Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja

Talotekniikan perustutkinto antaa putkiasentajana työskentelevälle tai putkiasentajaksi aikovalle perusammattitaidon ja -tiedot monipuolisesta alasta. Putkiala on tärkeä osa talotekniikkaa, joka on yhteinen nimitys lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, tele- ja muille aloille. Ammattialana putkiala on vaativa ja edellyttää tekijältä alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta. Jatko-opiskelumahdollisuudet ja työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät.

Talotekniikan perustutkinnon putkiasennuksen koulutusohjelmassa opit tekemään rakennusten lämpö- ja vesilaitteiden ja putkistojen asennuksia ja korjauksia. Saat myös perustiedot LVI-suunnitelmien ja LVI-töiden kustannusarvioiden tekemiseen ja rakennuspiirustuksien ja kytkentäkaavioiden lukemiseen. Putkiasentajien työkenttä ja -mahdollisuudet ovat monipuolisia: asennus- ja huoltotehtäviä esimerkiksi rakennusalalla, kiinteistöhuollossa, eri teollisuuden aloilla ja vesilaitoksilla. Putkiasentajat toimivat yleensä työntekijöinä yrityksillä, kunnilla tai valtiolla. Osa työllistää itsensä yrittäjinä.

Putkiasentajan koulutus sopii putkiasentajan työstä kiinnostuneille henkilöille. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun oppimäärä. Ajokortti on putkiasentajalle lähes välttämätön. Teknisen osaamisen lisäksi hyvät sosiaaliset taidot ovat eduksi putkiasentajan tehtävissä.

Putkiasentajan koulutuksen toteutus

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma opiskelua ja tutkinnon suorittamista varten. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiempi osaaminen, joten tuttuihin asioihin ei tarvitse tuhlata aikaa.

Koulutukseen kuuluu lähi-, etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetusjaksoilla opiskelija saa perustiedot eri aiheista teoriaopetuksen ja tehtävien avulla. Tietoja ja taitoja syvennetään verkko- ja itsenäisenä opiskeluna. Tiedot sovelletaan käytäntöön työssäoppimisjaksoilla oppilaitoksessa tai alan yrityksissä.

Talotekniikan perustutkinnon, putkiasentaja, sisältö

Ammattia tukevat opinnot

  • Perehdytys ja opiskeluvalmiudet
  • Henkilö- ja tuoteriskien hallinta (tulityökorttikoulutus, työturvallisuuskorttikoulutus, EA1-koulutus)
  • Työnhakuvalmennus.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Lämmitysjärjestelmien asennus
  • Putkistojen hitsaus
  • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus.

Valinnaiset tutkinnon osat

  • LVI- korjausrakentaminen
  • Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
  • LV-järjestemien huolto.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki, puh. 044 7906 299
Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 7906 233

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala Talotekniikka Työvoimakoulutus Joustava aloitus

Putkiala on tärkeä osa talotekniikkaa, joka on yhteinen nimitys lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö-, tele- ja muille aloille. Ammattialana putkiala on vaativa ja edellyttää alan työmenetelmien ja materiaalien tuntemusta. Alan työtehtävät ja toimintatavat edellyttävät, että työntekijät kykenevät itsenäiseen työskentelyyn ja kantavat vastuun omasta työstään. Tärkeitä ominaisuuksia ovat hahmottamiskyky ja tarkkuus, huolellisuus ja vastuullisuus, asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot (työtehtävät usein asiakkaiden kodeissa tai toisten ammattiryhmien mukana rakennuskohteissa), oma-aloitteisuus, symbolisten piirustusten lukutaito ja yrittäjähenkisyys.

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa koko tutkinto tai tutkinnon osia ja saada riittävät valmiudet putkiasennusalalle työllistymiseen.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu putkiasentajan työstä kiinnostuneelle hyvät asiakaspalvelutaidot omaavalle henkilölle, joka viihtyy itsenäisessä kädentaitoja vaativassa työssä, on oma-aloitteinen ja kantaa vastuun omasta työstään ja jolla on vähintään B-ajokortti voimassa työn liikkuvuuden takia.


Koulutus edellyttää motivaatiota kouluttautua putkiasentajaksi sekä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet. Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (todistus).

 

Opiskelijavalinnassa aikaisempi talotekniikan tai muun soveltuvan alan työkokemus tai muu työtuntuma putkiasentajan ammattia vastaavasta työympäristöstä katsotaan eduksi. Samoin, jos hakeutujalla valmiina työharjoittelupaikka.

Kesto

Kesto  henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, enintään 60 viikkoa .

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 02.01.2019—15.12.2019

Ilmoittautuminen verkkolomakkkeella

 

Täytä hakemus huolellisesti. Jos täytät hakuvaatimukset, kutsutaan sinut haastatteluun (10 päivän sisällä hakemuksesta), lopullinen valinta koulutukseen tehdään haastattelun perusteella.

Käytämmen viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia; tarkistathan, että se on oikein kirjoitettu.

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuvalla pitää olla tutkintoon soveltuva työpaikka tai oma alan yritys. Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua hakulomakkeella oppsopimuskoulutukseen, mikä löytyy oppisopimussivulta.

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus on kokoaikaista ja pääsääntöisesti päivisin tapahtuvaa lähiopetusta, mutta siinä voidaan soveltaa myös muita opetusmenetelmiä, kuten lähi-, etä- ja verkko-opetusta, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta putkiasennusalan yrityksissä.

Koulutukseen sisältyy kaksi viikon lomajaksoa kesäkuussa ja joulukuussa.

Aloitukset  sopimuksen mukaan 4.3., 1.4., 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.

Koulutus mahdollista toteuttaa oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoa oppisopimuksesta.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu opetushallituksen määrittelemien tutkinnon perusteiden mukaan.

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 145osp
Pakolliset tutkinnon osat
- Lämmitysjärjestelmien asentaminen
- Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen
- Putkistojen hitsaus
Valinnaiset tutkinnon osat
- LVI-korjausrakentaminen
- Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
- LV-järjestelmien huoltaminen
- LVI-huoltopalvelujen tuottaminen
YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 osp:
 - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 - Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 Tutkintoon sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta.
Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

Kouluttaja Onni Mustapuro, puh 044 7906 281
Koulutussuunnittelja Heikki Mahlamäki 044 7906 299

Oppisopimus
Harri Huhdanpää
puh. 044 7906 473

s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi