Digipiirturin käyttö, ajo- ja lepoajat sekä työaikalaki
- ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus

Digipiirturin käyttö, ajo- ja lepoajat sekä työaikalaki -kurssilla perehdytään digipiirturin käyttöön erilaisissa tilanteissa sekä ajo- ja lepoaikasäännöksiin.

Koulutuksen jälkeen kuljettaja tiedostaa kuljettajan ja yrityksen velvollisuudet digipiirturin käytössä. Kuljettajat tiedostavat myös kuorman sidonnan vaatimukset ja oppivat ymmärtämään kuljetusketjun vastuun kuorman varmistamisessa sekä ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa.

Koulutuspäivästä saa yhden ammattipätevyysmerkinnän.