Sähköturvallisuustutkinto TUKES S1, S2 ja S3

Sähköturvallisuustutkinnoilla S1, S2 ja S3 osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus.

Sähköturvallisuustutkinnon S1, S2 ja S3 voi suorittaa TAKKissa kahdella tavalla

  • voit osallistua tutkintoon valmentavaan koulutukseen ja sen jälkeen tutkintokokeeseen tai
  • voit osallistua tutkintokokeeseen ilman koulutusta, jos hallitset asiat jo ennestään.

Sähköturvallisuustutkintojen ja -koulutusten sisällöt

  • Sähköturvallisuustutkinto S1 yleistutkinto.
  • Sähköturvallisuustutkinto S2 on enintään 1000 V sähkölaitteistojen asennustöitä koskeva tutkinto.
  • Sähköturvallisuustutkinto S3 on enintään 1000 V sähkölaitteiden korjaustöitä koskeva tutkinto.

Koulutuksissa käydään läpi sähköturvallisuutta koskevat lait, asetukset ja ministeriön päätökset sekä TUKESin antamat ohjeet. Lisäksi perehdytään pienjännitesähköasennuksien sähkötyöturvallisuuteen.

S1:ssä perehdytään myös suurjännitesähköasennuksia ja ilmajohtoja koskeviin standardeihin.

Koulutuksen viimeisenä päivänä on TUKES:n sähköturvallisuustutkintotesti, jossa TAKK toimii järjestäjänä.

Sähköturvallisuustutkinto ja sähköpätevyystodistus sähkötöiden ja käytön johtajille

Sähkötöiden ja käytön johtajat tarvitsevat Henkilö ja yritysarviointi SETI Oy:ltä haettavan sähköpätevyystodistuksen. Sähköpätevyystodistusta varten hakijalla on oltava

  • sähköturvallisuustutkinto suoritettuna
  • aiempi sähköalan koulutus ja työkokemus

Sähköturvallisuustutkinto on toki hyödyllinen muillekin sähköalalla toimiville, esimerkiksi insinööreille, teknikoille, työnjohtajille, asentajille ja alan opiskelijoille.

Sähköturvallisuustutkinnosta saatu todistus on voimassa 5 vuotta.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Kesto Koulutus 4 päivää, testi 3 tuntia

Paikka TAKK Nirvan toimipiste, kurssikeskuksenkatu 11 Tampere

Kysy lisää

Kouluttaja Rami Salonen, puh. 044 7906 293
Sihteeri Terhi Lehtolainen, puh. 044 7906 233
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
www.takk.fi/koulutus/lyhytkurssit_testit_ja_kortit
www.takk.fi/sahko