Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon suorittanut sähkömestari osaa toimia esimies- ja työnjohtotehtävissä sähkö- ja automaatioalan asennustöissä. Koulutus sopii alalla jo muutamia vuosia olleille henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan. 

Sähkömestari suunnittelee, toteuttaa ja seuraa työryhmän toimintaa ja varmistaa, että tulos- ja laatutavoitteet saavutetaan. Hän huolehtii myös työmaan turvallisuudesta. 
Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi teknologia- ja energiateollisuudessa, kunnossapitoalalla, suunnittelutoimistoissa, kiinteistörakentamisessa tai sähkönjakelussa. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi käyttöpäällikkö, automaatiopäällikkö, sähkösuunnittelija tai prosessinvalvoja.

Tutkinnon suorittaja voi valinnoistaan riippuen erikoistua sähköasennuksien johtamiseen tai sähkö- ja  automaatioalan asiantuntijatehtäviin. Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnon suoritettuaan sähkömestarilla on rajoitettu Sähköpätevyys 1 -todistuksen hankkimiseen soveltuva koulutus. Erikoisammattitutkinnon suorittaminen valmentaa myös sähköturvallisuustutkintoa varten.

Opiskelu

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Suunnitelmassa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja sovitaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii, miten osaaminen osoitetaan sekä mitä ohjausta, tukea tai mahdollisia erityisen tuen toimia opiskelija tarvitsee elämäntilanteensa huomioiden. Suunnitelman laativat yhdessä opiskelija, koulutuksen järjestäjä sekä mahdollinen työnantaja. 

Koulutuksen aikana opiskelija pääsee tekemään sähkösuunnitelmia sekä työnjohtoharjoitteita. Tutkintoon voidaan liittää johtamis- sekä esimieskoulutusta sekä liiketoiminta- ja yrittäjyystaitoja tukevia opintoja. Opiskelu on ryhmämuotoista ja käytännönläheistä etä- ja lähiopetusta.

Opiskeluun aikana tarvittavat luentoaineistot, sähköinen verkkomateriaali ja tehtävät sisältyvät koulutuksen hintaan. Opiskeluun liittyvien kirjojen sekä standardien hankinnasta vastaa opiskelija.

Sisältö

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto, sähkömestari, laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Pakolliset tutkinnon osat | 90 OSP

 • Sähkö- ja automaatioalan työnjohto ja -suunnittelu, 30 osp
 • Pienjännitesähköasennusprojektien suunnittelu ja toteutus, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat | 60 - 90 OSP

 • Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Pneumaattisten ohjausjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Hydraulisten ohjausjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Teollisuusrobotiikan ja ohjausjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Kiinteistöjen keskijänniteasennuksien johtaminen, 30 osp
 • Myynti- ja toimipistepalveluiden hallinta, 30 osp
 • Turvallisuuslainsäädännön ja -normien soveltaminen, 30 osp
 • Sähkökäyttöjen asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Automaatiojärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennuksien johtaminen, 30 osp
 • Uusiutuvaa energiaa käyttävän sähköntuotantojärjestelmän asennuksien johtaminen, 30 osp 

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto oppisopimuksella Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Ajankohta

Joustava aloitus

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen

Hakuaika: 30.05.2022—30.11.2022

Koulutukseen voi hakeutua 30.11.2022 asti.

 

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Lisätiedot kouluttaja Rami Salonen, p. 044 7906 293

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi