Ajoneuvoalan ammattitutkinnon, myynnin ja asiakaspalvelun osaamisalan, suorittaneella on ajoneuvoalan myynti- ja asiakaspalvelutehtävässä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia myynti ja asiakaspalvelutehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä hän toimii asiakaslähtöisesti ja asiantuntevasti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan asiakaslähtöisten palvelujen ja myynnin toteuttajana. Tutkinnon suorittanut osaa toimia toimenkuvansa mukaisissa ajoneuvoalan tehtävissä kehittäen omaa ammattitaitoaan ja organisaationsa toimintaa.

Tavoite

Tarkoitus on syventää ajoneuvoalan myynnin ja asiakaspalvelun osaamista varaosamyynnissä ja luoda valmiuksia toiminnan kehittämiseen sekä suunnitteluun. Tutkintokoulutuksen avulla opiskelija saa valmiudet ajoneuvoalan ammattitutkinnon suorittamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu varaosamyyjän työtehtävissä toimiville, joilla on ammatillinen perustutkinto tai aikaisempaa kokemusta varaosamyynnin työtehtävistä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena eli suurin osa oppimisesta tapahtuu käytännönläheisesti omalla työpaikalla. Oppilaitos järjestää lähi- ja verkkokoulutuksena työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan tietopuolisen koulutuksen. Opintoihin kuuluu myös omaan työpaikkaan liittyviä ohjattuja ja itsenäisiä harjoituksia ja itsenäistä opiskelua.

Lähipäivien määrä on noin 16 päivää. Lähipäiviä on keväisin ja syksyisin 5-6, kesällä lähiopetusta ei järjestetä. Lähipäivät alkavat klo 8.30 ja päättyvät noin 15.30. Lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä, jotka palautetaan TAKKin verkko-oppimisympäristöön.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

Ajoneuvoalan myyntitehtävissä toimiminen, 50 osp

Varaosamyynnin toteuttaminen, 50 osp

 

Lisäksi seuraavista aiheista suoritetaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa:

Tekninen neuvonta ja kustannusarvioiden laatiminen, 25 osp

Kehitystehtävän suunnittelu, 25 osp

Ajoneuvo- tai varaosamyynnin toimintojen organisointi, 25 osp

Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi, 25 osp

Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi, 25 osp

Uusien ajoneuvojen myynti, 25 osp

Käytettyjen ajoneuvojen myynti, 25 osp

Hyöty- ja erikoisajoneuvojen myynti, 25 osp

Työkoneiden ja -laitteiden myynti, 25 osp

Pienkoneiden ja varusteiden myynti, 25 osp

Ajankohta

25.03.2020—18.06.2021

Kesto

Oppisopimuksen kesto on noin 1,3 vuotta. Teoriaopinnot ja näyttö järjestetään 25.3.2020-18.6.2021 välisenä aikana.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 15.10.2019—28.02.2020

Hakeutuminen sähköisellä hakulomakkeella.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Kouluttaja Annaleena Ryömä, p. 044 7906 662

Kouluttaja Juha Vainio, p. 044 7906 239

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta www.takk.fi/opiskelijalle/oppisopimus.html

Koulutustarkastaja Marianna Arvola, puh. 044 7906 411

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi