Trukin käyttökoulutus ja trukkikortti

Trukkikoulutuksessa saat valmiudet trukilla työskentelyyn.

Trukkikoulutus antaa valmiudet trukilla työskentelyyn. Koulutus sisältää teoriaopetuksen, kirjallisen kokeen ja trukin ajoharjoittelua.

Koulutuksen hyväksyttävästi läpäisseet saavat todistuksen koulutuksesta sekä trukinajokortin.

Kohderyhmä

Kaikki, jotka tarvitsevat trukin käsittelytaitoja työssään.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA

Kesto 1 päivä

Paikka TAKK Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11


Trukkikurssin sisältö

  • Tutustutaan trukkeihin niiden käyttöympäristöihin, käyttötarkastuksiin ja huoltotoimenpiteisiin.
  • Käytännön ajoharjoituksia trukilla.
  • Trukkikurssilla käydään läpi myös trukkia koskevat tieliikennelait ja vakuutukset sekä oikeat ja turvalliset työmenetelmät.

Trukin käyttöympäristö ja kuljettaja

  • kuljettajan ominaisuudet ja asenteet
  • taustatietoa trukeista ja niiden käyttöympäristöstä

Trukki

  • käyttötarkastukset ja huoltotoimenpiteet
  • trukin yleisimmät käyttöohjeet

Työturvallisuus

  • trukkia koskevat tieliikennelait ja vakuutukset
  • yleiset trukin valmistajaa koskevat säädökset
  • oikeat ja turvalliset työmenetelmät

Käytännön ajoharjoittelua ja teoriakoe

Kysy lisää

Sihteeri Sirpa Asikainen, puh. 044 7906 232
Kouluttaja Marko Jääskeläinen, puh. 044 7906 247
Koulutuspäällikkö Ari Halmela, puh. 044 7906 250
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Trukkikurssi on suunniteltu henkilöille, jotka käyttävät trukkia työssään.


Katso myös
Logistiikka / ammattipaetevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus
www.takk.fi/koulutus/logistiikka