Rakennusalan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

  • maarakennuksen osaamisala, maarakentaja
  • maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, maarakennuskoneenkuljettaja.

Maarakennuksen osaamisalan suorittanut työskentelee talonrakennustyömaiden perustusvaiheen työtehtävissä ja muissa maarakentamisen perustehtävissä sekä asentaa kunnallisteknisiä sade- ja jätevesijärjestelmiä ja vesijohtoja varusteineen. Maarakentaja osaa toimia kaivutöissä koneiden kaivutöiden ohjaajana ja käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalan suorittanut työskentelee talonrakennustyömaan perustusvaiheen työtehtävissä ja käyttää maarakennuskoneita turvallisesti maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä maarakentamisen kohteisiin liittyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Maarakennusalan perustutkinnon opiskelu

Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti ja tekemällä oppiminen on pääosassa. Koulutuksessa opiskellaan aidoissa työympäristöissä TAKKin maarakennusalan harjoitusalueella sekä rakennustyömailla.  

Koulutuksen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen. Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen kesto, sisältö ja tutkinnon suorittaminen. Tutkinto suoritetaan näytöillä eli osaaminen osoitetaan aidoissa työtehtävissä työmaalla.
 

Rakennusalan perustutkinnon sisältö - maarakentaja tai maarakennuskoneenkuljettaja

Maarakentajan ja maarakennennuskoneenkuljettajan perustutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, osaamisalojen pakollisista tutkinnon osista sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

  • Perustustyöt

Lisäksi maarakennuksen osaamialalla suoritetaan pakollisena osana

  • Maarakennustyöt

ja maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalalla 

  • Maarakennuskoneiden käyttö.

Valinnaiset tutkinnon osat ja lisätiedot tutkinnosta löytyvät ePerusteista

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Maarakennuskoneenkuljettajakoulutus Maarakennus Työvoimakoulutus 03.02.2020—30.10.2020
Tavoite

Maanrakennuskoneenkuljettajan koulutuksen tavoitteena on maarakennuskoneenkuljettajan ammatin sisältämien työtehtävien tiedollinen ja taidollinen oppiminen. 

Koulutuksen jälkeen pystyt käyttämään oppimiasi tietoja ja taitoja käytännön työtilanteissa. Osaat käyttää ja huoltaa tavallisimpia maarakennuskoneita oikein sekä paikallistaa niissä esiintyviä häiriöitä. Opit myös tekemään tavanomaisimmat maarakennustyöt itsenäisesti suunnitelmapiirustusten perusteelta ja toteuttamaan vaativampia maarakennustöitä annettujen ohjeiden mukaan. Koulutuksen aikana opitaan tuntemaan erilaiset työmenetelmät sekä valitsemaan kone ja työtapa erilaisiin maarakennustöihin.

Kohderyhmä

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään vähintään 20-vuoden ikää ja B-luokan ajo-oikeutta. Hakijalla on lisäksi koulutusammattiin soveltuvat fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet; opiskelijalla ei saa olla oman tai kanssaihmisten työturvallisuutta vaarantavia perussairauksia.

Kesto

9 kk

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.
Opiskelija maksaa omina kustannuksina katsastuskonttorin tutkintomaksut, viranomaismaksut kortin lunastamisesta ja lääkärintodistuksen. Näistä kuluja tulee yhteenlaskettuna noin 200 euroa.

Hakeutuminen
Hakuaika: 03.12.2019—17.01.2020

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston Internet-sivuilla olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Tästä pääset hakulomakkeelle

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Toteutus

Koulutuksessa käytetään opetusmenetelminä lähi, etä- ja verkko-opetusta, kaivinkonesimulaattorilla harjoittelua, käytännön harjoituksia alan koneilla ja laitteilla sekä työssäoppimista.

Sisältö

maarakentamisen perustaidot
maarakennuskonetekniikka
maarakennuskoneiden käyttö
maa- ja vesirakennustyöt ja
työssäoppiminen

Koulutuksen aikana suoritetaan tarvittaessa alalle tarvittavat lupakortit kuten trukkikortti, EA1-kortti, työturvakortti, tieturva 1-kortti ja vesityökortti.

Koulutuksen aikana suoritetaan tarvittaessa C-luokan ajo-oikeus ja perustason ammattipätevyyskoulutus tavaraliikenteeseen.

C-luokan ajo-oikeuden omaavat henkilöt saavat koulutuksen aikana täydentävää ajo-opetusta tarvittavan määrän ja suorittavat tarvittaessa ammattipätevyyden jatkokoulutuksia, joiden kesto enintään viisi päivää.

Lisätiedot

Kouluttaja Kai Tarkka puh. 044 7906 119
Kouluttaja Jari-Pekka Feodoroff puh. 044 7906 120

S-posti etunimi.sukunimi@takk.fi

Lisätietoja maksuista ja hakeutumisesta
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät tästä linkistä

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta. Voit käyttää tarvittaessasi myös TE-palveluiden asiointiapuria osoitteessa https://bit.ly/2VEUDuW