Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta, tuotantotekniikan osaamisalalta valmistuu levyseppähitsaajia, jotka työllistyvät osaajiksi valmistavaan teollisuuteen. Levyseppähitsaaja hallitsee erilaisten metallirakenteiden valmistamisen, levytöt ja monipuoliset hitsausmenetelmät. Hitsaaja valmistaa mm. koneenosia, palkkeja, säiliöitä, rakennusten teräsrunkoja, laivoja - kaikkea mitä metallista voidaan tehdä. 

Levy- ja hitsausalan perustaitoja tarvitaan konepajatuotantoon liittyvien tuotteiden ja niiden osien sekä muototeräsrakenteiden valmistuksessa. Ammattitaidon perustana ovat manuaaliset valmistusmenetelmät, mutta niiden rinnalle on tullut enenevässä määrin eriasteisia automatisoituja työmenetelmiä.

Levyseppähitsaajana työskentely edellyttää reipasta työotetta, teknistä osaamista sekä itsenäistä ongelmanratkaisukykyä. Juuri näihin keskitytään hitsaajien kone- ja tuotantotekniikan perustutkintokoulutuksessa. Levy-hitsausalan osaajana

 • työskentelet osavalmistusta tekevien yritysten tuotannon parissa
 • hallitset levykoneet ja niiden käyttöön liittyvän tietotekniikan
 • osaat hitsausprosessit ja tunnet koneiden säätöön liittyvät parametrit
 • teet itsenäisiä päätöksiä laatuvaatimuksien täyttämiseksi.

Jos pidät tekniikan parissa työskentelystä, perusterveytesi on hyvä ja tykkäät oppia tekemällä sekä haluat nähdä kättesi jäljen, on levyseppähitsaajan koulutus hyvä vaihtoehto. Vuorotyö on alalla yleinen käytäntö, joten opiskelijaksi hakeutuvalla on oltava mahdollisuus työskennellä vähintään 2-vuorotyössä.

Levyseppähitsaajaksi opiskelu

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa opit käyttämään metallin työstämisessä tarvittavia koneita ja laitteita, huolehtimaan työturvallisuudesta ja työpaikan siisteydestä sekä käsittelemään työssä syntyvät jätteet oikein. Opiskelu painottuu käytännön tekemiseen TAKKin hitsaushallissa ja työpaikalla.

Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun ja levyseppähitsaajan tutkinnon suorittamiseksi. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen (esim. aiemmat opinnot ja työkokemus) eikä tuttuihin asioihin tarvitse haaskata aikaa.

Levyseppähitsaajan koulutuksen sisältö ja tutkinnon muodostuminen

Kone- ja tuotatotekniikan perustutkinto

Pakolliset osat

 • Hitsaus- ja levytyöt
 • Valmistustyöt
 • Asennuksen ja automaation perustyöt.

Valinnaiset osat

 • Hitsaus
 • Teräsrakenne- ja levytyöt
 • Levyjen CNC-leikkaus
 • CNC-särmäys
 • Ohutlevytyöt.

Koulutuksen oletuskesto on 22 kuukautta, mutta opiskeluaika ja koulutuksen sisältö määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Levyseppähitsaajan koulutus yrityksille

Levyseppähitsauskoulutuksia voidaan järjestää myös yrityksille räätälöityinä täsmäkoulutuksina ilman tutkintotavoitetta. Tällöin koulutuksen sisältö voidaan muokata tarkasti yrityksen tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Levyseppähitsaaja/Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai sen osatutkinto Metallitekniikka Työvoimakoulutus Joustava aloitus

Levyseppähitsaaja, valmistustekniikan osaamisala, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille hitsaus- ja levyalan työtehtäviin aikoville henkilöille, joilla on jo jonkin verran työkokemusta tai koulutusta metallialalta. Henkilöillä, joilla ei vielä ole metallialan tuntemusta, tulee ensin hakeutua Konetekniikan tutustumisjaksolle.

 

Koulutukseen valittavalla tulee olla valmiudet työskennellä alalla vähintään 2-vuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Tavoite

Levy- ja hitsausalan perustaitoja tarvitaan konepajatuotantoon liittyvien tuotteiden ja niiden osien sekä muototeräsrakenteiden valmistuksessa. Ammattitaidon perustana ovat manuaaliset valmistusmenetelmät, mutta niiden rinnalle on tullut enenevässä määrin eriasteisia automatisoituja työmenetelmiä.

 

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti näistä ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koulutus on kone- ja metallialan perustutkintoon tai sen osatutkintoon valmistavaa koulutusta tai yksilöllistä täsmäkoulutusta ilman tutkintotavoitetta esim. ammattitaidon syventämiseksi tai käytännön rutiinin saamiseksi.

 

Katso kuvaus levyseppähitsaajan koulutuspolusta ja työstä tästä:
https://www.youtube.com/watch?v=rmVxMMoHW0g

Kesto

Koulutuksen aikana suoritetaan levyseppähitsaaja, valmistustekniikan osaamisala, kone- ja tuotantekniikan perustutkinto. Koulutuksen kesto on maksimissaan 90 ov. Koulutus on osatutkinto- tai tutkintotavoitteinen koulutus, jonka päätteeksi kouluttautunut päätyy avoimille työmarkkinoille.

Ajankohta

Nonstop -koulutusta

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 27.12.2018—31.12.2019

Tämän ilmoituksen "Hae tähän koulutukseen" sähköisen hakemuksen painikkeesta tai oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta. http://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?searchPhrase=takk&locations=Tampere&announced=0&sort=1

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Selvitä hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa, miksi olet kiinnostunut hitsaajan koulutuksesta/työstä ja mikä tekee sinusta soveltuvan alalle. Perustele myös miksi soveltuisit hitsausalan työhön, esim. miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi/koulutustasi.

 

 

HUOM!
Hakemuksen tilannetta voi seurata netin kautta (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Henkilöasiakkaat -> Koulutushakemusteni tilanne.

Toteutus

Koulutus alkaa 3 kk kestävällä orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelma sekä varmistetaan opiskelijan soveltuvuus levy- ja hitsausalan ammattiin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen toteutuu työharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja/taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Tutkinto suoritetaan osioittain järjestettävissä näyttötilaisuuksissa.

 

Pakolliset osat:

 • Hitsaus- ja levytyöt
 • Valmistustyöt
 • Asennuksen ja automaation perustyöt

Valinnaiset osiot:

 • Hitsaus
 • Teräsrakenne- ja levytyöt
 • Levyjen CNC-leikkaus
 • CNC-särmäys
 • Ohutlevytyöt

Tutkinnon rakenteet löytyvät opetushallituksen sivuilta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1978990/naytto/tiedot

Lisätiedot

TAKK, Kyösti Kiiski, Kouluttaja, p. 044 7906 223, s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi
Pirkanmaan TE-toimisto, Janne Virtala, s-posti: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi