Pirkanmaan alueen kone- ja metallialan yritysten henkilöstölle suunnattu mahdollisuus kouluttautua työnopastajaksi! Ole nopea ja tule mukaan!

Valmennuksessa suoritetaan prosessiteollisuuden ammattitutkinnon osa, Perehdyttäminen ja työnopastus prosessiteollisuuden tehtäviin (30 osp).

Tavoite

Työnopastajavalmennuksesta valmistuu työnopastamisen huippuosaajia,joiden käsissä uudet työntekijät pääsevät nopeasti sinuiksi työnsä kanssa.

Työnopastaja suunnittelee työpaikalla tapahtuvaa perehdytystä ja oppimista. Valmennuksen tavoitteena on kehittää osallistujan valmiuksia toimia oman toimialueensa työnopastajana.

Valmennuksen aikana työnopastajakoulutettavat laativat uuden perehdyttämismallin tai päivittävät olemassa olevaa mallia ja työohjeita yhdessä työtiimin sekä esihenkilöiden kanssa. Valmennus
varmistaa osaltaan sujuvan tiedonkulun työyhteisössä ja auttaa koko yhteisöä näkemään yrityksen toimintaprosessin.

Ohjausryhmä varmistaa tavoitteen mukaisen etenemisen, sopii mahdollisista eteen tulevista muutostarpeista ja arvioi prosessin vaikuttavuutta kokonaisuutena.

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu kone- ja metallialan yritysten henkilöstölle.

Ryhmään otetaan 20 henkilöä. Työnopastajaksi soveltuvat henkilöt, joilla on todennettu osaaminen työtehtävistä ja innostunut asenne työtä kohtaan.

Sisältö

Opintojen tavoitteena on suorittaa prosessiteollisuuden ammattitutkinnon osa, Perehdyttäminen ja työnopastus prosessiteollisuuden tehtäviin (30 osp). 
Jokaiselle osallistujalle nimetään työpaikalta ohjaaja eli tuutori.

Lähipäivät toteutetaan klo 9-16 28.3.2023, 3.5.2023, 30.5.2023 ja 16.6.2023.

 

Opintojen laajuus ja rahoitus

30 osp (osaamispistettä)

Ajankohta

28.3.2023—30.6.2023

Paikka

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hakeutuminen

Hakuaika: 18.1.2023—28.3.2023

Varmista työnantajaltasi ennen koulutukseen hakeutumista, että voitko osallistua koulutukseen. Oppisopimuksen tulee olla solmittuna ennen koulutuksen aloittamista.

 

Hae koulutukseen

Lisätiedot

Asiantuntijavalmentaja Tea Nikkilä
puh. 044 7906 429, tea.nikkila@takk.fi


Asiantuntijavalmentaja Heikki Tiisanoja
puh. 044 7906 653, heikki.tiisanoja@takk.fi 

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
puh. 044 7906 473, harri.huhdanpaa@takk.fi