Autoalan perustutkinto
- kuorma- ja linja-autoasentaja tai työkoneasentaja

Kuorma- ja linja-autoasentajan sekä työkoneasentajan työ käsittää yhä useammin koko prosessin tilauksen vastaanottamisesta työn toteuttamiseen ja luovutukseen. Asentajan työhön kuuluvat diagnosointi, huollot ja korjaukset sekä asiakaspalvelu. Työ edellyttää yrittäjämäistä otetta.

Kuorma- ja linja-autoasentaja tai työkoneasentajan koulutuksen painopistealueina ovat erilaiset kädentaidot ja käsityövälineet sekä nykyaikaisten alustarakenteiden, ohjauslaitteiden, moottorin sekä autoelektroniikan vaatimat testilaitteet ja niiden käyttö huolto- ja korjaustöissä. Kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa nopeasti kehittyvät, sähköllä ja elektroniikalla toimivat hydrauliikka, pneumatiikka ja mekaniikka asettavat uusia vaatimuksia työkoneasentajille.

Koulutus tapahtuu pääosin oppilaitoksen yhteystyöyrityksessä ohjattuna työssäoppimisena. Yritykseen siirrytään lyhyen aloitusjakson jälkeen. Koulutus kestä enintään 75 viikkoa.

Tavoite

Kuorma- ja linja-autoasentaja tai työkoneasentajan koulutuksen suoritettuaan henkilö selviytyy itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä.  Hän osaa toimia asennustehtävissä, osaa valita oikeat öljylaadut, suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä ja suorittaa paine- ja virtausmittaukset sekä huoltaa järjestelmän. Hän tuntee hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit ja osaa lukea järjestelmäkaavioita. Hän hallitsee vianetsinnän ja esiohjauksen perusperiaatteet.

Kohderyhmä

Kuorma- ja linja-autoasentajan tai työkoneasentajan koulutus on tarkoitettu motivoituneille autoalalle aikoville henkilöille.

Hakijalla on oltava

 • työnhaku voimassa TE-toimistossa
 • ammattikoulutus auto-, metalli- tai sähköalalta tai riittävä työkokemusta soveltuvalta alalta
 • vähintään B-ajokortti (BC-kortti suositeltava)
 • hyvä terveys ja fyysinen kunto (esimerkiksi pölyallergia sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet estävät alalla työskentelyn)
 • lisäksi opiskelijalla tulee olla koulutustarve ja valmius ottaa vastaan alalla tarjolla olevaa työtä.

Autoalan perustutkinnon sisältö

Työkonetekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Koulutukseen kuuluvat seuraavat tutkinnon osat

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen
 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus
 • Auton lisävarustetyöt.

Kuorma- ja linja-autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja

Koulutukseen kuuluvat seuraavat tutkinnon osat

 • Auton tai moottoripyörän huoltaminen
 • Auton korjaaminen
 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus
 • Paineilmajarrujen testaus ja korjaus.

Koulutukseen on jatkuva haku

Jos olet työtön, lähetä tietosi, niin kouluttajamme on sinuun yhteydessä!

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Kuorma- ja linja-autoasentajan tai työkoneasentajan koulutus, Nonstop Autoala Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 26.02.2018—29.03.2019

Kuorma- ja linja-autoasentajan tai työkoneasentajan koulutuksessa keskitytään alalla tarvittavaan keskeiseen ammattitaitoon: kädentaitoihin ja nykyaikaisten alustarakenteiden, ohjauslaitteiden, moottorin sekä autoelektroniikan vaatimien testilaitteiden hallintaan ja hyödyntämiseen. Kuorma- ja linja-autoala sekä työkoneala ovat laaja kokonaisuus, johon kuuluvat raskaankaluston myynti, huolto ja korjaukset sekä asiakaspalvelu. Raskaankaluston asentajien työnkuva käsittää yhä useammin koko prosessin tilauksen vastaanottamisesta työn toteuttamiseen ja luovutukseen. Alan ammattitaidon perustana ja koulutuksen painopistealueina ovat erilaiset kädentaidot ja käsityövälineet sekä nykyaikaisten alustarakenteiden, ohjauslaitteiden, moottorin sekä autoelektroniikan vaatimat testilaitteet ja niiden käyttö huolto- ja korjaustöissä. Raskaassa ajoneuvo- sekä työkonekalustossa nopeasti kehittyvät, sähköllä ja elektroniikalla toimivat hydrauliikka, pneumatiikka ja mekaniikka asettavat uusia vaatimuksia raskaankaluston asentajille.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan henkilö selviytyy itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koulutuksen suorittanut osaa toimia asiakaspalvelu ja asennustehtävissä. Hän osaa valita oikeat öljylaadut, suorittaa hydrauliikka- ja
pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä Hän osaa suorittaa paine- ja virtausmittaukset sekä huoltaa järjestelmän. Hän tuntee hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit ja osaa lukea järjestelmäkaavioita. Hän hallitsee vianetsinnän ja esiohjauksen perusperiaatteet. Koulutus on työllistymiseen tähtäävää Autoalan perustutkinnon osatutkintoon valmistavaa koulutusta autotekniikan osaamisalalla. Koulutuksessa voi suuntautua kuorma- ja linja-autoasentajaksi tai työkoneasentajaksi. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa osatutkintoja ja saada riittävä osaaminen alan tehtäviin työllistymiseen.

Kohderyhmä

Asentajan koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille raskaitten työkoneitten ja kuorma-ja linja-autojen parissa työskentelystä kiinnostuneille henkilöille, joilla on koulutustarve. Koulutus tapahtuu pääosin jossain oppilaitoksen yhteistyöyrityksessä ohjattuna työssäoppimisena. Yhteistyöyritykseen siirrytään lyhyen aloitusjakson jälkeen, joten opiskelijavalinnassa katsotaan eduksi työn tai koulutuksen kautta saatu kokemus asennustehtävistä auto-, kone- ja metalli- tai sähköalalla.

Huom! Koulutukseen valinta edellyttää aina yhteistyöyritystä, jonka kanssa oppilaitos tekee koulutussopimuksen. Hakemuksesi liitteeksi sinun tulee täyttää myös oppilaitoksen yhteydenottolomake, katso tarkemmat tiedot kohdasta "hakeutuminen”.

Autoalalla toimiminen edellyttää teknisten taitojen lisäksi hyviä työelämävalmiuksia, yhteistyötaitoja sekä kohtuullisen hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Pölyallergiaa ei mielellään saa olla ja myös tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat hankalien työasentojen takia olla esteenä alalla työskentelylle. Yleisesti vähintään B-ajokortti on edellytys alalle työllistymiseen. Työvoimakoulutuksen opiskelijaksi voidaan valita koulutukseen ja sen tavoitteena olevaan ammattiin tai tehtävään soveltuva henkilö. Lisäksi valittavalla tulee olla koulutustarve ja valmius ottaa vastaan koulutusalalla tarjolla olevaa työtä.

 

Kuorma- ja linja-autoasentajan tai työkoneasentajan koulutus on tarkoitettu motivoituneille alalle aikoville henkilöille. Hakijoilta edellytetään aiempaa autoalan koulutusta tai autoalan työkokemusta. Koulutuksen suoritettuaan henkilö selviytyy itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koulutuksen suorittanut osaa toimia asiakaspalvelu- ja asennustehtävissä. Hän osaa valita oikeat öljylaadut, suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä. Hän osaa suorittaa paine- ja virtausmittaukset sekä huoltaa järjestelmän. Hän tuntee hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit ja osaa lukea järjestelmäkaavioita. Hän hallitsee vianetsinnän ja esiohjauksen perusperiaatteet.

Toteutus

Koulutus tapahtuu pääosin TAKK:n yhteistyöyrityksissä, joista työssäoppimispaikka etsitään opiskelijan toiveiden, ominaisuuksien ja pohjakoulutuksen mukaan. Koulutuksessa sovelletaan monimuotoisia opetusmenetelmiä, kuten lähi- ja verkko-opetusta sekä ryhmätöitä. Opiskelijan työllistymisen tueksi työvoimakoulutukseen sisältyy opetukseen integroituna myös työllistymistä edistäviä palveluja kuten työnhakuvalmennusta, henkilökohtaista tukea työssäoppimis- tai työpaikan etsimiseen ja cv-netin sekä osaamiskartoituksen laadintaa.
Koulutus alkaa kahdeksan (8) viikkoa kestävällä orientointijaksolla, jonka aikana opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma ja varmistetaan alalle soveltuvuus. Orientointijakso sisältää tarvittaessa myös oppimisen tukipalveluja.

Kesto

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, enimmillään kesto on 74 viikkoa. Kuuden kuukauden koulutusjaksoon kuuluu 5 arkipäivän lomajakso, joten koulutukseen kuuluu enintään kaksi lomajaksoa. Mahdolliset loma-ajat: 5 pv kesäkuussa ja 5 pv joulukuussa. Muita lomia ei työvoimakoulutuksessa voida myöntää.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.08.2018—31.12.2018

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston Internet-sivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutusnumero 676450.

Koska koulutusvalinta edellyttää aina yhteistyöyritystä, täytä lisäksi oppilaitoksen yhteydenottolomake, linkistä https://bitly.fi/28KHu

 

Valinta

Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, koska hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja, ja vain osalle hakijoista lähetetään kutsu haastatteluun hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi koulutukseen ja sen tavoiteammatin tehtäviin, joten omat perustelusi koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Selvitä hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa miksi juuri työkoneasentajan tai kuorma- ja linja-autoasentajan koulutus/työ sinua kiinnostaa ja perustele miksi soveltuisit haluamasi tavoiteammatin työhön (esim. miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi/koulutustasi näissä tehtävissä). Kerro myös näkemyksesi siitä millaiseen työympäristöön ja millaisiin tehtävin haluaisit työllistyä tämän koulutuksen jälkeen.

Valinta-aikataulu


Koska koulutus toteutetaan pääosin alan yrityksissä ohjattuna työssäoppimisena, koulutuksen alkamiselle edellytyksenä on työssäoppimispaikan löytyminen. Haastatteluaika sovitaan usein puhelimitse, joten tarkistathan, että puhelinnumerosi on oikein hakemuksessa. Koulutusvalinta vahvistetaan vasta, kun työssäoppimisesta on tehty koulutussopimus yrityksen kanssa. Hakemuksen tilannetta voi seurata netin kautta (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Oma asiointi henkilöasiakkaalle -> Koulutushakemukseni tilanne. Haastatteluaika sovitaan usein puhelimitse, joten tarkistathan, että puhelinnumerosi on oikein hakemuksessa.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Pisto Teemu, puh. 044 7906 243 tai sähköposti teemu.pisto@takk.fi