Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa henkilöitä ISS Palvelut Oy:lle monipalvelutyöntekijän / siivoojan työtehtäviin Pirkanmaan alueelle. Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille iloista ja aitoa palveluasennetta omaaville Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Sen aikana suoritetaan Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkinnon osa: Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen.

ISS Palvelut Oy tarjoaa sinulle monipuoliset työllistymismahdollisuudet alan työkohteissa. Työssäoppimiskohteita ovat esim. koulu- ja päiväkotikohteet, tavaratalokohteet, teollisuuskohteet, oppilaitokset, toimistotilat ja puhdastilat. Päiväkotiin harjoitteluun haluavilta vaaditaan ennen harjoittelua rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Kohderyhmä

TEHTÄVISSÄ TARVITSET:
- Hyviä asiakaspalvelu-, tiimityö ja vuorovaikutustaitoja
- Hyvää terveyttä (hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto)
- Iloista ja aitoa asiakaspalveluasennetta
- Tunnollista, oma-aloitteista ja positiivista työotetta
- Kiinnostusta monipuoliseen ja vastuulliseen työhön
- Organisointi- ja stressinsietokykyä
- Huolellisuutta ja ripeyttä
- Riittävää suomen kielen hallintaa (asiakaskohteiden vaatimukset huomioiden)
- Valmiutta vuorotyöhön maanantaista sunnuntaihin

Toteutus

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa aiempi osaaminen huomioidaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan erillinen ammattitaidon ja työllistymismahdollisuuksien kartoitus (1. kk:n aikana). Kartoitus sisältää henkilökohtaisen opintojen suunnitelman ja käytännön työn jakson. Mikäli työkohde ja tavoitteet ovat kohdillaan, niin opiskelija voi jatkaa toisen kuukauden harjoitellen ja vahvistaen osaamistaan aiemmin laaditun suunnitelman mukaan. Tämän jälkeen opiskelijalle laaditaan uusi tavoitteellinen suunnitelma, jonka mukaan hän voi jatkaa koulutusta työllistymiseen saakka tai maksimissaan 8 kuukautta. Jo koulutuksen aikana edellytetään vuorotyövalmiutta.

Sisältö

Koulutuksen alussa selvitetään opiskelijan nykyinen osaaminen, jonka pohjalta hänelle laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja näyttösuunnitelma.


- Orientointi, asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tutkinnon osien sisältöalueet
- Osaamiskartoitus, HOKS
- Tutustuminen yrityksen työympäristöihin ja työpaikkavaihtoehtoihin
- Asiakaslähtöinen palveluasenne, palveluosaaminen
- Asiakasturvallisuus
- Työyhteisötaidot, vaitiolovelvollisuus
- Hygienian & ravitsemuksen perusteet, aseptiikka
- Hygieniapassi
- Työturvallisuuskorttikoulutus
- Hätäensiapu
- Siivouksen perusteet (määräytyy työkohteiden mukaan)
- Osaamisen kehittämispajat (kohteet huomioiden)
- Ohjattu työssäoppiminen ja osan näyttö

Opetusmuotoina käytetään pääsääntöisesti monimuoto-opetusta, joka koostuu lähiopetuksesta, ammattitaitoa kehittävästä pajatyöskentelystä sekä ohjatusta työssäoppimisesta. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti verkko- ja muiden oppimisympäristöjen tuomia mahdollisuuksia niin lähi-, etä- kuin työssäoppimisjaksoillakin.

Ajankohta

02.09.2019—13.12.2019

Paikka

Kurssikeskuksenkatu 11, 33100 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Mikäli opiskelijan tarvitsee suorittaa jokin ammattipätevyyskortti, esim. työturvallisuuskortti tai hygieniapassi, niin opiskelija maksaa itse korttimaksun (10 €/kpl).

Työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat tietoa TE-palveluiden koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702, ma-pe klo 9.00-16.15.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.07.2019—25.08.2019

 

Koulutustunnus 685120, hakemukselle pääset tästä.

Koulutukseen haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa www.te-palvelut.fi . Mikäli olet hakenut samanaikaisesti muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestyksessä. Voit seurata hakemuksesi tilannetta sähköisesti TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa (koulutushakemusteni tilanne).

ALUSTAVA VALINTA-AIKATAULU:
- Hakuaika päättyy 25.8.2019
- Esivalinta
- Haastattelut
- Koulutus alkaa 2.9.2019

Koulutuksen nopean ja tiiviin haastatteluaikataulun vuoksi haastatteluaikojen muuttaminen tai siirtäminen ei ole mahdollista. Haastattelukutsut toimitetaan tekstiviestinä/sähköpostitse/kirjeitse.


VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA REAALIAIKAISESTI:
www.te-palvelut.fi/ > Asioi verkossa > Henkilöasiakkaalle > Koulutushakemusteni tilanne. 

 

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Lisätietoja työssäoppimisen paikoista ja työstä:
- ISS palvelut Oy, Talent Acquisition Specialist Riikka Kannisto, puh. 040 743 9270
- ISS palvelut Oy, työsuojeluvaltuutettu Leena Kaplas, puh. 0400 985125

Lisätietoja koulutuksesta:
- TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305, sposti etunimi.sukunimi@takk.fi
- TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, puh. 044 7906 310, sposti etunimi.sukunimi@takk.fi