Konetekniikan tutustumisjakso

Konetekniikan tutustumisjakso on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita metallialasta ja suunnittelevat konetekniikan koulutuksiin (koneistaja/levyseppähitsaaja/asentaja) hakeutumista.

Konetekniikan tutustumisjakso toimii väylänä metallialan perustutkintokoulutuksiin ja sopii hyvin myös alaa vaihtaville henkilöille. Tutustumisjakso tarjoaa alan perustietämystä, jota tutkintokoulutukseen hakeutuvalla tulee olla. Perustietämyksen voi saada myös työkokemuksen tai muun sopivan koulutuksen kautta.

Koulutukseen hakeutuvalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Kone- ja tuotantotekniikoiden ammattialoilla on oltava valmius vähintään 2-vuorotyöhön.

Metalliteollisuus on noussut maamme suurimmaksi teollisuustoimialaksi sekä viennissä että työllistäjänä. Kone- ja metallialan tuotteiden valmistuksessa käytetään hyväksi kehittyneitä, osittain tai kokonaan automatisoituja (CNC) tuotantomenetelmiä. Osavalmistuksen keskeisiä menetelmiä ovat koneistus, hitsaus ja levytyöt.

Osavalmistetut tuotteet yhdessä kone-elimien (laakerit, moottorit, anturoinnit, jne.) kanssa muodostavat kokonaisuuden, jossa niiden asennus, kunnossapito sekä huolto vaativat koneenasentajan osaamista.

Tavoite

Konetekniikan tutustumisjakso antaa mahdollisuuden seurata alan ammatteihin valmistavan koulutuksen toteutusta sekä ammattitaitovaatimuksia. Tavoitteena on, että opiskelijalla on oikea kuva alan ammattitaitovaatimuksista hänen hakiessaan tutkintotavoitteisiin koulutuksiin (koneistaja, levyseppähitsaaja, asentaja).

Toteutus

Opetus on kokonaan lähiopetusta, jossa opiskelija osallistuu työhallissa ammattityön opetukseen.

Konetekniikan tutustumisjakson sisältö

 • Metallialaan tutustuminen
 • Kouluttautumismahdollisuudet (eri tutkinnot)
 • Alan koulutuksen toteutus
 • Metallialan koulutuksen perusvalmiudet
  • alan käsitteet
  • ammattitekniikka
  • ammattilaskento
  • ammattipiirustus
  • raaka-aineet
 • Työsuojelu
 • Opiskeluvalmiudet.

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Konetekniikan tutustumisjakso Kone- ja metallitekniikka Työvoimakoulutus Joustava aloitus

Konetekniikan tutustumisjakso on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka suunnittelevat Konetekniikan eri koulutuksiin (koneistaja/levyseppähitsaaja/asentaja) hakeutumista.
Konetekniikan tutustumisjakso toimii väylänä alan perustutkinto koulutuksiin. Sopii siis hyvin alaa vaihtaville henkilöille. Tutkintokoulutukseen valittavalla kun tulee olla alan perustietämystä työkokemuksen tai koulutuksen (esim. tutustumisjakso) kautta.
Koulutukseen valittavalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Kone- ja tuotantotekniikoiden ammattialoilla on oltava valmius vähintään 2 -vuorotyöhön.

Tavoite

Konetekniikan tutustumisjakso antaa mahdollisuuden seurata alan ammatteihin valmistavan koulutuksen toteutusta sekä ammattitaitovaatimuksia. Tavoitteena on, että opiskelijalla on oikea kuva alan ammattitaitovaatimuksista hänen hakiessaan tutkintotavoitteisiin koulutuksiin (koneistaja, levyseppähitsaaja, asentaja).

Kohderyhmä

Metalliteollisuus on noussut maamme suurimmaksi teollisuustoimialaksi sekä viennissä että työllistäjänä. Kone- ja metallialan tuotteiden valmistuksessa käytetään hyväksi kehittyneitä, osittain tai kokonaan automatisoituja (CNC) tuotantomenetelmiä. Osavalmistuksen keskeisiä menetelmiä ovat koneistus, hitsaus ja levytyöt.
Osavalmistetut tuotteet yhdessä kone-elimien (laakerit, moottorit, anturoinnit, jne.) kanssa muodostavat kokonaisuuden, jossa niiden asennus, kunnossapito sekä huolto vaativat koneenasentajan osaamista.

Ajankohta

Nonstop -koulutusta.
Tee hakemus heti!

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 13.02.2019—07.04.2019

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston te-palvelut.fi (www.te-palvelut.fi) sivustolta, koulutuksen tiedoista löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella.

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksessa annettujen tietojen pohjalta, joten täytä hakemus huolellisesti ja anna tietoja kattavasti. Erityisesti omat perustelut koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeitä. Jos ole hakenut samaan aikaan myös muuhun työvoimakoulutukseen, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen.

VALINTA-AIKATAULU:
Haku päättyy: 7.4.2019
Paperivalinta: 8.4.2019
Haastattelut: 16.4.2019-18.4.2019, klo 08:00-16:30, TAKK, Nirva, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 TAMPERE. Koneistushalli, luokkahuone 2027, koneistussalin "Yläparvi".

Toteutus

Opetus on lähiopetusta, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus osallistua työhallissa annettavaan ammattityön opetukseen.

Sisältö
 • Metallialaan tutustuminen
 • Kouluttautumismahdollisuudet (eri tutkinnot)
 • Alan koulutuksen toteutus
 • Metallialan koulutuksen perusvalmiudet
  • alan käsitteet
  • ammattitekniikka
  • ammattilaskento
  • ammattipiirustus
  • raaka-aineet
 • Työsuojelu
 • Opiskeluvalmiudet
Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jarkko Kortehisto, puh. 044 7906 258

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi