisessa ikäihminen tarvitsee runsaasti kotihoidon palveluja, mutta yöaikaan asiakas pärjää hoitajakutsu-hälytyksen avulla. Tehostetun palveluasumisen asiakkaat eivät enää pärjää omassa kodissa kotihoidonkaan palvelujen turvin, vaan tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti.

Tk-sairaalassa hoidetaan akuutisti sairaita asiakkaita moniammatillisen tiimin voimin.
Kehitysvammayksiköissä hoidetaan kehitysvammaisia palveluasumisessa sekä tuetaan toimintakykyä erilaisin toimin, kuten työtoiminnalla.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Kotihoidon opiskelijalla tulee olla ajokortti ja käytössä oma auto.

   

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 700545. Hakulomakkeelle pääset tästä

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli jaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Kolmostien Terveys Oy:n toimipisteissä Parkanossa ja Kihniössä (ensisijaisesti tehostettu palveluasuminen ja kotihoito), joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen. 

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala TAI Vammaistyön osaamisala (valitaan toinen)
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kolmostien Terveys Oy
HR-asiantuntija Taru Kalela, puh. 044 466 3304, taru.kalela@pihlajalinna.fi
Palveluvastaava Katri Kumpulainen, puh. 30.6. asti 040 719 0436, 1.7. alkaen 044 754 1406 katri.kumpulainen@pihlajalinna.fi 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 029 504 5852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Akaan kaupungille (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Verkko-opinnot
Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Akaan kaupungille ja Urjalaan. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Akaan kaupungin ja Urjalan kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa.

Akaan kaupunki
Akaan kaupungin vanhuspalveluissa työskentelee Akaan / Urjalan yhteistoiminta-alueella noin 200 henkilöä, joista suurin osa on lähihoitajia. Vanhuspalvelut koostuvat asiakasohjauksesta, kotiutustiimistä, kotihoidosta / kotisairaanhoidosta, kotikuntoutuksesta ja asumispalveluista (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen). Henkilöstön osaamisen kehittäminen aktiivisesti on meillä avainasemassa laadukkaiden palveluinen toteuttamisessa.

Tule luomaan kanssamme turvallista ja lempeää arkea ikäihmisille!
Lisätietoja: www.akaa.fi/vanhukset

Työtehtävien kuvaus
Kotihoidon palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut esimerkiksi sairauden tai ikääntymisen vuoksi.

Kotihoitoyksiköiden lähihoitajat työskentelevät pääasiassa yksin asiakkaiden kotona. Lähihoitajan antaman hoito- ja huolenpitotoimien turvin tuetaan vanhusasiakkaan selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat ovat ikäihmisiä, joiden toimintakyky on alentunut, niin että eivät enää pärjää kotona. Asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.

Lähihoitaja toimii asumisyksikössä sekä asukkaan nimettynä omahoitajana että työtiimin jäsenenä. Lähihoitaja vastaa omalta osaltaan siitä, että asukkaan saama hoito on kokonaisvaltaista, aktivoivaa ja kuntouttavaa sekä hoitotyön eettisten ohjeiden mukaista.

Sekä kotihoidossa että tehostetussa palveluasumisessa on käytössä omahoitajajärjestelmä. Lähihoitaja laatii yhdessä muun henkilökunnan kanssa asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmia. Lähihoitaja vastaa palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesta hoivan ja hoidon toteuttamisesta asiakkaan toimintakykyä tukevalla työotteella. Lähihoitaja pitää yhteyksiä myös omaisiin.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Kotihoitoon suuntaavilla koulutettavilla on oltava ajokortti ja oma auton käyttömahdollisuus.

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 10.05.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 699760. Hakulomakkeelle pääset tästä.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli jaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Akaassa ja Urjalassa, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen:
  - Akaan Toijalassa: Havulinna, Torkonkartano, Mäntymäki
  - Kylmäkoskella: Tarpiakoti
  - Akaan ja Urjalan kotihoidossa.

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Akaan kaupunki
Vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen, puh. 040 335 3434, anna-stiina.salminen@akaa.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 029 504 5852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Hämeenkyrön kunnalle (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Verkko-opinnot
Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Hämeenkyröön. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Hämeenkyrön kunnan kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa Siljankodissa.

Hämeenkyrön kunta
Hämeenkyrö on rehdisti lande kunta vain 30 minuuttia Tampereelta länteen. Meillä eletään turvallista ja tyytyväistä elämää vain kivenheiton päässä kolmostieltä. Raitillamme asustavat sulassa sovussa rapiat 10 000 asukasta, lähes 1000 yritystä ja lähes yhtä monta lehmää, hevosta ja muuta nelijalkaista. Kehuvat meitä mukavaksi paikaksi elää ja yrittää!

Lähihoitajana Hämeenkyrössä
Lähihoitajan tehtävänä ikäihmisten palveluissa on tukea asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä, vahvistaa sosiaalista osallisuutta hoivan, hoidon ja kuntouttavan työtavan avulla. Lähihoitajan työ on kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Kotiin annettavien palveluiden lisäksi Hämeenkyrön kunta tarjoaa mielekästä, turvallista ja ympärivuoro- kautista asumispalvelua kahdessa palvelutalossa. Siljankoti on tarkoitettu muistisairaille henkilöille ja kodissa on 19 asukasta.

Tutustu tarkemmin: Ikäihmiset - Hämeenkyrön kunta (hameenkyro.fi)
YouTube: Hämeenkyrö TV  YouTube
Facebook: Hämeenkyrön kunta  Facebook
Twitter: Hämeenkyrön kunta (@HameenkyroKunta) Twitter

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Kotihoidon opiskelijalla tulee olla ajokortti B.

   

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 700565. Hakulomakkeelle pääset tästä

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli jaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Hämeenkyrön kunnan kotihoidossa ja asumispalveluissa (Siljankoti), jonne on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen. 

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Hämeenkyrön kunta
Asumispalvelut: Satu Vina p. 050 3730412, satu.vina@hameenkyro.fi
Kotihoito: Sirpa Hiltunen p. 050 68197, sirpa.hiltunen@hameenkyro.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 029 504 5852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Sastamala Sotesiin (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Verkko-opinnot
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten ja vammaisten hoitotyöhön Sastamalaan. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Sastamalan ikäihmisten avo- ja asumispalveluissa sekä vammaispalveluissa.

Sastamalan kaupunki / Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa vastuukuntana Sastamalan sekä Punkalaitumen kunnan yhteensä n. 27 000 asukkaalle kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Tämän lisäksi tuotamme ympäristöterveydenhuollon palvelut myös Ikaalisten ja Parkanon kaupungeille sekä Kihniön kunnalle. Meitä ammattilaisia on Sotesissa yli 700.

Lähihoitajan tehtävät ikäihmisten avopalveluissa kotihoidossa ja päivätoiminnassa, ikäihmisten asumispalveluissa ja vammaispalvelun asumispalvelussa sekä vammaisten päivä- ja työtoiminnassa.

Tutustu meihin tarkemmin: Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut (sotesi.fi)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Kotihoidon opiskelijalla tulee olla ajokortti B.

   

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 699958. Hakulomakkeelle pääset tästä

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli jaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Sastamalan ikäihmisten avo- ja asumispalveluissa sekä vammaispalveluissa, jonne on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen. 

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala TAI Vammaistyön osaamisala (valitaan toinen)
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Sastamalan kaupunki
Sastamalan kaupunki / ikäihmisten avopalvelut
Esimies Riitta Kukkula, p. 050 561 8419, riitta.kukkula@sastamala.fi

Sastamalan kaupunki / ikäihmisten asumispalvelut
Asumisyksikön esimies Hanna Paajanen, p. 050 537 5674, hanna.paajanen@sastamala.fi

Sastamalan kaupunki / vammaispalvelut
Asumisyksikön esimies Anniina Mäntylä, p. 040 712 8211, anniina.mantyla@sastamala.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 029 504 5852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Ikifit Oy:lle (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Verkko-opinnot
Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Ikifit Oy:lle Kangasalalle. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Ikifitin Kangasalan Hoivakoti Villa Stenissä ja Hoivakoti Apilassä.

Ikifit Oy
Ikifit Oy on kotimainen asumis-, lääkäri-, kotihoito- ja kuntoutuspalveluita tuottava yritys. Tuomme ikääntyvälle turvaa, iloa ja terveyttä. Monipuoliset palvelumme auttavat ylläpitämään asiakkaan omannäköistä arkea ja parantavat elämänlaatua. Meille tärkeitä arvoja ovat turvallisuus, kiireettömyys sekä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden kuuleminen. Ikifit konserniin kuuluvat lisäksi Domelux ateria- ja ravintola palvelut sekä siivouspalvelut.
Asumispalvelumme on tarkoitettu tuettua ja turvallista asumisympäristöä tarvitseville ikääntyville henkilöille. Hyvinvointikotimme tarjoavat laadukasta ympärivuorokautista asumispalvelua.
Tutustu meihin tarkemmin: Ikifit Oy

Työtehtävien kuvaus
Lähihoitajan työ on hoitaa asukkaan perushoidollisen työn lisäksi kuntouttavaa hoitotyötä ja mielekästä arkea. Omahoitajajärjestelmä toimii kodeillamme. Villa Sten on 30 paikkainen ikäihmisten asumispalvelu yksikkö ja Apila 51 paikkainen. Apilassa pienkoteja on kolme. Asukkaamme ovat ikäihmisiä ympärivuorokauden hoitoa ja hoivaa tarvitsevia. Asukkaamme ovat useimmiten muistisairautta sairastavia.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet
 • Ajokortti ja auto. Hoivakodit sijaitsevat Pikonlinnan läheisyydessä ja julkisen liikenteen yhteydet heikohkot.

   

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 700566. Hakulomakkeelle pääset tästä.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli jaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Kangasalla Hoivakoti Apilassa (Reumantie 6) ja Villa Stenissä (Likolammintie 1), joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen.

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Ikifit Oy
Vastuualuejohtaja asumispalvelut Heli Seppälä
puh. 040 592 7277, heli.seppala@ikifit.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 0295 045 852, annariina.rautio@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Keiturin soteen (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Verkko-opinnot
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Keiturin Sote Oy:lle. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Keiturin Soten kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa.

Keiturin Sote Oy
Keiturin Sote on Virtain kaupungin omistama osakeyhtiö. Toimimme monien mahdollisuuksien yhteistoiminta-alueella Virroilla ja Ruovedellä. Keiturin Sote tuottaa kattavat lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueen tarpeisiin. Meillä työskentelee noin 450 sote-alan ammattilaista, joten olemme Ylä-Pirkanmaalla merkittävä työnantaja. Toimintamme perusta on hyvinvoiva henkilöstö, kehitysmyönteinen toimintakulttuuri ja aito asiakaslähtöisyys.

Keiturin Sotessa voimme tarjota sinulle ilmaisen asunnon lukuvuoden ajaksi (vesi ja sähkö veloitetaan kulutuksen mukaan).

Suoritettuasi lähihoitajan tutkinnon, Keiturin Sotessa sinulla on hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistasi, opiskella lisää ja luoda oma urapolkusi.

Työtehtävien kuvaus
Lähihoitajan työnkuva eri yksiköissä ikäihmisten palveluissa.
Yksiköiden kuvaukset: https://www.keiturinsote.fi/palvelut/asumispalvelut

Keiturin Sotessa on useita erilaisia ikäihmisten palveluyksiköitä. Asukkaiden kuntoisuus vaihtelee lähes omatoimisista kotona asuvista asiakkaista ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon piirissä oleviin täysin autettaviin asiakkaisiin.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajan tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 699720. Hakulomakkeelle pääset tästä.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Tutustumisjakso ei ole karsiva eli jaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Virroilla ja Ruovedellä, joihin on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen:
  • Keiturinpuisto, Virrat
  • Vihriäläkoti, Virrat
  • Kotiranta, Ruovesi
  • Harjukoti, Ruovesi
  • Majakka, Ruovesi
  • Keiturin Sote Oy:n kotihoito

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Keiturin Sote Oy
Ikäihmisten palvelupäällikkö Marika Säynäjoki
puh. 044 715 1376, marika.saynajoki@keiturinsote.fi

Henkilöstöpäällikkö Helena Mattsson
puh. 044 715 1228, helena.mattsson@keiturinsote.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 0295 045 852, annariina.rautio@te-toimisto.fi 

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Jyllin Kodille (rekrytoiva koulutus), verkkototeutus Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Verkko-opinnot
15.10.2021—07.02.2023

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen ikäihmisten hoitotyöhön Jyllin Kotiin Ikaalisiin. Verkko- ja työssäoppimispainotteinen lähihoitajakoulutus on suunniteltu niin, että koulutukseen osallistuminen on mahdollista eri puolilta Pirkanmaata (vain yksittäisiä lähipäiviä Tampereella). Koulutus on suunnattu erityisesti Pirkanmaan kaari-/reuna-alueilla asuville. Koulutuksen aikaiset työssäoppimisjaksot tehdään Jyllin Kodeilla Ikaalisissa.

Jyllin Kodit
Jyllin Kodit on Jalmari Jyllin Säätiön 100 %:sti omistama, Ikaalisten keskustassa sijaitseva seniorien asumis- ja palvelukeskus, joka on toiminut vanhuuden hyväksi jo vuodesta 1965 lähimmäisvastuun periaatteita noudattaen. Jyllin Kodin arvoja ovat suvaitsevaisuus, välittäminen ja arvostaminen. Jyllin Kodin erityisosaamisalueisiin kuuluvat muistisairaiden, mielenterveysasukkaiden ja päihdemuistisairauksien hoito, kuntoutus sekä saattohoito.

Jyllin Kodit tarjoaa tehostettua palveluasumista kuudessa yhteisökodissa yhteensä 103 asukkaalle mukaan lukien Ainolan mielenterveys- ja päihdeasukkaiden yhteisökodin. Lisäksi Jyllin Kodit tarjoaa kotihoito- ja kuntoutuspalveluita sekä Ravintola Sofian kautta lounas-, juhla- ja kokouspalveluita. Jalmari Jyllin Säätiö toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita ja on aktiivinen oppilaitosyhteistyössä.

Työskentely Jyllin Kodilla

Jyllin Kodilla hoitaja työskentelee Yhteisökodin asukkaiden hoito- ja palvelutehtävässä kaikissa asukkaiden päivittäisissä toiminnoissa, hänen henkilökohtaisen palvelusuunnitelmansa mukaisesti. Työhön sisältyy omahoitajana toimiminen ja moniammatillinen yhteistyö. Arvopohjastamme nousevan hyvän elämän palvelulupauksen mukaisesti huomioimme asiakkaidemme turvallisuuden, päätöksenteon, osallisuuden, mielekkäät harrasteet sekä sosiaaliset suhteet.

Saatat olla etsimämme henkilö, mikäli vanhustyö on lähellä sydäntäsi, haluat olla mukana toteuttamassa
Jyllin Kodin palvelulupausta tarjoten asukkaillemme hyvää elämää ja sinulla on halu olla mukana kehittämässä toimintaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Toivomme, että sinulla on myös halu nähdä ja löytää asukkaiden voimavaroja ja kannustaa heitä osallistumaan omatoimisesti YhteisöKodin toimintaan.

Lupaamme sinulle ammatillisen pääoman kasvua ja työn iloa mukavassa työyhteisössä! Hoitajan työ Jyllin Kodilla toteutuu kaksi- tai kolmivuorotyönä ja henkilökuntamme on sitoutunut Jyllin Kodin toimintaperiaatteisiin välittävästä ja yksilöllisestä yhteisöhoidosta. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työyksikkösi ja työtiimisi työn suunnitteluun.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
Jyllin Kodit Oy, Jyllinkatu 3, 39500 Ikaalinen
p. 03 459 040

Tutustu tarkemmin: http://www.jyllinkodit.fi/
YouTube: https://bit.ly/32buhjM
Facebook: www.facebook.com/jyllinkodit
Instagram: www.instagram.com/jyllinkodit
Twitter: www.twitter.com/JyllinK

Tavoite

Koulutuksen tavoitteen on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Lisätietoa tutkinnosta voit lukea osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Rekrytoiva työvoimakoulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Lähihoitajan ammattitaidon keskeinen osa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, mutta työ edellyttää tekijöiltään myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Ajankohta

15.10.2021—07.02.2023

Hinta

Koulutus on maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—17.09.2021
 • Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereella 22.9. tai 23.9.2021 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n Tampereen valtatien toimipisteessä.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan tekstiviestillä.
 • Koulutuksen valintahaastattelut järjestetään työnantajien tiloissa/puhelimitse/Teams-yhteydellä viikolla 39 tai 40. Valintahaastatteluun kutsutaan tekstiviestillä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Koulutusnumero 699719. Hakemukselle pääset tästä.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lisätietoa TAKK:n rekrytoivista koulutuksista voit lukea osoitteessa https://www.takk.fi/fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset .

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin tutustumisjaksolle 15.10. - 29.10.2021. Ammatillinen osuus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 7.2.2023.
Orientointi- ja tutustumisjakso ei ole karsiva eli orientointijaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

Koulutukseen sisältyvät loma-ajat ovat 27. - 31.12.2021, 4.7. - 29.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja  lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin Teams-etäyhteydellä (n. klo 8.30–15.00). Käytännön harjoituspäivät pidetään TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15), osa näistä päivistä voi olla lauantaisin. Näitä ovat lähinnä harjoitukset hoitoluokassa ja koulutuksen alun orientointi atk-luokassa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Ikaalisissa Jyllin Kodilla, jonne on tarkoitus työllistyä valmistumisen jälkeen.

Orientaatio-opinnot 15.10.2021 alkaen

 • yleisinfo rekrytoivasta koulutuksesta ja orientointijaksosta
 • tutustuminen yritysten työympäristöön

Ammatillinen jakso 1.11.2021 alkaen

 • henkilökohtaistaminen, HOKS
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (tutkinnon osa)
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen): Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Yhteiset tutkinnon osat
 • Ohjattu työssäoppiminen ja osien näytöt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Jyllin Kodit Oy
Kehitys- ja koulutussuunnittelija Niina Koskela, puh. 044 575 5567, niina.koskela@jyllinkodit.fi

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 790 6379
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 790 6401
sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Annariina Rautio, puh. 029 504 5852, annariina.rautio@te-toimisto.fi 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (omaehtoinen) Tutkintokoulutus
11.11.2021—27.02.2023

Kiinnostaako ihmisläheinen työ sosiaali- ja terveysalalla?

Lähihoitajat työskentelevät eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä mm. päiväkodeissa, vanhusten asumispalvelu- ja kuntoutumisyksiköissä sekä kotihoidossa.  Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Yhteiset tutkinnon osat
 4. Osaamisala (valitaan yksi):
  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus (tähän osaamisalaan eniten opiskelijapaikkoja)
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Vammaistyö
 5. Valinnainen tutkinnon osa

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille hakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot (hakijalla ei voi olla perusopetus mukautettu)
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve ja urasuunnittelu
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Ajankohta

11.11.2021—27.02.2023

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 09.06.2021—29.09.2021


Valinta-aikataulu

 • Valintakoe 8.10 tai 11.10.2021 (yhtenä päivänä, kutsu tekstiviestinä/sähköpostitse, päivää ei voi valita)
 • Lopullinen opiskelijavalinta tehdään viikolla 41
 • Koulutus alkaa 11.11.2021. Huomioi, että pystyt aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Huomioithan hakulomaketta täyttäessäsi, että

 • Hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti.
 • Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
 • Varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein. Mahdollinen haastattelukutsu ja tieto valinnasta toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.

HAKULOMAKKEELLE PÄÄSET TÄSTÄ

Toteutus

 • Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Koulutus on päätoimista. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 27.12. - 31.12.2021, 4.7. - 30.7.2022 ja 23.12. - 30.12.2022.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401

Opintotukiasiat:
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 400