Koulutus valmistaa turvallisuusosaajan tehtäviin. Koulutuksessa voi valita oman osaamisen suuntautumisen joko kiinteistön ylläpitokunnon arviointiin tai kauppa. ja liikekeskuksen turvamyyjän tehtäviin.

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on työllistyminen. Koulutuksissa suoritetaan väliaikaisen vartijan koulutus ja oman suuntautumisalan koulutus. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus työllistyä vartijan työtehtäviin monipuolisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on väylä suorittaa Turvallisuusalan ammattitutkinto loppuun.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pääasiassa pirkanmaalaisille työttömille tai työttömyysuhanalaisille turvallisuusalalle työskentelemään haluaville henkilöille. Koulutus sopii yli 20-vuotiaille henkilöille, jotka ovat alalle soveltuvia ja motivoituneita ja joilla on nuhteeton tausta ja ovat esteettömiä saamaan poliisilaitokselta hyväksynnän vartijaksi.

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään vartijan työssä moniosaajana. Vartijan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta toimialueillaan sekä vartioida toimeksiantajan omaisuutta ja henkilöiden koskemattomuutta. Lisäksi työtehtäviin kuuluu asiakkaan kiinteistön yleiskunnon arviointia ja kaupan ympäristön tehtäviä. Turvallisuusosaajan työ on useimmiten itsenäistä ja siinä korostuu vastuullisuus. Kysymyksessä on ennen muuta palveluammatti, joka vaatii riittävän suomenkielen hallinnan ja hyvää fyysistä kuntoa. Tämä koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella turvallisuusalalla.

 

Sisältö

Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista. Teoriakoulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja työssä oppimisjaksolla noudatetaan työnantajan työaikoja.

Opiskelijat valitaan ensin kahden kuukauden kartoitusjaksolle (26.8. - 18.10.19) ja sen jälkeen ammatilliselle jaksolle (21.10.19 - 24.4.20). Kartoitusjakson aikana opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja valitaan suuntautuminen niin, että henkilön työllistyminen ja ammattiosaaminen on turvattu. 

Koulutuksen sisältö mm:

 • henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
 • osaamiskartoitus
 • väliaikaisen vartijan koulutus 40 h
 • ensiapukoulutus
 • tulityökortti
 • työturvallisuuskortti
 • ergonomia, työkunnon ylläpito
 • tietotekninen / oppimisympäristöjen käytön tuki
 • työnhaun tuki
 • työssä oppiminen

Kaupan alan osaamisen sisältö

 • kaupan toimintaympäristön tunteminen
 • asiakaspalvelu
 • kaupallinen osaaminen
 • kaupan tukipalveluiden tuntemus

Kiinteistönhoidon osaamisen sisältö

 • kiinteistöautomaatio, palovaroitin-, kulunvalvontajärjestelmät (testaus)
 • kiinteistön kunnon arviointi ja vikailmoitukset
 • ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon seuraaminen ja vikailmoitukset
 • lämmistys-, vesi- ja viemärijärjestelmien toimintakunnon seuraaminen ja vikailmoitukset
Ajankohta

26.08.2019—24.04.2020

Kesto

8 kk

Hinta

Koulutus on ilmaista, mutta viranomaismaksut jäävät opiskelijan itsensä maksettavaksi (n. 100 €)

Hakeutuminen
Hakuaika: 18.04.2019—12.08.2019

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytävällä sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut-kohdassa, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miksi juuri sinut tulisi valita tähän koulutukseen. Mikäli olet hakenut samanaikaisesti muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestyksessä. Muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa. 

Koulutuksen numero: 685823

Alustava valinta-aikataulu:

Haku päättyy 12.8.2019
Haastattelut 19. - 20.8.2019

Voit seurata hakemuksesi tilannetta sähköisesti: www.te-palvelut.fi -> asioi verkossa -> koulutushakemusteni tilanne.

Lisätiedot

TAKK, koulutussuunnittelija Jukka Mertaniemi, puh. 044 7906 302, jukka.mertaniemi@takk.fi 
Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa TE-palvelujen Koulutusneuvonnasta 0295 020 702 klo ma - pe 9-16.15.