Sisustaja /Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja

Tavoite

Koulutus painottuu käytännönläheisiin sisätilojen pintaremonttitaitoihin kuten sisustusmaalaukseen, tapetointitöihin yms. Sisustaja tekee asiakkaalle pienimuotoisen sisustusesityksen ja toteuttaa myös sisustuskokonaisuuden käytännön työn itse.

Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana tutkinnon osia Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnosta – osaamisalana Sisustaja. Koko tutkinnon suorittaminen on myös mahdollista opiskelun henkilökohtaistamisen avulla.

Sisustaja voi työskennellä mm. rakennus- ja maalauspalveluja tarjoavissa yrityksissä tai myynti- ja neuvontatehtävissä rakennustarvike- ja sisustusliikkeissä. Sisustaja voi jatkaa alan opiskelua ja erikoistua myöhemmin osaamisensa sekä kiinnostuksensa mukaisesti vaikka yrittämiseen.

Kohderyhmä

Voit vielä hakea nuorten osaamisohjelman koulutukseen, jos täytät nämä kaksi ehtoa:

Nuorten osaamisohjelmassa kohderyhmänä ovat 20-29 -vuotiaat (ikä koulutuksen alkaessa), joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen toisen asteen koulutus/tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai yo-tutkinto). Jos aiempi tutkintosuoritus on keskeytynyt, voi hakea koulutukseen.

Maahanmuuttajien osaamisohjelmassa kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat työikäiset maahanmuuttajat, joilta puuttuu Suomessa hankittu peruskoulun jälkeinen toisen asteen tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai yo-tutkinto).

Ajankohta  09.01.2017 - 28.12.2018

Kesto  Henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan (n. vuosi).

Paikka  Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hakeutuminen

Hakuaika on päättynyt.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päivä-/monimuoto-opiskeluna, joka sisältää ohjattua työsaliharjoittelua, työssäoppimista sekä tietopuolista lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Koulutus painottuu käytännön työtehtäviin ja päätavoitteena on opiskelijan sisustusosaamisen kasvattaminen. Opiskelijan kanssa tehdään koulutuksen alussa henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon osien suorittamista ja tarvittavan ammattitaidon hankkimista varten, jota päivitetään koulutuksen aikana.

Koulutus ei sisällä lomia.

Sisältö

Koulutus koostuu seuraavista verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon, osaamisala sisustaja, tutkinnon osista:

Maalaus- ja päällystystyöt 

Tässä tutkinnon osassa opiskellaan sisätilojen maalaustöitä, tapetointia ja lattian asennusta (esim.laminaatti-lattia). Opiskelija harjoittelee käden taitoja käytännön läheisesti työsalissa ja työssäoppimispaikoissa. Aiheeseen liittyvää teoriaa opiskellaan yksittäisten teemapäivien ja verkko-opiskelun avulla sisältäen työturvallisuuskortin ja tulityökortin. Opiskelija tekee tämän osan tutkintosuorituksen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti osoittaen ammattitaitonsa käytännössä. 

Sisustustyöt 

Tässä tutkinnon osassa opiskellaan teemapäivien ja verkko-opiskelun avulla seuraavia aiheita: väri- ja valo-oppi, keskeiset sisustustyylit, erilaiset sisustusmateriaalit, sisustuskokonaisuuden esitys asiakkaalle, tarjouksen laatiminen jne. Opiskelija harjoittelee pienimuotoisen sisustusesityksen laatimista asiakkaalle ja sisustustöiden toteuttamista. Hän tekee tämän osan tutkintosuorituksen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti osoittaen ammattitaitonsa käytännössä.

 Valinnaisena tutkinnon osina: Rakennusten koristemaalaus

Tässä tutkinnon osassa opiskellaan koristekuvioiden suunnittelua ja toteutusta käytännön läheisesti työsalissa. Koristekuvio voi olla esimerkiksi sablonimaalaus, koristeraidan maalaus tai koristekuvan maalaus seinälle. Opiskelija tekee tämän osan tutkintosuorituksen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti osoittaen ammattitaitonsa käytännössä.

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon kuvaus

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutus on päätoimista (laajuus 40 ov) ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm. KELAn opintotuki, Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus. Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.

Lisätietoja opintoetuuksista:

www.kela.fi/opiskelijat

www.koulutusrahasto.fi

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin Opiskelijapalveluista:

http://www.takk.fi/opiskelijalle/hakeutuminen/opintoetuudet.html

opintoneuvonta@takk.fi

puh. 044 790 6400

Hinta

Koulutus on maksuton osaamisohjelman puitteissa opiskelevalle.

Hakuaika päättyy

10.12.2017

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija Pirjo Sillman
puh. 044 7906 333
pirjo.sillman@takk.fi