Oletko kiinnostunut ilmanvaihtoasentajan työstä? Ilmanvaihtoasentaja asentaa ja huoltaa ilmanvaihtolaitteita ja -järjestelmiä. Ammattialana ilmanvaihtoasennusala on vaativa ja edellyttää alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta. Koulutuksessa perehdyt alan tekniikkaan, materiaaleihin ja työmenetelmiin ja saat valmiudet alalla työskentelyyn.

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä sekä työllistyy koulutuksen jälkeen ammattitaitoaan vastaaviin tehtäviin ilmanvaihtoasennusalalle.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on koulutustarve.
Olethan vastuullinen ja omaat hyvän hahmottamiskyvyn sekä hyvät asiakaspalvelutaidot. Ilmanvaihtoalan vaihtuvien työkohteiden takia sinulla tulisi olla myös vähintään B-ajokortti. Jos sinulla on jo jonkinlaista kokemusta rakennusalalla työskentelystä, se katsotaan eduksi opiskelijavalinnassa.

Toteutus

Koulutus muodostuu pääsääntöisesti päivisin tapahtuvasta lähiopiskelusta oppilaitoksessa ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ilmanvaihtoasennusalan yrityksessä. LOMAT: Koulutukseen sisältyy 5 arkipäivää lomaa 20.12.2019 -1.1..2020 mikäli koulutuksen kesto on vähintään 6kk.

ORIENTAATIOJAKSO
Orientaatiojakson aikana tutustutaan ilmanvaihtoasennusalaan, suoritetaan alalla tarvittavat turvallisuuskoulutukset ja kartoitetaan opiskelijan osaaminen ja koulutustarve sekä laaditaan hänelle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

AMMATILLINEN JAKSO
Ammatillinen jakso rakentuu opiskelijan koulutustarpeen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Koulutukseen sisältyy 1-6 aihealuetta. Koulutus voidaan toteuttaa myös jaksotettuna, mikäli opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma sitä edellyttää.

Sisältö

AMMATILLISEN JAKSON SISÄLTÖ
Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan voidaan sisällyttää 1-6 aihealuetta seuraavista aihesisällöistä:
- Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen
- Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- Kiinteistöautomaatio
- IV-koneiden huolto
- Lämmitysjärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
Lisäksi koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa opiskelua alan yrityksissä.

Ajankohta

02.09.2019—18.06.2020

Kesto

Koulutus muodostuu 2kk kestävästä orientaatiojaksosta ja ammatillisesta koulutusjaksosta. Koulutuksen kokonaiskesto on enintään 34 viikkoa.

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenketu 11, Tampere

Hinta

Ammatillinen työvoimakoulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 11.06.2019—12.08.2019

Koulutuksen numero on 686846. Työvoimakoulutukseen haetaan tämän ilmoituksen Tiedot-välilehdeltä, Hae tähän koulutukseen -painikkeen kautta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Huomioithan, että avoimella hakulomakkeella (ilman tunnisteita) tehdyn hakemuksen voimaantulo edellyttää aina hakemuksen vahvistamista TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä. Koulutuksen hakuaika päättyy 12.8.2019.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on koulutustarve. Koulutukseen hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja, ja vain osalle hakijoista lähetetään hakemusten perusteella kutsu valintatilaisuuksiin, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. koulutustarvettasi, soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi koulutukseen ja tehtäviin, joten omat perustelut koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Selvitä hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa miksi haluaisit työskennellä ilmanvaihtoasentajana ja kerro miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi/koulutustasi sekä arvioi miten koulutus parantaisi työllistymismahdollisuuksiasi. Voit kertoa myös millaiseen työympäristöön haluaisit työllistyä koulutuksen jälkeen.

VALINTA-AIKATAULU
Hakuaika päättyy 12.8.2019. Haastattelukutsut lähetetään postitse, mutta koska valinta-aikataulu on tiukka, hakemuksen tilannetta kannattaa seurata netin kautta (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> henkilöasiakas -> Koulutushakemusteni tilanne.

Osa hakijoista kutustaan haastatteluun Pirkanmaan TE-toimistoon 20.8.2019. Haastattelupäivän siirtäminen ei valitettavasti aina ole mahdollista, joten hakijalla tulisi olla valmius osallistua molempiin valintatilaisuuksiin em. päivinä. Esivalintatiedot ovat näkyvissä TE-toimiston oma asioinnissa 14.8.2019 alkaen

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki puh. 044 7906 299
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi


TIETOA KOULUTUSAIKAISISTA ETUUKSISTA TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA:
www.te-palvelut.fi -> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.