Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta valmistutaan TAKKissa sähkösasentajaksi. Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.

Kiinteistösähköasentajan työt liittyvät kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon. Työkohteiden vaihtelevuus pitää mielen virkeänä, mutta edellyttää jatkuvaa uuden oppimista ja valmiutta muutoksien kohtaamiseen. Sähkärin on pystyttävä työskentelemään itsenäisesti, mutta hallittava myös ryhmätyöskentely ja asiakaspalvelu.

Sähköverkkoasentajan asentaa ja huoltaa sähköverkkoja maastossa. Työ edellyttää sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn että hyvää fyysistä kuntoa. Työssä tarvitaan myös IT-taitoja ja sähköverkkojen suunnittelun ja toteutuksen kokonaisuuksien ymmärtämistä. Työ on asiakaspalvelua, joten kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa on sähköverkkoasentajalle tärkeä ominaisuus. Työskentely tapahtuu pääosin ulkona, joten halu luonnossa liikkumiseen auttaa sähköverkkoasentajana menestymistä.

Sähköasentajan koulutus sopii alasta kiinnostuneelle, peruskoulun (tai vastaavan) suorittaneelle. Asentajan työ on fyysisesti raskasta, joten opiskelijalta edellytetään hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Opiskelijalla ei saa olla värisokeutta eikä mielellään pölyallergiaa. Lisäksi edellytetään vuorovaikutus- ja työelämävalmiuksia. Motivoituneisuus, oma-aloitteisuus ja ongelmanratkaisukyky ovat eduksi. Sähköalalla työskentelyn edellytyksenä on usein B-ajokortti.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon sisältö

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa suoritetaan kolme pakollista tutkinnon osaa

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
  • Sähkö- ja automaatioasennukset
  • Sähkö- ja energiatekniikka.

Lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 40 osaamispisteen verran.

Tutustu tutkinnon sisältöön ja valinnaisiin tutkinnon osiin tarkemmin sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon ePerusteissa.

Koulutukseen sisältyvät tutkinnossa vaadittavat turvallisuuskoulutukset

  • työturvallisuuskorttikoulutus
  • ensiapu EA1 -koulutus
  • tulityökoulutus
  • sähkötyöturvallisuus SFS6002 -koulutus
  • tieturva 1 -koulutus (sähköverkkoasentajat)
  • henkilönostinkoulutus (sähköverkkoasentajat).

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelu ilman tutkintotavoitetta

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnosta voi koko tutkinnon sijaan suorittaa myös osatutkintoja. Koulutusta voidaan räätälöidä työnantajan tai työnhakijan tarpeen mukaan. Soita ja kysy!

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja Sähköala Työvoimakoulutus 10.02.2020—28.07.2021

Sähköasentajan työtehtävät edellyttävät hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä sekä tarkkuutta ja huolellisuutta. Sähköasentajan pitää pystyä työskentelemään itsenäisesti, mutta myös ryhmässä, ja työssä tarvitaan yhä enemmän asiakaspalvelutaitoja. Nopeasti kehittyvä sähkötekniikka edellyttää myös tietotekniikan hallintaa. Asentaja joutuu toisinaan työskentelemään hankalissa työasennoissa, ja työtä tehdään myös metelissä, pölyssä, kuumassa tai kylmässä ja joskus myös huonossa valaistuksessa, joten alalla toimiminen edellyttää hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa. Värisokeutta ei saa olla eikä mielellään pölyallergiaa tai korkean paikan kammoa. Lisäksi työllistyminen alalle edellyttää yleensä vähintään B-ajokorttia.

Tavoite

Koulutus on työllistymiseen tähtäävää Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon valmistavaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on suorittaa tutkinto.

Sähköasentajan koulutuksessa voi suuntautua joko kiinteistösähkö- tai sähköverkkoasentajaksi (automaatioasentajan osaamisala EI sisälly tähän koulutukseen).

Koulutuksen tavoitteena on myös saada riittävät valmiudet sähköalalle työllistymiseen. Työllistymisen tueksi työvoimakoulutukseen sisältyy opetukseen integroituna myös työllistymistä edistäviä palveluja kuten esim. työnhakuvalmennusta, henkilökohtaista tukea työssäoppimis- tai työpaikan etsimiseen ja cv-netin sekä osaamiskartoituksen laadintaa. Tutkinnon perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen internet-sivuilla osoitteessa:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1724174/naytto/tiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO, 180 osp
AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 145 osp:
Pakolliset:
- Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
- Sähkö- ja automaatioasennukset
- Sähkö- ja energiatekniikka
Valinnaiset, valitaan kaksi tutkinnon osaa:
- Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
- Sähköverkostoasennukset (1kV-20kV)
- Yrityksen suunnittelu
YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Tutkintoon sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Kohderyhmä

Sähköasentajan koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille peruskoulun suorittaneille hyvät työelämävalmiudet omaaville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sähkötekniikasta ja haluavat työskennellä kiinteistösähkö- tai sähköverkkoalan asennustehtävissä. Hakemuksen perusteluissa tulisi mainita, kummasta alasta hakija on kiinnostunut.

Koulutukseen hyväksyttävällä tulee olla koulutustarve ja riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet ottaa vastaan sähköalalla tarjolla olevaa työtä. Opiskelijavalinnassa katsotaan eduksi alan työkokemus tai työtuntuma tavoitealaa vastaavasta työympäristöstä (palkkatyön lisäksi huomioidaan myös esim. työharjoittelu- ja työkokeilujaksot).

Kesto

Koulutuksen kesto on n. 74 viikkoa henkilökohtaistamisen mukaan.

Koulutuksen sisältyy 5 arkipäivää lomaa 6 kuukauden koulutusta kohden.

Paikka

Tampereen

Aikuiskoulutuskeskus

Kurssikeskuksenkatu 11

33820 TAMPERE

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.11.2019—15.01.2020

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA VALINTA

Työvoimakoulutukseen haetaan Te-sivujen kautta Hae tähän koulutukseen -painikkeen kautta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Huomioithan, että avoimella hakulomakkeella (ilman tunnisteita) tehdyn hakemuksen voimaantulo edellyttää aina hakemuksen vahvistamista TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.

 

Huom. Hakemus kannattaa täyttää huolellisesti, koska hakijoita on yleensä enemmän kuin opiskelupaikkoja ja vain osa hakijoista kutsutaan hakemusten perusteella info-/testitilaisuuteen ja haastatteluun. Hakemuksessa tulisi ilmoittaa, oletko kiinnostunut kiinteistösähkö- vai sähköverkkoasentajan koulutuksesta/työstä. Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. koulutustarvettasi ja motivaatiotasi sähköasentajan koulutukseen/tehtäviin, joten omat perustelusi koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät. Hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa voit kertoa miksi työ kiinteistösähkö- tai sähköverkkoasentajan tehtävissä sinua kiinnostaa ja perustella soveltuvuuttasi haluamaasi työhön (esim. miten voit hyödyntää aiempaa työkokemustasi/koulutustasi näissä tehtävissä). Voit kertoa myös näkemyksesi siitä millaiseen työympäristöön ja tehtäviin haluaisit sijoittua koulutuksen suoritettuasi.

 

VALINTA-AIKATAULU
Huom. Kutsut valintatilaisuuksiin lähetetään postitse, mutta valinta-aikataulu on tiukka, joten hakemuksen tilannetta kannattaa seurata verkossa (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> henkilöasiakas -> Koulutushakemusteni tilanne.

 

Hakuaika päättyy 15.1.2020. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan info- ja testitilaisuuteen sekä haastatteluun, joihin kaikkiin tulee osallistua. Kutsut valintatilaisuuksiin lähetetään postitse, mutta esivalintatiedot/kutsut ovat TE-toimiston sähköisessä oma asiointipalvelussa 17.1.2020 alkaen nähtävissä.

Info- ja testitilaisuus (testi ei ole pääsykoe vaan pienimuotoinen ammattialaan liittyvä kysely) järjestetään 24.1.2020 klo 8.15 alkaen TAKK:n Nirvan toimipisteessä ja haastattelut Pirkanmaan TE-toimistossa 27.-28.1.2020. Valintatilaisuuksien siirtäminen ei valitettavasti aina ole mahdollista, joten hakijalla tulisi olla valmius osallistua sekä info- ja testitilaisuuteen ja haastatteluun ilmoitettuina päivinä.

Toteutus

Koulutuksen kesto on enintään 74 viikkoa. Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, mutta siinä voidaan soveltaa myös muita opetusmenetelmiä. Koulutukseen sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta sähköasennusalan yrityksissä.

LOMAT: Koulutukseen sisältyy 5 arkipäivää lomaa 6 kuukauden opiskelujaksoa kohti. Lomat: 29.6.-5.7.2019 sekä 23.12.2019-1.1.2020

Lisätiedot

Kiinteistösähköasentajan koulutus / kouluttaja Sakari Rönkkö, puh. 044 7906 292

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

TIETOA KOULUTUSAIKAISISTA ETUUKSISTA TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA:
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/index.html
tai Työlinjan koulutusneuvonta puh: 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.