Työnantaja, tue irtisanottavan henkilöstön osaamista ja uudelleentyöllistymistä

Tarjoamme työnantajille irtisanomistilanteisiin muutosturvapalvelua, joka täyttää työsopimuslain velvoitteen ja edistää irtisanottujen työllistymistä sekä SILTA-koulutusta, jossa tarjotaan irtisanottaville tai työttömyysuhan alla oleville ammatillista työvoimakoulutusta.

Muutosturvapalvelu ja yritysten koulutusvelvollisuus

Muutosturvapalvelu täyttää työsopimuslain velvoitteen ja edistää irtisanottujen työllistymistä.

Irtisanotun työntekijän koulutusvelvollisuus

Työsopimuslaki (TSL 7:13 §) velvoittaa, että työnantajan on tarjottava tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille, yli 5 vuotta työsuhteessa olleille työntekijöille tilaisuus työllistymistä edistävään koulutukseen tai valmennukseen. Tällä tuetaan nopeaa uudelleen työllistymistä.

 • Koulutusvelvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 henkilöä.
 • Työnantaja päättää valmennuksen tai koulutuksen sisällöstä.
 • Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia, että työnantaja kustantaa työntekijän itse valitseman ja hankkiman koulutuksen tai valmennuksen joko kokonaan tai osittain.

Muutosturvapalvelun sisältö ja toteutus

Muutosturvapalvelu voi olla esimerkiksi työnhakuvalmennusta, työntekijän ammattitaidon päivittämistä, koulutusta uudenlaisiin työtehtäviin tai alanvaihtoon. Se voidaan järjestää joko henkilökohtaisena ja yksilöllisenä tai vaihtoehtoisesti ryhmäkohtaisena palveluna. Tarkempi sisältö ja toteutus suunnitellaan ja sovitaan työnantajan sekä TAKKin kesken.

Ajankohta

Valmennus tai koulutus toteutetaan kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisen jälkeen. Painavasta syystä se voidaan järjestää myöhemminkin, mutta ajankohdan on oltava työntekijän tiedossa työsuhteen päättyessä. Pääsääntönä laissa on, että valmennus tai koulutus toteutetaan vasta irtisanomisajan jälkeen.

Kustannukset

Koulutuksen tai valmennuksen arvon on vastattava työntekijän kuukauden palkkaa tai toimipaikan keskimääräistä kuukausiansiota. Vaihtoehdoista valitaan se, kumpi on suurempi.

Yksilöllinen MuutosKoulutus

SILTA-koulutus on ammatillista työvoimakoulutusta irtisanottaville tai työttömyysuhan alla oleville. SILTA-koulutus, Yksilöllinen MuutosKoulutus, antaa yritykselle mahdollisuuden kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun yritys joutuu vähentämään henkilöstöään. Koulutuksessa irtisanottava vahvistaa olemassa olevaa osaamistaan tai kouluttautuu kokonaan uudelle alalle. Tavoitteena on mahdollisimman nopea uudelleen työllistyminen. Tukemalla kouluttautumista yritys parantaa irtisanottavien työntekijöidensä työllistymismahdollisuuksia. Työnantaja: lue lisää SILTA-koulutuksen mahdollisuuksista!

MITEN MUKAAN?

Työntekijälle / irtisanottavalle

SILTA-koulutuksen tavoitteena on työllistyä mahdollisimman nopeasti hankkimalla lisää osaamista tai/ja uusi ammatti. SILTA-koulutus on ammatillista työvoimakoulutusta irtisanottaville tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Lue lisää SILTA-koulutuksen hyödyistä työntekijälle!

Esimerkkejä koulutusaloista

 • Autoala
 • Energia-ala
 • Isännöinti
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöala
 • Kone- ja metallitekniikka
 • Kotityö- ja puhdistuspalvelut
 • Kuljetus ja logistiikka
 • Liiketalous
 • LVI- ja kiinteistönhoito
 • Maarakennus
 • Matkailu- ja ravitsemisala
 • Metallitekniikka
 • Pintakäsittely
 • sisustaminen
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Talonrakennusala
 • Tieto- ja viestintätekniikka-ala
 • Turva-ala
 • Ympäristöala
 • Yrittäjyys.

HUOM! Koulutus rakennetaan opiskelijan omien tavoitteiden mukaan.

SILTA-koulutuksia järjestävät oppilaitokset

Kaikkonen Kari
yrityspalvelupäällikkö
Puh. +358 44 7906 417
kari.kaikkonen@takk.fi

Lähetä viesti