Opiskelu TAKKissa

Opiskelu TAKKissa on yleensä monimuoto-opiskelua, johon kuuluu mm. työssäoppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Koulutusten käytännön toteutuksista ja tarkemmista sisällöistä kannattaa kysyä ko. koulutuksen yhteyshenkilöltä. Yhteystiedot löytyvät kunkin koulutuksen tiedoista/esitteestä.

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa ammattitaito osoitetaan virallisesti hyväksytyissä näyttötutkinnoissa, mikä tarkoittaa joustavaa ja yksilöllistä mahdollisuutta osoittaa ammattitaito. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan hänen lähtökohdistaan henkilökohtaistettu suunnitelma eli henkilökohtaistamisasiakirja.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan näyttötutkintojärjestelmässä opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Se tarkoittaa mm. sitä, että opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen, työelämäkokemus, koulutukset ja elämäntilanne otetaan huomioon.

Opiskelijaa tuetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan opintonsa hänen omien lähtökohtiensa ja kehitystarpeidensa pohjalta. Jos opiskelijalla on esim. vaikeuksia kirjoittamisessa tai lukemisessa, myös se otetaan huomioon. Henkilökohtaistamista säätelee valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta (794/2015).