Asbestikartoituskoulutus antaa perusvalmiudet asbestikartoitusten tekemiseen.

Koulutus on suunniteltu henkilöille, joilla on kokemusta asbestipurkutöistä tai korjausrakentamisesta ja jotka aikovat tehdä asbestikartoituksia.

Asbestikartoittajakoulutuksen sisältö ja toteutus

  • Asbestin tyypilliset käyttökohteet eri aikakausien rakentamisessa
  • Asbestilainsäädäntö
  • Asbestin terveysvaarat
  • Asbestilaadut ja niiden tunnistaminen
  • Näytteenotto ja analysointi
  • Kartoitussuunnitelma
  • Kartoitusraportti.

Asbestikartoituskoulutus alkaa teoriapäivällä, jonka aikana perehdytään asbestin käyttöön eri aikakausina, asbestilainsäädäntöön, terveysriskeihin sekä asbestikartoituksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin.

Aloituspäivän jälkeen on itsenäistä työskentelyä kartoitusraportin laatimisen parissa. Lopuksi on 4-tuntinen koontipäivä, jolloin käydään läpi opiskelijoiden asbestikartoitusraportit ja annetaan niistä palautetta.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Asbestikartoittajan koulutus Rakentaminen Muu koulutus 04.10.2019—01.11.2019
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet asbestikartoitusten tekemiseen (normaali asuinhuoneisto).

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä on henkilöt, joilla on kokemusta asbestipurkutöistä tai korjausrakentamisesta ja jotka aikovat tehdä asbestikartoituksia.

Ajankohta

Aloitus 4.10. (8 t) ja koontipäivä 1.11. (4 t). Välissä on itsenäistä työskentelyä kartoitusraportin laatimisen parissa.

Paikka

Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere (Nirvan kampus)

Hinta

500 euroa/hlö, sisältää alv:n 24 %.

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.02.2019—27.09.2019

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella

 

KKutsu koulutukseen lähetetään osallistujille erikseen. Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, joten tarkistathan, että se on oikein kirjoitettu. Tarkista myös roskapostikansio, viesti saattaa päätyä myös sinne.

Hakulomakkeeseen
Sisältö

• Asbestin tyypilliset käyttökohteet eri aikakausien rakentamisessa

• Asbestipitoiset rakennusmateriaalit

•-Asbesti rakenteissa

• Asbestipurku- ja työmenetelmät

• Asbestilainsäädäntö
• Asbestin terveysvaarat
• Asbestilaadut ja niiden tunnistaminen
• Näytteenotto ja analysointi
• Kartoitussuunnitelma
• Kartoitusraportti

Lisätiedot

Luennoitsija Jan Stensblom, puh. 0400 443665
janstensblom@gmail.com

Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo, puh 044 7906 330
etunimi.sukunimi@takk.fi

Peruutusehto

 

Ilmoittautuminen on sitova.
Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen jakson alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, laskutamme hinnan täysimääräisenä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä.

Osallistumisen peruutukset sähköpostiin anne.makinen@takk.fi