Asioimistulkkauksen ammattitutkinto korvasi asioimistulkin ammattitutkinnon 1.8.2018.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittanut asioimistulkki on viestinnän ammattilainen. Hän toimii viestin välittäjänä viranomaisen/yksityisen tahon ja maahanmuuttajataustaisen asiakkaan välillä erilaisissa asiointitilanteissa. Asiakkaat tarvitsevat tulkkia asioidessaan esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, TE-toimistossa, poliisilla ja oikeudessa.

Kenelle asioimistulkkauksen ammattitutkinto?

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto soveltuu ammatissa toimiville asioimistulkeille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja suorittaa ammattitutkinnon, sekä asioimistulkin ammatista kiinnostuneille, joilla on sujuva kirjallinen ja suullinen kielitaito suomessa ja toisessa työkielessä sekä hyvät viestintätaidot ja soveltuvuus ammattiin.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi. Myös oppisopimus on mahdollinen. Kysy lisää!

Asioimistulkkauskoulutuksen toteutus ja suorittaminen

Hakeutumisvaiheessa on kartoitusjakso, jonka aikana testataan soveltuvuus ja kielitaito molemmissa työkielissä. Kartoituksen aikana aloitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen.

Opiskeluaikana lähipäiviä on joka viikko joko Tampereella tai verkossa. Lähipäivien välillä opiskellaan intensiivisesti ja yhteisöllisesti verkko-oppimisympäristössä. Lähipäivien sisältö ja etätehtävien aiheet nivoutuvat tiiviisti keskeisimpiin tulkkaustilanteisiin kasvatus- ja koulutusalalla, sosiaali- ja terveysalan palveluissa, maahanmuuttoasioissa, poliisilla ja oikeudessa.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon sisältö

Tutkinnon pakolliset osat

  • Ammatillinen toiminta asioimistulkkausalalla
  • Tulkkaus kasvatus- ja koulutusalan toimintaympäristöissä
  • Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä
  • Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä
  • Tulkkaus maahanmuuttoasioissa sekä poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi)

  • Kääntäminen osana asioimistulkin työtä
  • Asioimistulkkausalan toimintaympäristöön syventyminen
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
    • Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Lisätiedot tutkinnosta Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon ePerusteista.

Kysy lisää tulkkaus@takk.fi

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Asioimistulkkauksen ammattitutkinto Asioimis- ja oikeustulkkaus Tutkintoon valmistava 23.08.2019—30.10.2020
Kesto

Koulutuksen/tutkinnon suorittamisen kesto määritellään henkilökohtaisessa suunnitelmassa. Keskimääräinen, päätoiminen opiskelu kestää vuoden ja tutkintoprosessi lisäksi noin kaksi kuukautta.

TAKK järjestää asioimistulkin tutkintokoulutusta monimuotoisesti sosiaalisessa verkko-oppimisympäristössä.
Asioimistulkki on viestinnän ammattilainen. Hän toimii viestin välittäjänä viranomaisen/yksityisen tahon ja maahanmuuttajataustaisen asiakkaan välillä erilaisissa asiointitilanteissa, esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, TE-toimistoissa, poliisilla ja oikeudessa.

Opiskelun avuksi tarvitaan hyvät verkkoyhteydet, kuulokkeet ja mikrofoni, valmius kirjoittaa verkossa kahdella kielellä ja ottaa ohjatusti käyttöön verkkooppimisympäristöjä ja verkkovälineitä, esim. Skype.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu ammatissa toimiville asioimistulkeille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja suorittaa ammattitutkinnon sekä asioimistulkin ammatista kiinnostuneille, joilla on sujuva kirjallinen ja suullinen kielitaito suomessa ja toisessa työkielessä sekä hyvät viestintätaidot ja soveltuvuus ammattiin.

Asioimistulkin tutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi. Myös oppisopimus on mahdollinen. Kysy lisää!

Sisältö

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon pakolliset osat:
• Ammatillinen toiminta asioimistulkkausalalla, 35 osp
• Tulkkaus kasvatus- ja koulutusalan toimintaympäristöissä, 25 osp
• Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä, 25 osp
• Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä, 25 osp
• Tulkkaus maahanmuuttoasioissa sekä poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä, 25 osp

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi):
• Kääntäminen osana asioimistulkin työtä, 15 osp
• Asioimistulkkausalan toimintaympäristöön syventyminen, 15 osp
• Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta | 15 osp
    Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta
    perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 15
    osaamispisteen laajuisesti.

Tutkinnon perusteet 1.8.2018-

Toteutus

Koulutukseen hakeutumisvaiheessa on kartoitusjakso, jonka aikana testataan ammattiin soveltuvuus ja kummankin työkielen kielitaito. Kartoituksen aikana laaditaan henkilökohtaiset suunnitelmat opiskeluun ja tutkinnon suorittamisen.

Kartoitus toteutetaan Tampereella 6.-9. ja 14.-16.5.2019. HUOM! Vain yksi lähipäivä/osallistuja.  Opiskelijat koulutukseen valitaan kartoituksen perusteella, tieto valinnasta ilmoitetaan kesäkuussa.

Opiskeluaikana lähipäiviä on keskimäärin joka toinen viikko, perjantai ja lauantai. Lähipäivien välillä opiskellaan intensiivisesti ja yhteisöllisesti verkko-oppimisympäristössä.  Verkossa hyödynnetään sosiaalisen median parhaita puolia; wikejä, blogeja ja keskustelua. Lähipäivien sisältö ja etätehtävien aiheet nivoutuvat tiiviisti keskeisimpiin tulkkaustilanteisiin koulutus- ja sivistystoimessa, sosiaali- ja terveysalan palveluissa, maahanmuuttoasioissa, poliisilla ja oikeudessa. Skypessä on sanasto- ja tulkkausharjoituksia kieliryhmille. Koulutukseen kuuluu myös työssäoppiminen.

Koulutus ei sisällä lomia.

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere 

Hinta

Koulutusmaksu 155 euroa.

Tutkintoon osallistumismaksu
Viisi pakollista osaa, á 70 euroa
Yksi valinnainen osa 50 euroa (tai tutkintoon voi sisällyttää osan toisesta tutkinnosta)

Hakeutuminen
Hakuaika: 07.01.2019—25.03.2019

Koulutukseen hakeudutaan verkkolomakkeella, lomake avautuu hakuajan alettua.

 

Täytä hakulomake huolellisesti. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan kartoitusjaksolle TAKKiin toukokuussa.

Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

Kouluttajat
Soile Mäkiranta
Ekaterina Tsavro
Tuija Hildén

Yhteydenotot: tulkkaus@takk.fi

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi

Oppisopimus