Oppilaitospsykologi ja kuraattori

Oppilaitospsykologin ja kuraattorin palvelut ovat TAKKissa perustutkintoa opiskelevien käytettävissä koko opintojen ajan. Palvelut TAKKin opiskelijoille järjestää Tampereen kaupunki.

Oppilaitospsykologi

Perustutkinto-opiskelijoilla on oikeus ohjaus-, neuvonta- ja tukikäynteihin (noin 2-5 käyntiä) psykologilla hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.  

Vastaanotolla voidaan käsitellä mm. 

  • opiskelustressiä ja -uupumusta
  • jännittämistä sekä 
  • yksittäisiä traumaattisia kriisitilanteita. 

Käynnit ovat ennaltaehkäiseviä, terapiatukea ei voida tarjota. Psykologin palvelut ovat aina vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Oppilaitospsykologi on tavattavissa vain ajanvarauksella

Lisätiedot
Oppilaitospsykologi Johanna Hämäläinen
p. 040 806 3915, johanna.b.hamalainen@tampere.fi

Tavattavissa ajanvarauksella - ajanvaraukset puhelimitse tai sähköpostilla
Jätä teksti- tai vastaajaviesti (oma nimi, puhelinnumero ja asia).

Kuraattori

Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on opiskelijan psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukeminen.

Kuraattorille voi varata aikaa silloin, kun henkilökohtaiseen elämään (ihmissuhteet, jaksaminen, taloudelliset asiat, asuminen jne.) liittyvät asiat hankaloittavat arjessa ja/tai opinnoissa selviytymistä. Tarvittaessa kuraattori on myös mukana opintojen keskeyttämis- ja erotilanteissa. Palvelut ovat aina vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Hakeutumisvaiheen rahoitusneuvonnassa auttaa TAKKin opiskelijapalvelut: puh. 044 7906 400 tai opintoneuvonta@takk.fi. 

Kuraattori on tavattavissa ajanvarauksella

Lisätiedot
Kuraattori Mira Kumpula, p. 040 868 7566, mira.kumpula@tampere.fi