TAKK lyhyesti

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 240. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr.

Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa.

Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut. TAKKin Yrityspalvelut tukee yrityksiä mm. erilaisissa muutostilanteissa, rekrytointitarpeissa ja rahoitusvaihtoehtojen selvittelyssä.

TAKKin vuosi 2017 lukuina

  • Noin 4 000 opiskelijaa päivittäin
  • Kaikkiaan yli 13 000 opiskelijaa 
  • 428 177 opiskelijatyöpäivää
  • Suoritettiin 
    • 1 597 kokotutkintoa
    • 7 035 tutkinnon osaa
  • 236 työntekijää
  • Liikevaihto 24,6 miljoonaa euroa.