Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto opiskellut kiinteistönhoitaja on monialaosaaja, jolla on käsitys rakennusten kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Hän vastaa usein myös viheralueista. Hän tuntee kiinteistön rakennus-, LVI- ja sähköjärjestelmät niin, että pystyy tekemään tarvittavat mittaukset, säädöt ja huollot sekä kutsuu tarvittaessa paikalle alan erikoisosaajan. Kiinteistönhoitaja hallitsee rakennuksen elinkaaren, huollon ja ulkoalueitten hoidon.

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittanut tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä kiinteistöjen palvelusopimusten ja palvelukuvausten avulla, osaa tuottaa kiinteistöpalveluita sovitulla laatutasolla sekä osaa esitellä ja arvioida omaa työtään.

Kiinteistönhoitajaksi valmistuneet työskentelevät erilaisissa kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviin voi kuulua mm. erilaisia korjaus- ja kunnossapitotehtäviä.

Kohderyhmä

Puhtaus- ja kiinteistönhoidon perustutkinnon sopii kiinteistöpalvelutyöstä kiinnostuneelle ensimmäiseksi tutkinnoksi. Alan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuullista työtapaa. Hyvät sosiaaliset taidot ja ajokortti ovat myös tarpeen.

Koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelua ja tutkinnon suorittamista varten. Suunnitelmassa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen, joten tuttuihin asioihin ei tarvitse tuhlata aikaa.

Puhtaus- ja kiinteistönhoidon perustutkinnon opiskelu

Koulutus alkaa teoriapainotteisella lähiopetuksella ja työelämän edellyttämillä turvallisuuskoulutuksilla. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla oppimisen painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen sisältyy ohjattua ja arvioitua työssäoppimista.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon sisältö

Ammattia tukevat osat (sisältyvät perustaitoihin)

  • Perehdytys ja opiskeluvalmiudet
  • Turvallisuuskoulutukset ( työturvallisuus, EA1, tulityö)
  • Työnhakuvalmennus.

Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Kaikille kiinteistönhodon osaamisalan valinneille pakolliset tutkinnon osat

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  • Kiinteistöjen yleishoito ja valvonta
  • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen.

Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joita suoritetaan yhteensä 70 osaamispisteen verran.

Katso valinnaiset tutkinnonosat ja lisätiedot puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon ePerusteista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja oppisopimuksella Kiinteistöpalvelut Oppisopimuskoulutus Joustava aloitus

Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä. Työnkuvaan kuuluu kiinteistön tekniikan tarkkailua, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa. Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyrityksissä.
Ammatissa tarvitaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista, asiakaspalvelutaitoja sekä hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena on vähintään B1 -taso (todistus).
Tutkinto antaa yleisen jatko-opintomahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto.

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala tai osia siitä ja saada hyvät perusvalmiudet ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on olemassa (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Ajankohta

Aloitus joustavasti sopimuksen mukaan.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hakeutuminen
Hakuaika: 15.12.2019—11.12.2020
Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin etäopiskeluna esimerkiksi verkossa.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjän oppisopimuksessa nimetään mentori, joka on toinen, yleensä kokeneempi yrittäjä. Mentori tukee mm. tavoitteiden asettamisessa ja yrityksen kehittämisessä. Mentori voi löytyä omasta verkostostasi tai voit kysyä apua mentorin etsintään TAKKin oppisopimuspalveluista.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Sisältö

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon perusteiden mukaisista kiinteistönhoitajan ammatillisista tutkinnon osisa sekä yhteisistä tutkinnon osista. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp.).
Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

Oppisopimusasiat
Oppisopimuspäällkkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
Koulutuksen sisältö:
Kouluttaja Juri Mynttinen, puh. 044 7906 695
koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki, puh. 044 7906 299
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Kiinteistönhoitaja, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Kiinteistöpalvelut Työvoimakoulutus 02.03.2020—30.04.2021

Kiinteistönhoidolla on suuri merkitys kiinteistöjen toimivuuden, viihtyisyyden ja elinkaaren kannalta. Kiinteistönhoitaja on monialaosaaja, jolla on käsitys rakennusten kokonaisuudesta ja toimivuudesta. Hän vastaa usein myös viheralueista.
Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu kiinteistön tekniikan tarkkailua, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa. Yleensä kiinteistönhoitajalla on hoidettavanaan useita työkohteita, joiden välillä siirtymiseen käytetään kiinteistönhoitoyrityksen autoa. Sinulla tulisikin olla vähintään B-ajokortti.
Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyrityksissä. Pienet huollot, asennukset ja korjaukset kuuluvat tehtäviin. Kiinteistönhoitaja kutsuu paikalle erikoisosaajan, mikäli kyseessä on vaativampi tai luvanvarainen työ, kuten sähkötyöt. Tehtäviin kuuluvat myös ulkoaluetyöt eli pihojen puhtaanapito ja viheralueiden hoito, talvisin lumityöt ja kulkuväylien hiekoitus.
Tekniikan tuntemisen sekä koneiden ja laitteiden hallinnan lisäksi työssä tarvitset itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä asiakaspalvelutaitoja. Tehtävien hoidossa tarvitaan hienotunteisuutta ja huomaavaisuutta, sillä korjaus-, huolto- ja asennustöitä tehdään usein myös yksityisasunnoissa. Myös kielitaito katsotaan eduksesi

Tavoite

Opit kiinteistönhoitajan keskeiset työtehtävät ja saat kiinteistönhoitoalalta sellaisen käytännön ammattitaidon, jolla voit työllistyä alalle. Koulutuksessa suoritat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti perustutkinnon tai osatutkinnon kiinteistönhoitajan osaamisalalta.
Perustutkinnon (180 osp) suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinto.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:

www.te-palvelut.fi-> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.
Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin opiskelijapalvelusta, puh. 044 7906 400,
opintoneuvonta@takk.fi
Koulutusmuodot ja opintoetuudet

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.11.2019—04.02.2020

Lisätiedot hakeutumisesta ja sähköinen hakulomake löytyy te-palvelujen sivuilta  koulutuksen tiedoista.

Toteutus

Koulutus alkaa 2 kuukautta kestävällä orientaatiojaksolla, jonka aikana sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksesi kesto perustuu sinulle laadittuun hoksiin, mutta kesto voi olla enintään 14 kuukautta.
Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, mutta siinä voidaan soveltaa myös etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy aina myös koulutustyöpaikalla järjestettävää koulutusta kiinteistönhoitoalan yrityksissä.
Koulutukseen sisältyy kaksi lomajaksoa: 22.-28.6.2020 ja 23.12.2020- 3.1.2021. Muita lomia ei voida myöntää.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja, 180 osp.
Ammatilliset tutkinnon osat. 145 osp
1. Pakolliset:
- Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
- Kiinteistön yleishoito ja valvonta
- Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen
2. Valinnaiset, valitaan 4 tutkinnon osaa:
- Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
- Kiinteistöautomaation käyttäminen
- Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
- LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
- Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan: ePerusteet. Tutkintoon sisältyy myös työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Heikki Mahlamäki, koulutussuunnittelija
puh. 044 7906 299

s-posti: heikki.mahlamaki@takk.fi

 

Koulutukseen hakeutuminen:
Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702
ma-to klo 8-17, pe klo 10-17
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi   
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta