Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon opiskellut kiinteistönhoitaja on monialaosaaja, jolla on käsitys rakennusten kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Hän vastaa usein myös viheralueista. Hän tuntee kiinteistön rakennus-, LVI- ja sähköjärjestelmät niin, että pystyy tekemään tarvittavat mittaukset, säädöt ja huollot sekä kutsuu tarvittaessa paikalle alan erikoisosaajan. Kiinteistönhoitaja hallitsee rakennuksen elinkaaren, huollon ja ulkoalueitten hoidon.

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittanut tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä kiinteistöjen palvelusopimusten ja palvelukuvausten avulla, osaa tuottaa kiinteistöpalveluita sovitulla laatutasolla sekä osaa esitellä ja arvioida omaa työtään.

Kiinteistönhoitajaksi valmistuneet työskentelevät erilaisissa kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviin voi kuulua mm. erilaisia korjaus- ja kunnossapitotehtäviä.

Kohderyhmä

Puhtaus- ja kiinteistönhoidon perustutkinto sopii kiinteistöpalvelutyöstä kiinnostuneelle ensimmäiseksi tutkinnoksi. Alan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuullista työtapaa. Hyvät sosiaaliset taidot ja ajokortti ovat myös tarpeen.

Koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelua ja tutkinnon suorittamista varten. Suunnitelmassa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen, joten tuttuihin asioihin ei tarvitse tuhlata aikaa.

Puhtaus- ja kiinteistönhoidon perustutkinnon opiskelu

Opiskeluun sisältyy lähiopetusta ja työelämän edellyttämiä turvallisuuskoulutuksia. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa alan työtehtävissä, samalla oppimisen painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen sisältyy ohjattua ja arvioitua työssäoppimista.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon sisältö

Opintojen sisältö muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Katso tarkemmat tiedot tutkinnon muodostumisesta puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon ePerusteista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja oppisopimuksella Kiinteistöpalvelut Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus
Tavoite

Suoritat kiinteistönhoidon osaamisalalta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tai sen osia ja saat valmiuksia ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on olemassa (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, koko tutkinto keskimäärin 16-20 kk.

Ajankohta

Aloitus joustavasti.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 15.12.2019—11.12.2020
Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Sisältö

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti kiinteistönhoitajan ammatilisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
ePerusteet

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Kouluttaja Juri Mynttinen, puh. 044 7906 695
Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki, puh. 044 7906 299
Oppisopimusasiat:
Oppisopimuspäällkkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja Kiinteistöpalvelut Tutkintoon valmistava Joustava aloitus
Tavoite

Suoritat kiinteistönhoidon osaamisalalta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tai sen osia ja saat perusvalmiudet kiinteistönhoitajan ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Kiinteistönhoitajan työtehtävistä kiinnostuneet. Kiinteistönhoitajan ammatissa tarvitaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista, asiakaspalvelutaitoja sekä hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. 
Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä Itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (äidinkielenä muu kuin suomi, todistus esitettävä).

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus HOKSin mukaan, koko tutkinto 180 osp.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm. KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.05.2020—26.08.2020

Hakeutuminen verkkolomakkeella

Täytä hakemus huolellisesti, sen perusteella sinut kustustaan haastatteluun. Lopullinen valintapäätös tehdään haastattelun perusteella.
Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, tarkistathan, että se on oikein kirjoitettu. Muista tarkistaa myös roskapostikansio, viesti saattaa päätyä sinne.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus on päätoimsta päivä-/monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opiskelua sekä työelämässä oppimista. Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön työtehtävissä. Koulutukseen sisältyy kaksi lomajaksoa joulukuussa ja kesäkuussa.
Seuraava aloitus on 26.8., ryhmää täydennetään elokuun loppuun asti.

Sisältö

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon perusteiden mukaisista kiinteistönhoitajan ammatillisista tutkinnon osisa sekä yhteisistä tutkinnon osista.
Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

Kouluttaja Juri Mynttinen, puh. 044 7906 695
koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki, puh. 044 7906 299
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Kiinteistönhoitaja, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Kiinteistöpalvelut Työvoimakoulutus 26.08.2020—29.10.2021

Kiinteistönhoidolla on suuri merkitys kiinteistöjen toimivuuden, viihtyisyyden ja elinkaaren kannalta. Kiinteistönhoitaja on monialaosaaja, jolla on käsitys rakennusten kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Hän vastaa usein myös viheralueista.
Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu kiinteistön tekniikan tarkkailua, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa. Yleensä kiinteistönhoitajalla on hoidettavanaan useita työkohteita, joiden välillä siirtymiseen käytetään kiinteistönhoitoyrityksen autoa. Sinulla tulisikin olla vähintään B-ajokortti.
Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyrityksissä. Pienet huollot, asennukset ja korjaukset kuuluvat tehtäviin. Kiinteistönhoitaja kutsuu paikalle erikoisosaajan, mikäli kyseessä on vaativampi tai luvanvarainen työ, kuten sähkötyöt. Tehtäviin kuuluvat myös ulkoaluetyöt eli pihojen puhtaanapito ja viheralueiden hoito, talvisin lumityöt ja kulkuväylien hiekoitus.
Tekniikan tuntemisen sekä koneiden ja laitteiden hallinnan lisäksi työssä tarvitset itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä asiakaspalvelutaitoja. Tehtävien hoidossa tarvitaan hienotunteisuutta ja huomaavaisuutta, sillä korjaus-, huolto- ja asennustöitä tehdään usein myös yksityisasunnoissa. Myös kielitaito katsotaan eduksesi.

Tavoite

Opit kiinteistönhoitajan keskeiset työtehtävät ja saat kiinteistönhoitoalalta sellaisen käytännön ammattitaidon, jolla voit työllistyä alalle. Koulutuksessa suoritat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti perustutkinnon tai osatutkinnon kiinteistönhoitajan osaamisalalta.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:

www.te-palvelut.fi-> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.
Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta, puh. 044 7906 400,
opintoneuvonta@takk.fi
Koulutusmuodot ja opintoetuudet

Hakeutuminen
Hakuaika: 18.05.2020—03.08.2020

Lisätiedot hakeutumisesta ja sähköinen hakulomake löytyy te-palvelujen sivuilta  koulutuksen tiedoista.

Toteutus

Koulutus alkaa 2 kuukautta kestävällä orientaatiojaksolla, jonka aikana sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksesi kesto perustuu sinulle laadittuun hoksiin, mutta kesto voi olla enintään 14 kuukautta.
Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, mutta siinä voidaan soveltaa myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy aina myös koulutustyöpaikalla järjestettävää koulutusta kiinteistönhoitoalan yrityksissä.
Koulutukseen sisältyy kaksi lomajaksoa: 23.12.2020- 3.1.2021 ja 28.6.-4.7.2021. Muita lomia ei voida myöntää.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja, 180 osp.
Ammatilliset tutkinnon osat. 145 osp
1. Pakolliset:
- Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
- Kiinteistön yleishoito ja valvonta
- Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen
2. Valinnaiset, valitaan 4 tutkinnon osaa:
- Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
- Kiinteistöautomaation käyttäminen
- Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
- LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
- Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan: ePerusteet. Tutkintoon sisältyy myös työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Heikki Mahlamäki, koulutussuunnittelija
puh. 044 7906 299

s-posti: heikki.mahlamaki@takk.fi

 

Koulutukseen hakeutuminen:
Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702
ma-to klo 8-17, pe klo 10-17
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi   
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta