Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr

TAKKia eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskusta ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr.
Säätiö on oikeushenkilö, joka vastaa TAKKin toiminnasta. Lisäksi säätiö toimii TAKKin henkilöstön työnantajana.

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö on perustettu 18.4.1962. 
Tampereen Aikuiskoulutussäätiön Y-tunnus: 0155651-0.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tampereen Aikuiskoulutussäätiölle koulutuksen ja tutkintojen järjestämisluvan (OKM 64/531/2017) 1.1.2018 alkaen.

Tampereen Aikuiskoulutussäätiön tytäryhtiöinä toimivat Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy ja Lumicos Oy sekä Kiinteistö Oy Jokikatu 2.

Hallinnollista huolenpitoa

Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallitus koostuu Tampereen kaupungin, kauppakamarin ja työmarkkinajärjestöjen nimeämistä edustajista. Hallituskausi kestää kaksi vuotta.