Urasuunnittelu

Urasuunnittelu on yksilöllisesti toteutettavaa palvelua, jota käytetään osana ammatillista kuntoutusprosessia. Sisältö sovitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanteen mukaan. Siinä voidaan hyödyntää ohjauskeskusteluja, työkokeilua, työkokeilun ohjausta ja/tai koulutuskokeilua.

Urasuunnittelupalvelun päätoteuttajat ovat psykologeja. Tarpeen mukaan käytetään myös muita asiantuntijoita, mm. fysioterapeuttia, erityisopettajaa, oppilaitoksen ammatillisia kouluttajia sekä S2-opettajaa.

Urasuunnittelupalvelu käynnistyy TE-toimiston, työvoimanpalvelukeskuksen, vakuutusyhtiön tai terveydenhuollon lähetteellä.

Ohjauskeskustelu

Ohjauskeskustelua käytetään osana ammatillista kuntoutusprosessia. Asiakas saa yksilöllistä tukea ammatillisen suunnan hahmottamiseen, konkreettisten suunnitelmien laatimiseen sekä päätöksentekoon. Ohjaukseen voidaan liittää tutustumista työelämän ja koulutuksen vaihtoehtoihin todellisissa toimintaympäristöissä. Yksilöllinen urasuunnittelu sisältää ohjauskeskusteluja psykologin ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Työkokeilu työpaikalla

Työkokeilu työpaikalla soveltuu tilanteeseen, jossa halutaan selvittää asiakkaan soveltuvuutta, motivaatiota ja työssä selviytymistä järjestämällä mahdollisimman aito työskentelymahdollisuus sovitulla alalla. Palvelu sisältää työkokeilupaikan hankinnan, työkokeilun aikaisen yksilöllisen ohjauksen ja työpaikan edustajan kanssa käytävät keskustelut.

Työkokeilun ohjauspalvelu

Työkokeilun ohjauspalvelu on tarkoitettu vakuutuslaitosten asiakkaiden työkokeilutilanteisiin paikallisena tukipalveluna. Työkokeilun ohjauspalveluun tuleva asiakas voi olla esim. työeläkekuntoutuja, jonka kanssa vakuutusyhtiö on sopinut työkokeilusta, ja oheen tarvitaan tuki- ja ohjauspalveluja työkokeilun onnistumiseksi ja riittävän yksilöllisen ohjauksen varmistamiseksi.

Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilu soveltuu tilanteeseen, jossa halutaan selvittää asiakkaan motivaatiota, soveltuvuutta ja selviytymistä häntä kiinnostavassa koulutuksessa. Palvelu sisältää koulutuskokeilupaikan hankinnan, käytännön järjestelyt sekä koulutuskokeilun aikaisen yksilöllisen ohjauksen.

Lisätietoja

Opiskelijapalveluiden palvelunumerosta puh. 044 7906 400 tai sähköpostilla: opintoneuvonta@takk.fi