Kylmäasentajien työt ovat vaihtelevia ja monipuolisia - työkohteissa riittää mielenkiintoa ja haastetta. Talotekniikan perustutkinnon suorittanut kylmäasentaja hallitsee monipuolisesti kylmäalan perustehtävät, mutta pystyy ohjattuna myös alan vaativampiin ammattitöihin. TAKKin kylmäalalla on yhteistyössä alan yritysten kanssa rakennettu käytännön oppimisympäristö, jossa opiskellaan käytännönläheisesti.

Kylmäasennus on luvanvaraista toimintaa ja kylmäasennustyöt toteutetaan f-kaasuasetuksen mukaisesti. Kylmälaitteiden sähköasennuksissa noudatetaan sähkö- ja konealalle asetettuja standardeja. Kylmälaiteasennukset ja kylmälaitehuolto vaativat tekijältä tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta loppukäyttäjille voidaan luovuttaa turvallisia ja laadukkaita laitteistoja. 

Kylmäasentajan perustutkinnon sisältö

Kylmäasentajan perustutkintoon kuuluu neljä pakollista ja vähintään kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen
 • Kylmälaitoksen käyttöönottaminen
 • Kylmälaitteiden huoltaminen
 • Taloteknisten komponenttien sähköistys

Vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden asentajan on suoritettava vähintään kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

 • Putkistojen hitsaus (vastaa kahta valinnaista osaa)
 • Kylmätekninen eristys
 • IV-koneiden hoito
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen
 • Tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista *)
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnoista *)
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista *)

Tähdellä merkityt (*) voivat tulla kysymykseen lähinnä hyväksilukuna. Talotekniikan perustutkinnon ePerusteista löytyy lisätietoa soveltuvista tutkinnoista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Kylmäasentajan koulutus, (Talotekniikan perustutkinnon osatutkinto) Talotekniikka;Kiinteistöpalvelut Työvoimakoulutus 02.09.2019—18.06.2020

Kylmäalan huolto-, korjaus- ja asennustöitä saa tehdä vain kylmäalan pätevyyden omaavat henkilöt. Kylmäasentajat työskentelevät pääsääntöisesti kaupankylmän, teollisuuskylmän ja ilmastoinnin jäähdytyksen parissa. Kaupoissa ja teollisuudessa käytetään kylmä- ja pakkasvarastoja elintarvikkeiden säilyttämiseksi. Kylmäasentajia tarvitaan myös maa- ja ilmalämpöpumppuasennuksissa, joiden kylmäainepiirien asentamisessa edellytetään kylmäalalla vaadittavia pätevyyksiä.

Kylmäasentajan tulee osata kylmälaitosten sähköasennuksia, putkistojen kovajuottamista ja eri kylmäprosessien hallintaa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa henkilön osaamista kylmäasentajan tehtäviin.

Kohderyhmä

Koulutus on putki- tai sähköasennusalalla tai muulla talotekniikan osa-alueella työskennelleille työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille tarkoitettua täydennyskoulusta.
Koulutukseen valittavalla tulee olla koulutustarve ja valmiudet vastaanottaa kylmäalalla tarjolla olevaa työtä.
Koska työ tehdään pääsääntöisesti asiakastyömailla, tulee kylmävaihtoasentajan omata hyvät sosiaaliset valmiudet tulla toimeen asiakkaiden ja rakennus- ja talotekniikka-alan eri ammattiryhmien kanssa.

Kesto

 2kk + HOKS / enintään 10 kk

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenketu 11, Tampere

Hinta

Ammatillinen työvoimakoulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 06.06.2019—11.08.2019

Koulutuksen numero on 686624. Työvoimakoulutukseen haetaan te-toimiston sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Huomioithan, että avoimella hakulomakkeella (ilman tunnisteita) tehdyn hakemuksen voimaantulo edellyttää aina hakemuksen vahvistamista TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.

Koulutukseen hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja, ja vain osalle hakijoista lähetetään hakemusten perusteella kutsu valintatilaisuuksiin, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. koulutustarvettasi, soveltuvuuttasi ja motivaatiotasi koulutukseen ja tehtäviin, joten omat perustelut koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Selvitä hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa esim. miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi/koulutustasi ja arvioi miten koulutus parantaisi työllistymismahdollisuuksiasi. Voit kertoa myös millaiseen työympäristöön haluaisit työllistyä koulutuksen jälkeen.

VALINTA-AIKATAULU
Hakuaika päättyy 11.8.2019. Haastattelukutsut lähetetään postitse, mutta koska valinta-aikataulu on tiukka, hakemuksen tilannetta kannattaa seurata netin kautta (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> henkilöasiakas -> Koulutushakemusteni tilanne.

Osa hakijoista kutsutaan 19.8.2019 TAKK:n Nirvan toimipisteessä järjestettävään info- ja testitilaisuuteen sekä 20.8.2019 haastatteluun Pirkanmaan TE-toimistoon. Info-/testitilaisuuden ja haastattelupäivän siirtäminen ei valitettavasti aina ole mahdollista, joten hakijalla tulisi olla valmius osallistua molempiin valintatilaisuuksiin em. päivinä. Esivalintatiedot ovat näkyvissä TE-toimiston oma asioinnissa 13.8.2019 alkaen

Toteutus

Koulutus muodostuu 2 kk kestävästä orientaatiojaksosta ja ammatillisesta koulutusjaksosta. Koulutuksen kokonaiskesto on enintään noin 10 kuukautta. Koulutus muodostuu pääsääntöisesti päivisin tapahtuvasta lähiopiskelusta oppilaitoksessa ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta kylmäalan yrityksessä.
Koulutukseen sisältyy 5 arkipäivää lomaa 20.12.2019 -1.1..2020 mikäli koulutuksen kesto on vähintään 6kk.


ORIENTAATIOJAKSO
Orientaatiojakson aikana tutustutaan kylmäalaan, suoritetaan alalla tarvittavat turvallisuuskoulutukset ja kartoitetaan opiskelijan osaaminen ja koulutustarve sekä laaditaan hänelle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

AMMATILLINEN JAKSO
Ammatillinen jakso rakentuu opiskelijan koulutustarpeen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Koulutukseen sisältyy 2-4 tutkinnon osaa talotekniikan perustutkinnosta kylmäasennuksen osaamisalalla. Koulutus voidaan toteuttaa myös jaksotettuna, mikäli opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma sitä edellyttää.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan. Tutkinnon perusteisiin voit tutustua tarkemmin verkossa  ePerusteet

1)Kylmäkomponenttien ja putkiston asentaminen
2)Kylmälaitoksen käyttöönottaminen
3)Kylmälaitteiden huoltaminen
4)Taloteknisten komponenttien sähköistys
Työpaikalla järjestettävä koulutus
Huom. vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden asentajan on suoritettava vähintään kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki puh. 044 7906 299
Kouluttaja Jukka Hämäläinen, puh. 044 7906 408
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi