Oikeustulkin erikoisammattitutkinto

Oikeustulkilta edellytetään keskeisimpiin työtehtäviin liittyvien suomalaisen hallinto- ja oikeusjärjestelmän prosessien, menettelyjen ja toimijoiden sekä eri osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien tuntemista.

Oikeustulkit toimivat tulkkeina tavallisimmin viranomaisen ja tämän asiakkaan välillä erilaisissa oikeudellisissa asioissa. Varsinaisten oikeuskäsittelyjen lisäksi oikeustulkkeja tarvitaan muun muassa poliisin, maahanmuuttoviraston, rajavartiolaitoksen, tullin ja vankeinhuollon prosesseissa sekä eri viranomaisten hallinnollisissa menettelyissä.

Oikeustulkilta edellytetään syvällistä ja erikoistunutta ammattitaitoa

Oikeustulkilla on työssään suuri vastuu tärkeiden sanomien välittäjänä. Hänen on sisäistettävä työn eettiset periaatteet ja hallittava ammatillinen rooli, jotta hän pystyy toimimaan tehtävässään. Jotta oikeustulkki voi menestyä tehtävässään, häneltä edellytetään keskeisimpiin työtehtäviin liittyvien suomalaisen hallinto- ja oikeusjärjestelmän prosessien, menettelyjen ja toimijoiden sekä eri osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien tuntemista. Lisäksi häneltä edellytetään nuhteetonta taustaa. Oikeustulkin on hallittava tulkkaustaito ja oikeustulkkauksen alan keskeinen sanasto tutkintosuorituksen työkielillä.

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto kokeneille tulkeille

Oikeustulkin opinnot ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen sopivat oikeusalan tulkkauksia tekeville kokeneille tulkeille. Tutkinnon neljä osaa suoritetaan vaiheittain 1,5 vuoden aikana. Koulutus vahvistaa osaamista ja ohjaa erikoisammattitutkintoon. Kielivalikoima vaihtelee vuosittain.

Ajankohta

14.01.2019 - 17.06.2020
Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto, hakuaika 13.8.-8.10.2018

Kesto noin 1,5 vuotta

Paikka TAKK Tampereen valtatie 15


Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon sisältö

Oikeustulkin erikoisammattitutkintoon kuuluu neljä pakollista tutkinnon osaa:

Toteutus

Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon opintoihin kuuluu lähipäiviä, joiden aikana on mm. luentoja, termityötä ja tulkkaustaidon harjoituksia. Osa opinnoista suoritetaan sosiaalisessa verkko-oppimisympäristössä.

Oikeustulkin opiskelu on TAKKissa yleensä sivutoimista ja siihen on mahdollista osallistua työn ohessa. Myös oppisopimus on mahdollinen. Kysy lisää!

Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suorittaminen

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttönä henkilökohtaisen tutkinnon suorittamisen suunnitelman mukaan. Tutkinnon perusteissa määritellään kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Näytöt ovat hyvin työelämälähtöisiä. Tutkinnon järjestäjät toimivat tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen yhteydessä toimivien, tutkintojen järjestämistä valvovien tutkintotoimikuntien kanssa.

Kysy lisää

Kouluttaja Ekaterina Tsavro, puh. 044 7906 367
Kouluttaja Tuija Hildén, puh. 044 7906 345
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Takaisin www.takk.fi/koulutus/asioimis_ja_oikeustulkkaus