Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja uudistui 1.8.2018 alkaen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana saatetaan opiskelijaa pyytää esittämään rikostaustaote.

 

Lähihoitajakoulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. 

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Katso lisätiedot tutkinnosta, osaamisaloista sekä pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista

HUOM! Tarjolla olevat osaamisalat vaihtelevat koulutuksittain. Tarkista osaamisalavaihtoehdot haussa olevan koulutuksen tiedoista.

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, osaamisalaopinnot Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava 14.01.2019—11.06.2019
Tavoite

Koulutus on tarkoitettu ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi valmiille lähihoitajille. Voit täydentää ja laajentaa aikaisemmin suorittamaasi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa toisella osaamisalalla.

Tässä koulutuksessa on mahdollista suorittaa osatutkinto seuraavista osaamisaloista (valitaan yksi):

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala
Kohderyhmä

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Kokonaan suoritettu sosiaali-ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Koulutustarve
Toteutus
 • Monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Opinnot voidaan suunnitella joko päätoimisiksi tai sivutoimisiksi. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
 • Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella. Mikäli sinulla on tiedossa oppisopimuspaikka, niin ota ensin yhteyttä Pirjo Tuuri-Lahtiseen, pirjo.tuuri-lahtinen@takk.fi, 044 790 6399.
Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 16.10.2018—01.01.2019

Koulutukseen hakeudutaan verkkohakulomakkeella.

Huomioithan hakemusta täyttäessäsi, että

 • hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti
 • tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia
 • hakemuksen perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun 13.12. tai 14.12.2018
 • varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein, mahdollinen haastattelukutsu ja tieto valinnasta toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiin. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.
 • tuo haastatteluun todistuskopio suoritetusta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (tutkintotodistus, myös kääntöpuoli) TAI kopiot keskeisistä todistuksista, kuten tutkintotodistus, opiskelutodistukset, myös keskeytyneistä opinnoista, alaan liittyvät työtodistukset ja todistus kielitaidosta. Todistuskopio tulee jättää haastattelijalle.
Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
Kouluttaja Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401

Opintoneuvonta  puh. 044 7906 373

Oppisopimusasiat  koulutustarkastaja Jani Nieminen, puh. 044 7906 412

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (omaehtoinen) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava 18.02.2019—05.05.2020

Kiinnostaako ihmisläheinen työ sosiaali- ja terveysalalla?

Haku lähihoitajakoulutukseen on käynnissä!

Lähihoitajat työskentelevät eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä mm. päiväkodeissa, vanhusten asumispalvelu- ja kuntoutumisyksiköissä sekä kotihoidossa.  Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

 

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet muuttuivat 1.8.2018. Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Yhteiset tutkinnon osat
 4. Osaamisala (valitaan toinen): Ikääntyvien hoito ja kuntoutus TAI Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 5. Valinnainen tutkinnon osa

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille hakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot (hakijalla ei voi olla perusopetus mukautettu)
 • Suoritettu toisen asteen tutkinto (ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto)
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve ja urasuunnittelu
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Koulutukseen valitaan vain hakijoita, joilla on suoritettuna toisen asteen tutkinto (ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto).

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Toteutus
 • Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Koulutus on päätoimista. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 8.7. - 2.8.2019 ja 23.12.2019 - 2.1.2020.
Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 09.11.2018—06.01.2019

Valinta-aikataulu

 • Haku päättyy 30.12.2018
 • Valintakoe 14.1., 15.1. tai 16.1.2019
  • Kutsu tulee tekstiviestinä/sähköpostitse
  • Hakulomakkeen perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen, joka sisältää matematiikkatestin.
  • Päivää ei voi valita etukäteen.
 • Lopullinen opiskelijavalinta tehdään viikolla 3.
 • Opiskelija vahvistaa opiskelupaikan vastaanottamisen 31.1.2019 mennessä.

Koulutukseen hakeudutaan tällä verkkohakulomakkeella.

Huomioithan hakulomaketta täyttäessäsi, että

 • Hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti.
 • Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
 • Varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein. Mahdollinen haastattelukutsu ja tieto valinnasta toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.
Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
Kouluttaja Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401

Opintotukiasiat:
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 373

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (työvoimakoulutus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava 18.02.2019—05.05.2020

Ikäihmisten määrä kasvaa ja vanhustyö tarvitsee tekijöitä. Tämä koulutus tarjoaa väylän hoitotyöhön ja työllistymiseen alalle. Kyseessä on sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen. Vanhustyössä lähihoitajan työ on ensisijaisesti vanhuksen toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemista sekä perus- ja sairaanhoitoa. Asiakkaat ovat iältään, persoonaltaan, toimintakyvyltään ja sairauksiltaan hyvin erilaisia. Kodinhoidossa tehtävänä on huolehtia vanhusten perushoidosta ja arkipäivän askareista sekä avustaa asioinneissa kodin ulkopuolella. Laitoksessa ja asumispalveluissa lähihoitaja huolehtii vanhusten perushoidosta sekä virikkeiden järjestämisestä. Ihmissuhde-ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet muuttuivat 1.8.2018. Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Yhteiset tutkinnon osat
 4. Osaamisala: tässä koulutuksessa Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
 5. Valinnainen tutkinnon osa: tässä koulutuksessa Uhkatilanteiden hallinta

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

 

Kohderyhmä

Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Alan työtuntuma on eduksi. Tuntuma voi olla hankittu esim. työkokeilun tai valmennuspalvelun kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Työhön soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Perustele koulutustarpeesi ja hakeutumisesi vanhustyöhön.

Toteutus
 • Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Koulutus on päätoimista.
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 8.7. - 2.8.2019 ja 23.12.2019 - 2.1.2020.
Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 09.11.2018—23.01.2019

Valinta-aikataulu

 • Haku päättyy 23.1.2019
 • Valintakoe 4.2.2019 kutsutuille (tekstiviestinä/sähköpostitse)
 • Valintahaastattelut 11.2. tai 12.2.2019
 • Valintatieto Oma asiointipalvelussa 13.2.2019
 • Koulutus alkaa 18.2.2019

Koulutukseen hakeudutaan täältä.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
Kouluttaja Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401

TE-palvelut
Riitta Alajuuma 0295 045 538
Valtakunnallinen TE-puhelinpalvelu 0295 020702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi