Asioimistulkin ammattitutkinto

Asioimistulkilla on oltava sujuva kielitaito suomessa ja toisessa työkielessä, hyvät viestintätaidot sekä laaja työkieltensä kulttuurien ja yhteiskunnan tuntemus.

Asioimistulkki on viestinnän ammattilainen. Hän toimii viestin välittäjänä viranomaisen/yksityisen tahon ja maahanmuuttajataustaisen asiakkaan välillä erilaisissa asiointitilanteissa. Asiakkaat tarvitsevat tulkkia asioidessaan esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, TE-toimistossa, poliisilla ja oikeudessa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu ammatissa toimiville asioimistulkeille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja suorittaa ammattitutkinnon sekä asioimistulkin ammatista kiinnostuneille, joilla on sujuva kirjallinen ja suullinen kielitaito suomessa ja toisessa työkielessä sekä hyvät viestintätaidot ja soveltuvuus ammattiin.

Asioimistulkin tutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi. Myös oppisopimus on mahdollinen. Kysy lisää!

Ajankohta

24.08.2018 - 18.10.2019
Asioimistulkin ammattitutkintoon valmistava koulutus, hakuaika 8.1.-26.3.2018

Kesto noin 14 kuukautta

Paikka TAKK Tampereen valtatie 15


Toteutus

Koulutukseen hakeutumisvaiheessa on kartoitusjakso, jonka aikana testataan soveltuvuus ja kielitaidot. Kartoituksen aikana laaditaan henkilökohtaiset suunnitelmat opiskeluun ja tutkinnon suorittamisen.

Opiskeluaikana lähipäiviä on keskimäärin joka toinen viikko. Lähipäivien välillä opiskellaan intensiivisesti ja yhteisöllisesti verkko-oppimisympäristössä.  Verkossa hyödynnetään sosiaalisen median parhaita puolia; wikejä, blogeja ja keskustelua. Lähipäivien sisältö ja etätehtävien aiheet nivoutuvat tiiviisti keskeisimpiin tulkkaustilanteisiin koulutus- ja sivistystoimessa, sosiaali- ja terveysalan palveluissa, maahanmuuttoasioissa, poliisilla ja oikeudessa. Skypessä on viikoittain tulkkaus- ja sanastoharjoituksia kieliryhmille. Koulutukseen kuuluu myös työssäoppiminen.

Asioimistulkin ammattitutkinto - tutkinnonosat

Lisätiedot

Kouluttajat
Soile Mäkiranta
Ekaterina Tsavro
Tuija Hildén
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 


Takaisin www.takk.fi/koulutus/asioimis_ja_oikeustulkkaus