Oppisopimus

Oppisopimusopiskelijaa ohjaa työpaikalla työpaikkakouluttaja. Oppisopimuksella opiskeleva yrittäjä saa ohjaajakseen mentorin.

Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella kaikkiin TAKKissa järjestettäviin ammatillisiin tutkintoihin. Myös pienempiä opintoja, esimerkiksi osatutkintoja, voi suorittaa oppisopimuksella.

Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen. Oppisopimuksella opiskelevalla on työpaikka, jossa hän suorittaa työssäoppimisen omissa työtehtävissään. Opiskelija saa työssäoppimisen aikana työnantajaltaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikkakouluttaja.

Oppisopimuskoulutukseen kuuluu myös oppilaitoksessa suoritettavia teoriajaksoja. Teoriajaksojen aikana oppisopimusopiskelija saa opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa. Opintososiaalisiin etuuksiin kuuluvat mm. päiväraha ja matkakorvaus.

Oppisopimusopiskelusta noin 80 prosenttia on työssäoppimista työpaikalla ja 20 prosenttia teoriaopintoja.

Oppisopimusopiskelija suorittaa tutkinnon näyttötutkintona eli osoittaa ammattitaitonsa oikeissa työtehtävissä.

Oppisopimuskoulutus on suunnattu kaikille ammattitaitoa, tutkintoa tai lisäkoulutusta tarvitseville.

Oppisopimus yrittäjälle

Myös yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään. Oppisopimuksella opiskeleva yrittäjä saa ohjaajakseen mentorin. Mentorina toimii toinen kokenut yrittäjä.

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Lue lisää oppisopimuksesta www.oppisopimus.fi