Koulutukseen on avattu muutama lisäpaikka! Hakeudu koulutukseen nyt, niin pääset aloittamaan jo 30.9.2019!

Koulutus on tutkintotavoitteista ja rekrytoivaa koulutusta, jonka tavoitteena on työllistää henkilöt sairaalahuoltajan työtehtäviin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (PSHP). Koulutus on suunnattu Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille, yli 20-vuotiaille henkilöille joilla on koulutustarve.

Tavoite

Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa osan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnosta, sekä saavuttaa riittävän ammattitaidon sairaalahuoltajan työtehtävissä. Koulutuksen jälkeen soveltuvat opiskelijat työllistyvät määräaikaiseen- tai oppisopimustyösuhteeseen PSHP:n eri toimipisteisiin.

Kohderyhmä

Koulutuksessa ei ole erityistä pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimusta. Tavoitteena on koulutuksen kautta löytää 25 sairaalahuoltajaksi koulutettavaa henkilöä Taysin toimipisteisiin. 

Sairaalahuoltajan työ on kaksi- ja kolmivuorotyötä, joka edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaskaspalveluhenkeä, organisointi- ja stressin-sietokykyä sekä huolellista ja ripeää luonteen laatua. Työntekijässä arvostamme innostunutta ja sitoutunutta asennetta palvelutyöhön. Suomen kielen hallinnan tulee olla riittävän hyvällä tasolla.

Sisältö

Ammatin työtehtävät ja muut vaatimukset:
Sairaalahuoltajan työ on asiakaspalvelutyötä, jota tehdään potilaiden läsnä ollessa. Sairaalahuoltaja huolehtii oman osastonsa kokonaissiisteyden ja palveluiden toimivuuden. Työtehtävään sisältyy perus- ja ylläpitosiivousta, potilaiden asiakaspalvelua (esim. erityisruokavalion tilaaminen), ruuan jako, ruuan valmistus (esim. hedelmien kuoriminen, kahvitus), vuodehuolto, potilaskuljetus, joka ei vaadi sairaanhoitajaa sekä huoltotilaukset. Ammattialan tarkempaa työ- ja koulutuskuvausta voi katsoa täältä:
1. http://bit.ly/SAIRAALAHUOLTAJA
2. http://bit.ly/SAIRAALAHUOLTAJA2
3. http://bit.ly/sairaalahuoltajaUUSI

Ajankohta

30.09.2019—20.12.2019

Kesto

Koulutus alkaa orientaatiojaksolla ajalla 30.9.2019-1.11.2019, jonka keskeisenä sisältönä on:
- Osaamiskartoitus, HOKS
- Tutustuminen PSHP työympäristöön sekä erikoissairaanhoidon tukipalvelujen tuottamisen tehtäviin potilaan äärellä
- Asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
- Sairaalahygienian perusteet (aseptiikka)
- Hygieniaosaaminen (hygieniatesti)
- Työssä jaksaminen ja työkunnon kohottaminen
- Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti
- Ohjattu työssäoppiminen

Orientaatiojaksolta jatkoon valikoituneet henkilöt suorittava ammatillisen osion ajalla 2.11.2019 - 20.12.2019, jonka keskeisin sisältö on:
Tutkinnon osat: Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut -tutkinnon osa tai perustutkinnon aiemmin suorittaneille ammatillista osaamista syventävä Laitoshuoltopalvelut -tutkinnon osa.
- Sisältöalueet asiakaskohteessa
- Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelutehtävien suunnittelu
- Ruokahuoltotyötehtävät asiakaskohteessa
- Ylläpitosiivoustehtävät asiakaskohteessa
- Vuodehuoltotehtävät asiakaskohteessa
- Huoltohuonetehtävät asiakaskohteessa
- Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
- Työ- ja asiakasturvallisuuden noudattaminen työskentelyssä
- Muut erikseen sovitut ei-hoidolliset tehtävät
- EA I
- Ohjattu työssäoppiminen ja osan näyttö

Ohjatussa työssäoppimisessa tutustutaan ensin sairaalahuoltajan työhön sekä varmistetaan alalle soveltuvuus. Jatkoon valitut henkilöt laajentavat ammatillista osaamistaan alan työtehtävissä ja suorittavat tutkinnon osan näytön.
Koulutuksen jälkeen tavoitteena on sairaalahuoltajan määräaikaisen työsuhteen solmiminen sekä opintojen jatkaminen oppisopimuksella alan ammattitutkintoon, mikä mahdollistaa vakituisen työpaikan.

Paikka

Tampere

Koulutus toteutetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin/TAYS Keskussairaalan tiloissa, osoitteessa Teiskontie 35, 33520 Tampere.

 

Hinta

Koulutus on opiskelijoille maksutonta työvoimakoulutusta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.07.2019—22.09.2019

Koulutuksen hakunumero: 686411.

Linkki te-palveluiden sivulle: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686411?searchPhrase=pshp&&&announced=0&sort=1

Valinta-aikataulu ja koulutuksen kesto:

  • Haku päättyy: 22.9.2019
    - Paperivalinta: 23.9.2019
    - Haastattelut: (huom! tarkista sähköpostiosoitteesi) 25.9.2019, klo 13.00-16.30 välisellä ajalla, Pirkanmaan TE-toimisto, Pellavatehtaankatu 25, Tampere, 2. kerros, neuvotteluhuone Puolaamo. Tilaan kutsutaan nimellä. Haastattelu kestää 15 minuuttia.
  • Valintapäätös: 26.9.2019
  • Koulutus alkaa: 30.9.2019
Lisätiedot

Lisätietoja työstä ja koulutuksesta:

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
puh. 044 7906 305

eija.jarvilahti@takk.fi

www.takk.fi 

Pirkanmaan TE-toimisto

Koulutuspalvelut, Janne Virtala, sähköposti:

Janne.Virtala@te-toimisto.fi


Pirkanmaan TE-toimisto

Marjatta Salmi, sähköposti:

Marjatta.Salmi@te-toimisto.fi, puh: 0295 045 749

Lisätietoja hakeutumisesta ja työvoimakoulutusetuuksista:
TE-palvelut, Koulutusneuvonnan puhelinpalvelu: ma-pe klo 9 - 16.15 puh. 0295 020 702, sähköposti: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi