Tutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja
toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen,
palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Työpaikkasi voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon sisältö

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä  pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

Pakollinen tutkinnon osa

  • Proaktiivinen kehittäminen.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

  • Brändin rakentaminen
  • Innovaattorina toimiminen
  • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
  • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa.
  • Valinnaisena tutkinnon osana voi olla myös tutkinnon osa jostakin muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Lisätiedot tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon ePerusteista

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Palvelumuotoilukoulutus, tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Yrittäjyys;Johtaminen ja esimiestyö;Liiketalous ja kauppa;Tuote- ja palvelukehitys Oppisopimuskoulutus;Tutkintoon valmistava 20.03.2019—20.09.2019

Palvelumuotoilu on asiakaslähtöinen, tulevaisuuteen suuntaava ja osallistava tapa kehittää yrityksen toimintaa. Sen lähtökohtana on aina liiketoiminnallinen kannattavuus.
Haluatko perehtyä tarkemmin palvelumuotoiluun osana liiketoimintaa ja kehittää asiakasymmärrystäsi? Koulutuspäivien aikana ja koulutuspäivien välillä arvioidaan, testataan ja tuotetaan parempaa asiakaskokemusta.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on ottaa haltuun palvelumuotoilun perusteet ja hyödyntää saatuja oivalluksia organisaation kehittämisessä. Koulutus etenee palvelumuotoilun prosessia hyödyntäen.
Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös, miten palvelumuotoilu kytkeytyy organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja osaat kuvata palvelun tuotantomallin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka kehittävät organisaation nykyisiä palveluja tai kokonaan uutta.  Osallistumisen edellytyksenä on oma kehityskohde, jonka läpivienti on mahdollista ½ vuoden aikana.

Paikka

Kontaktipäivät toteutetaan TAKKin Nirvan kampuksella, Kurssikeskuksenkatu 11.

Hinta

Koulutuksen opiskelijamaksu on 100 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakeutuminen
Hakuaika: 18.01.2019—06.03.2019

Koulutukseen hakeudutaan verkkohakulomakkeella.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja sen kesto on 6 kk.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se sisältää lähipäivien (6 pv) lisäksi omaa palvelukehitystä tukevia välitehtäviä.


Koulutuksen aikana suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa ”Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä”. Osatutkinnon suorittaminen edellyttää kehityskohdetta, jonka läpi vieminen on mahdollista koulutuksen aikana.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/tutkinnonosat/3435690 

Sisältö

Koulutuksen pääteemoja ovat:
•    Palvelumuotoilu käsitteenä, toimintatapana ja prosessina
•    Ylivoimainen asiakaskokemus
•    Asiakasymmärryksen kerääminen ja hyödyntäminen
•    Asiakasprofiili ja –tarinat
•    Testaamisen merkitys kehittämisessä, asiakkaan kuuntelu/osallistaminen kehittämiseen
•    Asiakasymmärrys ja ideointi
•    Prototypointi ja testaaminen – miksi ja miten?
•    Palvelujen mallintaminen (Service Blueprinting)
•    Seuranta ja mittaaminen

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:

Koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo
puh. 044 7906 434
tuija.pohjansaari-kirmo@takk.fi

Kouluttaja Anne-Maj Linna
puh. 044 7906 410
anne-maj.linna@takk.fi

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
puh. 044 7906 473
harri.huhdanpaa@takk.fi