Hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneet ammattilaiset työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa eli asumispalveluyksiköissä. Hoiva-avustajan työtä ovat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen

 • ruokailussa
 • hygienian hoidossa
 • vaatehuollossa
 • ulkoilussa
 • viriketoiminnassa
 • keittiössä ja puhtaanapidossa

Hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä he saa vastata lääkehoidosta. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

Kenelle hoiva-avustajan opiskelu ja työ sopivat?

Hoiva-avustajakoulutus sopii ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä kiinnostuneelle, joka haluaa toimia avustajana ikääntyneille tai vammaisille.

Hoiva-avustajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Opiskelijalta vaaditaan lisäksi

 • vähintään 20 vuoden ikä
 • suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.
 • Opiskelua harkitsevan kannattaa tutustua myös koulutukseen liittyviin tutkintokohtaisiin terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksiin.

Hoiva-avustajan koulutuksen sisältö

Hoiva-avustajakoulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta:

 

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Hoiva-avustajakoulutus (oppisopimus) Sosiaali- ja terveysala Oppisopimuskoulutus;Tutkintoon valmistava 28.08.2019—27.03.2020
Tavoite

Hoiva-avustajakoulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta, jotka ovat:

1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta)
2. Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta)

Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna hoiva-avustajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 12.04.2019—22.08.2019

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.
Lähetettyihin hakulomakkeisiin ja yhteydenottoihin ei vastata kesälomien johdosta ajalla  4.-31.7.2019.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinnon osat suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Ensimmäiset lähipäivät ovat: 28.8.2019, 4.9.2019 ja 9.9.2019. Huomioithan, että pystyt aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Jani Nieminen, puh. 044 7906 412

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 30.09.2019—08.05.2020

Tällä koulutuksella teet avustamisesta ammatin.
Koulutus on suunnattu vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille, maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille, jotka soveltuvat sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan, terveydentilaltaan että suomen kielen taidoltaan koulutukseen ja alan työhön ja tarvitsevat ammattiopintoihin myös kielen tukea. Osatutkintoa voi myöhemmin täydentää sosiaali-ja terveysalan perustutkinnoksi.

Tämä koulutus valmistaa hoiva-avustajan työhön palveluihin, jotka tukevat asiakasta hyvinvoinnissa ja arjessa. Näitä ovat ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Hoiva-avustajia palkkaavat näitä palveluja tuottavat yritykset, järjestöt ja kunnat.

Tavoite

Hoiva-avustajakoulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta, jotka ovat:

1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta)
2. Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta)

Tämä koulutus tähtää sisällöltään vanhus-ja vammaispalveluavustamisen tehtäviin, ei lasten kasvatustoimintojen pariin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille hakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan – hoiva-avustajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä: https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Pääsyvaatimukset

• Vähintään 20 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
• Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot (hakijalla ei voi olla perusopetus mukautettu)
• Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)
• Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

• Soveltuvuus alalle
• Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
• Oppimisvalmiudet
• Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
• Vuorovaikutustaidot
• Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
• Mahdollisuus vuorotyöhön
• Koulutustarve ja urasuunnittelu
• Alaan liittyvät vahvuudet

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 04.06.2019—01.09.2019


VALINTA-AIKATAULU
1.9.2019 hakuaika päättyy
10.9.2019 soveltuvuuskoe (kutsu tekstiviestinä)
13.9.2019 haastattelu (kutsu tekstiviestinä)
16.9.2019 mennessä valintatieto oma asiointipalvelussa
30.9. koulutus alkaa

Loma 23.12.2019-2.1.2020.

Koulutukseen haetaan te-toimiston kautta ja koulutuksen numero on 686396.
Koulutuksen hakulomakkeelle pääset tästä.

HUOMIO: Kerro hakemuksesi perusteluissa, millaiseen työhön/työympäristöön haluaisit hoiva-avustajana työllistyä.

Toteutus

• Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
• Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
• Koulutus on päätoimista. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
• Koulutukseen sisältyvä loma-aika: 23.12.2019 - 2.1.2020.

Sisältö

Lue tämän ilmoituksen tiedot huolellisesti ennen hakemuksesi laatimista. Älä anna muiden tehdä hakemustasi, vaan tee se itse. Hakemuksesi on näyte kielitaitosi tasosta. Suomen kielen taitosi ei tarvitse olla täydellistä, mutta riittävää, jotta esim. kirjoittaminen, lukemisen ymmärtäminen ja alan sanasto sujuu opintojen aikana.

Koulutus on päätoimista ja käytännönläheistä opiskelua oppilaitoksessa, työssäoppimista työpaikoilla ja etä- sekä verkko-opiskelua vaihdellen tutkinnonosittain. Riittävä tietotekniikkaosaaminen ja suomen kielen perustaito ovat osia edellytettävistä opiskeluvalmiuksista tässä koulutuksessa.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Työvoimakoulutuksen taloudellisesta tuesta löydät tietoa te-palvelut.fi -sivuilta tai valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelusta 0295 020 702. Käytä tarvittaessa asiointiapuria https://bit.ly/2VEUDuW.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379 tai sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401, www.takk.fi

Pirkanmaan TE-toimisto
koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh 0295 045 538

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA:
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne
Mikäli saat kutsun ja sinulla on este, ilmoita siitä ja hanki sairauden ollen kyseessä lääkärintodistus.