Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittanut asioimistulkki on viestinnän ammattilainen. Hän toimii viestin välittäjänä viranomaisen/yksityisen tahon ja maahanmuuttajataustaisen asiakkaan välillä erilaisissa asiointitilanteissa. Asiakkaat tarvitsevat tulkkia asioidessaan esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, TE-toimistossa, poliisilla ja oikeudessa.

Kenelle asioimistulkkauksen ammattitutkinto?

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto soveltuu ammatissa toimiville asioimistulkeille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja suorittaa ammattitutkinnon, sekä asioimistulkin ammatista kiinnostuneille, joilla on sujuva kirjallinen ja suullinen kielitaito suomessa ja toisessa työkielessä sekä hyvät viestintätaidot ja soveltuvuus ammattiin.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi. Myös oppisopimus on mahdollinen. Kysy lisää!

Asioimistulkkauskoulutuksen toteutus ja suorittaminen

Hakeutumisvaiheessa on kartoitusjakso, jonka aikana testataan soveltuvuus ja kielitaito molemmissa työkielissä. Kartoituksen aikana aloitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen.

Opiskeluaikana lähipäiviä on joka viikko joko Tampereella tai verkossa. Lähipäivien välillä opiskellaan intensiivisesti ja yhteisöllisesti verkko-oppimisympäristössä. Lähipäivien sisältö ja etätehtävien aiheet nivoutuvat tiiviisti keskeisimpiin tulkkaustilanteisiin kasvatus- ja koulutusalalla, sosiaali- ja terveysalan palveluissa, maahanmuuttoasioissa, poliisilla ja oikeudessa.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon sisältö

Tutkinnon pakolliset osat

 • Ammatillinen toiminta asioimistulkkausalalla
 • Tulkkaus kasvatus- ja koulutusalan toimintaympäristöissä
 • Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä
 • Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä
 • Tulkkaus maahanmuuttoasioissa sekä poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi)

 • Kääntäminen osana asioimistulkin työtä
 • Asioimistulkkausalan toimintaympäristöön syventyminen
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
  • Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Lisätiedot tutkinnosta Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon ePerusteista.

Kysy lisää tulkkaus@takk.fi

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Asioimistulkkauksen ammattitutkinto Asioimis- ja oikeustulkkaus Tutkintoon valmistava 21.08.2020—15.10.2021

TAKK järjestää asioimistulkkauksen tutkintokoulutusta monimuotoisesti sosiaalisessa verkko-oppimisympäristössä.
Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittanut asioimistulkki on viestinnän ammattilainen. Hän toimii viestin välittäjänä viranomaisen/yksityisen tahon ja maahanmuuttajataustaisen asiakkaan välillä erilaisissa asiointitilanteissa. Asiakkaat tarvitsevat tulkkia asioidessaan esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, TE-toimistossa, poliisilla ja oikeudessa.

Opiskelun avuksi tarvitaan hyvät verkkoyhteydet, kuulokkeet ja mikrofoni, valmius kirjoittaa verkossa kahdella kielellä ja ottaa ohjatusti käyttöön verkko-oppimisympäristöjä ja verkkovälineitä.

Kohderyhmä

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto soveltuu ammatissa toimiville asioimistulkeille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja suorittaa ammattitutkinnon, sekä asioimistulkin ammatista kiinnostuneille, joilla on sujuva kirjallinen ja suullinen kielitaito suomessa ja toisessa työkielessä sekä hyvät viestintätaidot ja soveltuvuus ammattiin.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi. Myös oppisopimus on mahdollinen.

 

Kesto

Koulutuksen/tutkinnon suorittamisen kesto määritellään henkilökohtaisessa suunnitelmassa. Keskimääräinen, päätoiminen opiskelu kestää tavallisesti reilun vuoden.

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere 

Hinta

Koulutusmaksu 155 euroa.

Tutkintoon osallistumismaksu
Viisi pakollista osaa, á 70 euroa
Yksi valinnainen osa 50 euroa (tai tutkintoon voi sisällyttää osan toisesta tutkinnosta)

Muutokset ovat vielä mahdollisia.

Hakeutuminen
Hakuaika: 07.01.2020—20.03.2020

Koulutukseen hakeudutaan verkkolomakkeella, joka löytyy alempaa.

 

Täytä hakulomake huolellisesti. Hakulomakkeen lisäksi sinun tulee palauttaa ennakkotehtävät 22.3.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tulkkaus@takk.fi. Tarkemmat ohjeet löydät alta. Ennakkotehtävien tulee ehdottomasti olla palautettuina, jotta voit tulla kutsutuksi valintakokeisiin.

Ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan kartoitusjaksolle, joka alkaa valintakoepäivällä TAKKissa ti 7.4.2020 klo 9.30-15.30.

Edelleen osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin valintakoetulosten, hakemuksen ja ennakkotehtävien perusteella. Haastattelut pidetään TAKKissa tai etäyhteydellä 4.-7.5.2020. Haastatteluihin jokainen hakija saa henkilökohtaisen 30 minuutin ajan.

Opiskelijat koulutukseen valitaan koko kartoitusjakson perusteella, ja tieto valinnasta ilmoitetaan kesäkuussa.

Ennakkotehtävät kevät 2020

Tehtävät palautetaan 22.3.2020 mennessä sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen tulkkaus@takk.fi.

 1. Motivaatiokirje

Motivaatiokirjeellä on tärkeä merkitys opiskelijavalinnassa muiden kartoitustehtävien ja haastattelun rinnalla. Sen avulla arvioidaan hakijan motivaatiota opiskeluun ja hänen sitoutumistaan tutkinnon suorittamiseen.

Laadi suomeksi 1-2 sivun pituinen motivaatiokirje, jossa vastaat kaikkiin seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi haluat opiskella asioimistulkiksi? Miksi haluat suorittaa asioimistulkkauksen ammattitutkinnon?
 • Mitä pidät asioimistulkkauksessa tärkeänä?
 • Mitä asioimistulkkauksen ammattitutkinnon tutkinnon perusteissa vaadittavaa osaamista sinulla jo on ja millä osa-alueilla sinun tulee kehittää itseäsi? 
 • Kumpi valinnaisista asioimistulkkauksen ammattitutkinnon osista sinua kiinnostaa enemmän ja miksi?
 • Mitä vahvuuksia sinulla on/olisi asioimistulkkina? Mitä uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot koulutuksen ja tutkinnon sinulle tuovan?
 • Miten arvioit molempien työkieltesi kirjallista ja suullista taitoa ammatillisella tasolla tulkin työssä (esim. viranomaiskieli, vaativat asiointitilanteet)? Miten perustelet tämän arviosi?
 • Millaisina näet omat opiskelutaitosi ja -tottumuksesi eli tapasi opiskella?
 • Miten järjestät arjen, jos pääset asioimistulkin koulutukseen: miten sovitat opiskeluusi työn, lähipäiviin matkustamisen, perheen, harrastukset?
 • Millaisia haasteita uskot kohtaavasi koulutuksen aikana ja miten aiot selvitä niistä?
 • Millaisena näet tulevaisuutesi asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen?
 • Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi ja opiskelumotiiveistasi?

Kirjoita tietokoneella. Laita otsikoksi motivaatiokirje ja vasempaan yläkulmaan oma nimesi ja yhteystietosi. Voit halutessasi liittää oikeaan yläkulmaan myös valokuvasi.

Tallenna doc-, rtf- tai pdf-muodossa ja nimeä tiedostosi: Sukunimi Etunimi Motivaatiokirje.

 1. CV/Ansioluettelo

Liitä mukaan erillisenä tiedostona ajan tasalla oleva suomenkielinen ansioluettelo/CV, joka on doc-, rtf- tai pdf-muodossa ja joka on nimetty: Sukunimi Etunimi CV.

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Hakeutumisvaiheessa on kartoitusjakso, jonka aikana testataan soveltuvuus ja kielitaito molemmissa työkielissä. Kartoituksen aikana aloitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen.

Kartoitusjaksoon sisältyvät ennakkotehtävät, yhteinen valintakoepäivä Tampereella sekä henkilökohtainen haastattelu Tampereella tai etäyhteyden välityksellä. 

Opiskeluaikana joka viikko on keskimäärin yksi lähipäivä joko Tampereella tai verkossa, useimmiten perjantaisin. Lähipäivien välillä opiskellaan intensiivisesti ja yhteisöllisesti verkko-oppimisympäristössä. Lähipäivien sisältö ja etätehtävien aiheet nivoutuvat tiiviisti keskeisimpiin tulkkaustilanteisiin kasvatus- ja koulutusalalla, sosiaali- ja terveysalan palveluissa, maahanmuuttoasioissa, poliisilla ja oikeudessa.

Koulutus ei sisällä lomia.

Sisältö

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon pakolliset osat:
• Ammatillinen toiminta asioimistulkkausalalla, 35 osp
• Tulkkaus kasvatus- ja koulutusalan toimintaympäristöissä, 25 osp
• Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä, 25 osp
• Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä, 25 osp
• Tulkkaus maahanmuuttoasioissa sekä poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä, 25 osp

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi):
• Kääntäminen osana asioimistulkin työtä, 15 osp
• Asioimistulkkausalan toimintaympäristöön syventyminen, 15 osp
• Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 15 osp
    Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta
    perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 15
    osaamispisteen laajuisesti.

Tutkinnon perusteet 1.8.2018-

Lisätiedot

Kouluttajat
Soile Mäkiranta
Ekaterina Tsavro
Tuija Hildén

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: tulkkaus@takk.fi

 

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
harri.huhdanpaa@takk.fi

puh. 044 7906 473

Oppisopimus