Raskaankaluston ennakoivan ajon kurssi REAK (ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus)

REAK eli raskaankaluston ennakoivan ajon kurssi on kuljetusalan ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus

REAK-kurssin eli raskaan kaluston ennakoivan ajon kurssin aikana kuljettajat saavat lisää valmiuksia turvalliseen ajamiseen, vaaratilanteiden välttämiseen, riskitekijöiden tunnistamiseen ja niiden huomioimiseen omassa toiminnassaan. REAK-kurssilla opitaan myös toimimaan oikein kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla, sekä minimoimaan henkilö- ja aineelliset vahingot onnettomuustilanteessa.

Raskaan kaluston kuljettajat oppivat huomioimaan liikenteessä paremmin muihin kuljettajiin ja ajoneuvoihin, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä itseensä, ajoneuvoonsa ja työtehtäväänsä liittyvät riskit.

Kenelle REAK-kurssi sopii ja ketkä kouluttavat?

REAK on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuten kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille.

Kouluttajat ovat Liikenneturvan kouluttamia ja valtuuttamia REAK-kouluttajia.

Ajankohta

LYHYTKURSSI/TESTI   AJANKOHTA


REAK:in eli raskaan kaluston ennakoivan ajon kurssin sisältöä

  • Ennakoiva ja taloudellinen ajaminen
  • Ajoneuvon kunto
  • Riskit ja niiden tunnistaminen
  • Ajonopeudet
  • Raskaalla ajoneuvolla ohittaminen
  • Onnettomuustilanteissa toimiminen

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Sihteeri Sirpa Asikainen, puh. 044 7906 232
Koulutuspäällikkö Ari Halmela, puh. 044 7906 250
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi


Katso myös
Logistiikka / ammattipaetevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus
www.takk.fi/koulutus/logistiikka